အိမ္ၿခံေျမ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၁၃ ဒသမ ၅ သန္းအထိ ရွိလာႏုိင္

javascript
အိမ္ၿခံေျမ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၁၃ ဒသမ ၅ သန္းအထိ ရွိလာႏုိင္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလို သည့္ ႏုိင္ငံတကာ
ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္လာ ၿပီး ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လ်င္ျမန္စြာ
တိုးတက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္း ဗဟိုေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက 
ေျပာသည္။
''အိမ္ၿခံေျမနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရး ေစ်းကြက္မွာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံလုိတဲ့ ႏုိင္ငံ တကာကုမၸဏီႀကီးေတြအတြက္
 ျမန္မာ ႏုိင္ငံဟာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ ေနရာ တစ္ခုျဖစ္လာၿပီး အိမ္ၿခံေျမနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးေစ်းကြက္ဟာ 
လ်င္ျမန္ စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနပါတယ္'' ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္းဗဟို ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ 
ဦးၾကည္လြင္က ဆူးေလရွန္ဂရိလာဟိုတယ္၌ ယေန႔ က်င္းပသည့္ Myanmar Build& Decor ျပပြဲ
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာသည္။
ႏုိင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္ျခံေျမႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ ၂ဝ၁၅ 
ခုႏွစ္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏအေမရိကန္ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၂ ဘီလီယံအထိ ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္
ႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃ ဒသမ ၅ သန္းအထိ ျမင့္တက္လာႏုိင္ ေၾကာင္း ဦးၾကည္လြင္က 
ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။
လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္လာေသာ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္အတူ အမ်ားပိုင္အေျခခံအေဆာက္အအံု 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အစိုးရ၏ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးတက္လာျခင္းႏွင့္ တိုးတက္ မ်ားျပားလာသည့္
လူဦးေရ၏ အိမ္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း 
ရွင္မ်ားက ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္ဝင္စားမႈ မ်ားျပားလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းကြက္မွာ လာမည့္
ႏွစ္မ်ားအတြင္း လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း သိရသည္။
အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ေစ်းကြက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို တစ္ဖက္ တစ္လမ္းက အေထာက္အကူ
ျပဳမည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆုိင္ရာ ျပပြဲႀကီးတစ္ရပ္ ကို ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္မွ ၈ ရက္အထိ Myanmar 
Event Park၌ က်င္းပ သြားမည္ျဖစ္ရာ ယင္းျပပြဲႀကီးတြင္ ႏုိင္ငံ တကာကုမၸဏီေပါင္း ၂ဝဝေက်ာ္ ပါဝင္
 ျပသသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီ၊ ဗီယက္နမ္၊ ကိုရီးယား၊ စင္ကာပူ၊ တ႐ုတ္၊ 
မေလးရွား၊ ထိုင္း အစ ရွိေသာ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ ကုမၸဏီမ်ားက ေခတ္မီအိမ္ရာဆိုင္ရာ ထုတ္ကုန္မ်ား 
ခင္းက်င္းျပသသြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။ 

Source:Myawady

Facebook comments