လုပ္သားအိမ္ရာစီမံကိန္း ထည့္ဝင္ရမယ့္ ေငြပမာဏ တြက္ဆဖို႔လို

javascript
စက္ရံု ၊ အလုပ္ရံု အလုပ္သမားေတြအတြက္ အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြ ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ထည့္ဝင္ရမယ့္ ေငြပမာဏကို ေပးေဆာင္ႏိုင္ေျခ ရွိမရွိ စဥ္းစားသံုးသပ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လက္ေထာက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚျဖိဳးစႏၵာစိုးက ေျပာပါတယ္ ။

စက္ရံု ၊ အလုပ္ရံု အလုပ္သမားေတြအတြက္ အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြ ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ ၊ စက္မႈဇုန္နဲ႔နီးတဲ့ေနရာေတြမွာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာတည္ေဆာက္ေပးဖို႔ တုိင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ကို ေတာင္းဆိုထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္ ။ အိမ္ရာတည္ေဆာက္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ေျမကို အစိုးရက ေပးရမွာျဖစ္တယ္ ။

ဥပမာအလုပ္သမားက လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္မွာ အလုပ္လုပ္ေနျပီး တျခားျမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ ဇုန္ေတြမွာ လုပ္သားအိမ္ရာ တည္ေဆာက္မယ္ဆိုရင္ အလုပ္သမားေတြအတြက္ အခက္အခဲရွိႏိုင္တာေၾကာင့္ စဥ္းစားေပးဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

အလုပ္သမားေတြအတြက္ အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ျပီးစီးတဲ့အခါမွာလည္း ေရာင္းခ်မယ့္ပံုစံနဲ႔ ေငြေပးေခ်ရတဲ့ ပံုစံေတြကို ေျဖရွင္းႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြကို အေသးစိတ္စဥ္းစားေပးဖုိ႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္ ။
ဒါ့အျပင္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ တည္ေဆာက္ျပီး ကုန္က်တဲ့စရိတ္ထက္ ေရာင္းခ်မယ့္ တန္ဖိုးက အလုပ္သမားေတြအတြက္ တတ္ႏိုင္တဲ့ ပမာဏျဖစ္ဖို႔လည္း လိုအပ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္

Source: The Modern

Facebook comments