ရန္ကုန္ရွိ ေနအိမ္မ်ား၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ခိုင္ခံ့မႈ အားနည္းသည့္ တဲအိမ္အမ်ဳိးအစားမ်ားျဖစ္ဟုဆို

javascript

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေနအိမ္စုစုေပါင္း၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အခိုင္အမာတည္ေဆာက္ထားေသာ အိမ္မ်ားျဖစ္ၿပီး  က်န္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ခိုင္မာမႈအားနည္းသည့္ တဲအိမ္အမ်ဳိးအစားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသက္ ႏိုင္က ေျပာသည္။

 ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ တြင္ ေကာက္ခံခဲ့ေသာ သန္းေခါင္စာ ရင္းမွ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ အတည္တက်ေနထုိင္ျခင္းမရွိဘဲ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူပမာဏမွာ ႏွစ္စဥ္တိုးပြားေနကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူ ေလးသိန္းမွ ေျခာက္သိန္းခန္႔ရွိသည္ဟု ဦးသက္ႏုိင္က ေျပာသည္။

ဆင္ေျခဖံုးရပ္ကြက္မ်ားမွာ တစ္ႏွစ္၊ ၂ ႏွစ္အတြင္း သာမန္ပ်ဥ္ ေထာင္အိမ္မ်ားမွ ကန္ထ႐ိုက္ တိုက္သို႔ ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ လာသည့္အေရအတြက္ အသိသာဆံုးမ်ားျပားလာခဲ့ေၾကာင္း ျမျမင့္မိုရ္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာသည္။

‘‘ေစ်းကြက္ေၾကာင့္ လံုးခ်င္း ေတြကေန ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ေတြ ေျပာင္းကုန္တာ ရပ္ကြက္ေတြထဲ အရမ္းသိသာတယ္’’ဟု ဦးျမင့္ေဆြက ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ အေရအတြက္မ်ား ျပားလာသည့္ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ မ်ား၏ အရည္အေသြးကိုမူ ေမး ခြန္းထုတ္ရဖြယ္ရွိသည္ဟု ဆို သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခခ်ေနထိုင္သည့္ လူဦးေရအရ အိမ္ငွားရမ္းၿပီး ေနထိုင္ရမႈမွာ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး အိမ္ပိုင္ေနထိုင္ႏုိင္သည့္ လူဦးေရမွာ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက စစ္တမ္းျပဳလုပ္ကာ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Source : 7day Daily

Facebook comments