ကန္ထ႐ိုက္တိုက္မ်ား ကိုယ္ပိုင္ထရန္စေဖာ္မာတပ္ဆင္ရမည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ ျပင္ေပးရန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ တင္ျပ

javascript

ကန္ထ႐ိုက္တိုက္မ်ား တြင္ လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲမႈ၃၀ ကီလို၀ပ္ေက်ာ္လြန္ပါက ထရန္စေဖာ္မာတပ္ဆင္ရမည္ဆိုသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရန္စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္က ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက  စုေပါင္း၍ ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ တင္ျပလိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

 ‘‘ ဒီေန႔ပဲ စာတင္လိုက္ပါ တယ္။ ဒီကိစၥက ေျမျပင္အေျခအ ေနနဲ႔ ဘယ္လိုမွ အဆင္မေျပဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ဒီကိစၥ ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနၾကတယ္’’ ဟု လုိင္စင္ရကန္ထ႐ိုက္တာအ သင္းမွ  ကိုလားဆယ္က  ေျပာ သည္။

 ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ခန္းမ်ား သည္ ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္ ေနာက္ပိုင္း မွစ၍ လူေနထိုင္ခြင့္က်ၿပီး လွ်ပ္ စစ္မီးသံုးစြဲရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ ပိုေရးရွင္းသို႔ ေလွ်ာက္ထားပါက ကီလို၀ပ္ ၃၀ ေက်ာ္လွ်င္ ကိုယ္ပိုင္ထရန္စေဖာ္မာ တစ္ပါတည္း တပ္ဆင္အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ရွင္အမ်ားစုက အဆိုပါသတ္မွတ္ ခ်က္အစား ယခင္ကကဲ့သို႔ အခန္း၁၈ ခန္း၊ ကီလို၀ပ္ ၁၈၀ ေက်ာ္လြန္ ပါက ထရန္စေဖာ္မာတပ္ဆင္ရ မည္ဆိုသည့္ မူလသတ္မွတ္ခ်က္ ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရန္ လိုင္ စင္ရကန္ထ႐ိုက္တာလုပ္ငန္းရွင္ စုစုေပါင္း ဦးေရ ၄၀ ေက်ာ္က စုေပါင္းလက္မွတ္ေရးထိုး၍ တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တိုးပြားလာ ေသာ လူဦးေရႏွင့္ အေဆာက္အ အံုမ်ားေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ယူသံုးစြဲမႈမ်ားျပားလာ၍ ယခုအစီအမံကိုလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းက ဆိုသည္။

ထရန္စေဖာ္မာေၾကာင့္ ကုန္ က်စရိတ္ပိုမိုလာႏိုင္ကာ တိုက္ခန္းမ်ားေရာင္းခ်ပါက တစ္ခန္းခ်င္းစီ အလုိက္ မူလတန္ဖိုးထက္ ပို၍ ေစ်းတင္ေရာင္းခ်ရမည့္ သေဘာျဖစ္ သြားေၾကာင္း MKT ေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးမ်ဳိးျမင့္က ဆို သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ၏   အ ေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ၿပီးစီး ေၾကာင္း ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိသည္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ထရန္စေဖာ္မာတပ္ဆင္ ရေတာ့မည္ျဖစ္၍ ေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ယခုအစီ အစဥ္ကို  အျပင္းအထန္ေ၀ဖန္ ထားၾကသည္။

Source : 7day Daily

Facebook comments