လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းအလုိက္ စက္မႈဇုန္သစ္ေတြ တည္ေထာင္မည္

javascript
လုပ္ငန္းတစ္မ်ိဳးတည္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳတဲ႔ စက္မႈဇုန္သစ္ေတြ တည္ေထာင္မယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးစီးဌာနက သိရပါတယ္။

စက္မႈဇုန္ေတြကို အထည္ခ်ဳပ္ဆိုရင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္မႈဇုန္၊ စားေသာက္ကုန္ဆိုရင္ စားေသာက္ကုန္ စက္မႈဇုန္၊ အီလက္ထရြန္းနစ္ ဆိုရင္ အီလက္ထရြန္းနစ္ စက္မႈဇုန္ဆိုၿပီး လုပ္ငန္းအလုိက္ စက္မႈဇုန္သစ္ေတြ တည္ေထာင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သည္စက္မႈဇုန္ေတြ တည္ေထာင္ဖို႔ ေဟာင္ေကာင္န႔ဲ ကိုရီးယား ႏိုင္ငံကကုမၸဏီေတြလာေရာက္ေဆြးေႏြးေနၿပီး
ျပည္နည္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးေတြက ေျမယာ အရႈပ္အရွင္း ကိစၥေတြ ၿပီးျပတ္သြားတာနဲ႔ လုပ္ငန္းစတင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက‘စက္မႈဇုန္ေတြထပ္မံေဖာ္ထုတ္ဖို႔ရွိတဲ႔အထဲမွာ အထူးျပဳတဲ႔ ဇုန္ေတြေပါ့၊ လက္ရွိအားျဖင့္ ၾကည့္လိုက္ရင္ စက္မႈဇုန္ေတြက ျပန္႔က်ဲေနတယ္ေပါ့၊ဇုန္ေတြ ျပန္႔က်ဲရံုတင္မကဘူး၊လုပ္ငန္းေတြလဲ ျပန္႔က်ဲေရာေထြးေနတယ္’လို႔ ေျပာပါတယ္။

အစိုးရသစ္ရဲ႕ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ (FDI) က႑မွာ စက္မႈဇုန္အသစ္ေတြတုိးခ်ဲ႕ထူေထာင္ဖို႔လည္းထည္႔သြင္းေရးဆြဲထားပါတယ္။

စက္မႈဇုန္အသစ္ေတြကို ကုိယ္ထူကိုယ္ထ ထူေထာင္တာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြနဲ႔ စနစ္တက် ထူေထာင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။စက္မႈဇုန္ေတြမွာ လုိအပ္တဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေတြျဖစ္တဲ႔ ေရဆုိးစြန္႔ပစ္စနစ္၊ အမႈိက္စြန္႔ပစ္တဲ႔စနစ္ စတာေတြအျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ႏိုင္တာေတြကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္မယ့္ စက္မႈဇုန္ႀကီးေတြကို အေရအတြက္ မ်ားမ်ား အားေပးဖိတ္ေခၚမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သည္စက္မႈဇုန္ေတြကို ရန္ကုန္တုိင္းတစ္ခုတည္းမွာ တည္ေထာင္မွာမဟုတ္ဘဲသက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီးနဲ
႔ ျပည္နယ္ေတြမွာလည္းစက္မႈဇုန္သစ္ေတြတည္ေထာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သက္ဆုိင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ဘယ္ေနရာေတြကို လုပ္ေစခ်င္တယ္၊ စက္မႈဇုန္ လုပ္ႏိုင္တဲ႔ ေျမပမာဏ ဘယ္ေလာက္အထိ ရွာေပးႏိုင္မလဲဆိုတဲ႔ အခ်က္ေတြေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္တုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ေတြတစ္ေျပးညီဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းေဒသႀကီးေတြမွာစက္မႈဇုန္ႀကီးေတြ ေဖာ္ေဆာင္မယ့္အျပင္အလုပ္အကိုင္ရရွိဖို႔စက္မႈဇုန္ေတြမွာသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ပညာရပ္ေတြပါ သင္ၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စက္မႈဇုန္ေတြမွာ (Technical Training Education Center) သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ ပညာရပ္ေတြ ကၽြမ္းက်င္ႏိုင္ဖုိ႔ ထပ္ဆင့္စီမံကိန္းေတြလည္း ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စက္မႈဇုန္ေတြမွာ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိတဲ႔ လုပ္သားေတြ အဓိက လုိအပ္ပါတယ္။စက္မႈဇုန္ေတြတည္ေထာင္ၿပီးကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေပမဲ႔ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားေတြလုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ရင္ တိုင္းျပည္အတြက္အက်ိဳးမရွိႏိုင္တာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားေတြအတြက္သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာပညာရပ္ေတြကၽြမ္းက်င္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ရွင္းျပပါတယ္။

စက္မႈဇုန္သစ္ေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၊ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ေတြနဲ႔စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔တာဝန္ခံၿပီးဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Source: The Modern

Facebook comments