ပုဂၢလိက ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားကို တင္ဒါေခၚယူရာတြင္ ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာ ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ဟုဆို

javascript
တန္ဖိုးသင့္၊ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ပုဂၢလိက ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားကို တင္ဒါ ေခၚယူရာတြင္ ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယခုလတြင္ လိႈင္သာယာၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ သန္လ်င္-ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆာက္လုပ္မည့္ တန္ဖိုးသင့္ႏွင့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္း ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို တင္ဒါ ေခၚယူေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး ဦးစီးဌာနထံမွ သိရွိရသည္။

“၂ ႏွစ္အတြင္းမွာ တန္ဖိုးသင့္၊ တန္ဖိုးနည္း တိုက္ခန္း စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို တင္ဒါစနစ္နဲ႔ေခၚယူၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ သြားပါမယ္။ တင္ဒါ ေ႐ြးခ်ယ္တဲ့အခါမွာ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားတဲ့ ကုမၸဏီေတြကို အမ်ား ျပည္သူေရွ႕မွာ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေ႐ြးခ်ယ္သြားမွာပါ”ဟု ၎က ဆိုသည္။

အိမ္ပိုင္မရွိသူ အစိုးရ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ား ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ က်ပ္သိန္း ၁ဝဝ ေအာက္ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာမ်ားကို ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းကာ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ဆိုသည္။

“ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို တင္ဒါ ေခၚယူတာ
က ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေ႐ြးခ်ယ္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူအတြက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြကို အမွန္တကယ္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးမယ့္ လုပ္ငန္းရွင္လက္ထဲ ေရာက္မယ္ဆို ပိုေကာင္းပါတယ္”ဟု ေဝယံထြန္းလင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ဦးထြန္းထြန္းလင္းက ဆိုသည္။

၂ ႏွစ္အတြင္း တန္ဖိုးနည္းတိုက္ ခန္းေပါင္း ၈ဝဝဝ ေက်ာ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ေျမေနရာ ရရွိထားၿပီး စီမံကိန္း ေဆာင္႐ြက္မည့္ ေနရာမ်ားမွာ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္သည္။

Source: The Voice Weekly

Facebook comments