ရန္ကုန္တြင္ အေျခခ်ေနထိုင္သူ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အိမ္မပိုင္ဟုဆို

javascript
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခခ် ေနထိုင္သည့္ လူဦးေရအရ အိမ္ ငွားရမ္းေနထိုင္မႈမွာ ၃၅ ရာခုိင္ ႏႈန္းရွိၿပီး အိမ္ပိုင္ေနထိုင္သည့္ လူ ဦးေရမွာ ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသက္ ႏိုင္က ေျပာသည္။

အဆိုပါစာရင္းမွာ ၂၀၁၄ က ေကာက္ယူေသာ သန္းေခါင္ စာရင္းကို အေျခခံ၍ စစ္တမ္းလုပ္ ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသက္ႏုိင္ က ဆုိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ တိုးပြား လာေသာ လူဦးေရႏွင့္ နယ္မွ ေရႊ႕ ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္သူတို႔ ေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္လူဦးေရ တိုးပြား သျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တန္ဖိုး နည္းအိမ္ရာမ်ား၊အငွားအိမ္ရာမ်ားအေျမာက္အျမား ေဖာ္ထုတ္ ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိ သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အိမ္ရာစုစု ေပါင္း၏ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အခုိင္ အမာ တည္ေဆာက္ထားေသာ အိမ္ရာမ်ားျဖစ္ၿပီး က်န္ ၂၅ရာခုိင္ ႏႈန္းမွာ ခိုင္မာမႈအားနည္းသည့္ တဲ အိမ္အမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္၏ အိမ္ရာတည္ေဆာက္ ထားမႈ အေျခအေနကို ဦးသက္ႏုိင္က ဆုိသည္။

‘‘ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လူဦးေရရဲ႕ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းက လစာသံုးသိန္း ေအာက္ပဲရတဲ့အတြက္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေန လူအမ်ားစုက အိမ္ပိုင္ဆိုင္ ဖို႔၊ အခန္းပိုင္ဆိုင္ဖို႔ ခက္ခဲၾကပါ တယ္။ ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ တြက္ခ်က္ မႈေတြအရေတာ့ လူတစ္ေယာက္ က (ျမန္မာေငြနဲ႔ တြက္မယ္ဆုိ) လစာသံုးသိန္းခန္႔ရမယ္ဆုိ ကိုယ္ ပိုင္အိမ္ ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ္ပုိင္တိုက္ခန္းပိုင္ဆိုင္ႏုိင္တဲ့အေျခအ ေနရွိတယ္လုိ႔ဆုိေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး အေျခအေနအရေရာ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအေနအထားအရပါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ လစာ သံုးသိန္း ေလာက္ရ႐ံုနဲ႔ အိမ္ပိုင္၊ အခန္းပိုင္ မျဖစ္ၾကေသးပါဘူး’’ဟုရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္ မတီ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ ခဲြမႈဌာန ဒုတိယဌာနမွဴး ဦးတိုး ေအာင္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္စဥ္အိမ္ပုိင္၀ယ္ယူႏုိင္သူအေရအတြက္ထက္အိမ္ငွားေနထိုင္သူ အေရအတြက္ မ်ားျပားေနၿပီး အမွန္တကယ္တန္ဖိုးျမင့္အိမ္ရာမ်ား ၀ယ္ယူေနထိုင္ႏုိင္မႈမွာ အိမ္ေထာင္စုေသာင္းဂဏန္းခန္႔သာရွိသည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ထုတ္ျပန္ထားဖူးသည္။


Source:7DayDaily

Facebook comments