ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္

javascript

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္ ဒီဇင္ဘာလလယ္ပိုင္းက က်င္းပခဲ့သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္လုံးဆုိင္ရာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖုိရမ္တြင္ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းႏွင့္ ေနပူေတာင္ စီမံကိန္းမ်ားကို ရပ္ဆုိင္းထားရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။

အဆုိပါ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားသည္ လူနည္းစုအဖြဲ႕၏ အခ်က္အလက္ ျပည့္စံုမႈ မရွိသည့္ ေတာင္းဆုိမႈတစ္ရပ္သာ ျဖစ္သည့္ အတြက္ စီမံကိန္းကို လက္ရွိ အစိုးရ သက္တမ္းအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တင္ဒါေနာက္ဆံုးအဆင့္ ေရြးခ်ယ္မႈအား ဒီဇင္ဘာအတြင္း ေၾကညာသြားမည္ျဖစ္ကာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားကို စတင္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တင္ဒါစိစစ္ေရး ေကာ္မတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး ဦးေအာင္ ေက်ာ္သန္းက ေျပာသည္။ "ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္ သူတုိ႔က ရပ္ဆုိင္း ေစခ်င္တာလဲ၊ ဘယ္အခ်က္ေတြက အားနည္းေန
တယ္ ဆုိတာေတြက တိတိက်က်နဲ႔ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ ရွိရမယ္ေလ။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ဆီမွာ အဲဒီအခ်က္ေတြ မေတြ႕ရဘူး။ ေနာက္ၿပီး ဒီဖိုရမ္ကို က်င္းပတယ္ဆုိတာ ဘယ္သူက ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး ဘာရည္ရြယ္ ခ်က္နဲ႔ က်င္းပလဲဆုိတာ မသိရဘူး။ သူတုိ႔ အျမဲ ေျပာတဲ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုတာ သူတုိ႔ဆီမွာ မေတြ႕ရဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္က မ႐ိုးသား ဘူးလုိ႔ ထင္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒီစီမံ ကိန္းေတြက သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရစီမံခန္႔ခြဲမႈ အပိုင္းေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လုပ္သင့္ မလုပ္ သင့္က သူတုိ႔ ဆံုးျဖတ္ပါလိမ့္မယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း ၏ တင္ဒါေခၚယူမႈတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားနည္းေနသည့္အတြက္ လက္ရွိ အစိုးရ သက္တမ္းအတြင္း စီမံကိန္းကို ရပ္ဆုိင္း ထားရန္ ေတာင္းဆုိေသာ္လည္း အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္မႈ ၎တုိ႔၀ါဒကုိ သေဘာက် လက္ခံပါက စီမံကိန္းကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မႈေပၚ လက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းၾကည္က ေျပာသည္။

"အဓိကက တင္ဒါေခၚတဲ့ကိစၥမွာလည္း ေဒသခံလုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ကို ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ အားနည္းတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ေျမယာျပႆနာေတြရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေဒသခံေတြရဲ႕ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈ အားနည္းတဲ့ အခ်က္ေတြရွိတဲ့အတြက္ ဒီက်န္ရွိေနတဲ့ အစိုးရ သက္တမ္းအတြင္းမွာေတာ့ ဒါကို မစဘဲ လာမယ့္အစိုးရနဲ႔ ညိႇႏိႈင္းခ်င္တဲ့အတြက္ ဒီစီမံကိန္းကို ရပ္ဆုိင္းဖို႔ ေတာင္းဆုိတာပါ" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္၍ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ကုမၸဏီ မ်ားကို တင္ဒါမ်ားေခၚယူခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတကာက ကုမၸဏီမ်ား၏ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားလည္း မ်ားစြာ ရရွိခဲ့ကာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကုမၸဏီမ်ားကို ေနာက္ ဆံုးအဆင့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအထိ ၿပီးစီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ တင္ဒါစိစစ္ေရး အဖြဲ႕က စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မဟာ ဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္ (Master Plan) မ်ားကို လည္း ျပည္သူလူထုအတြင္းသို႔ ခ်ျပေနၿပီ ျဖစ္ သည့္အတြက္ စီမံကိန္းကို  အေသးစိတ္ သိရွိရသည့္ ေဒသခံမ်ားမွာ သေဘာက် လက္ခံ မႈမ်ားပင္ရွိေၾကာင္း ဦးေအာင္ေက်ာ္သန္းက ေျပာသည္။ "ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ စီမံကိန္းရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာ အေသးစိတ္ေတြကို ခ်ျပေနၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ေဒသခံေတြဘက္ က သေဘာက်ေထာက္ခံမႈေတြ 
အမ်ားႀကီး ရွိလာၾကပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စည္း႐ံုးထား တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔  လုပ္ကိုင္ေန တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ကို လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ေလာက္ ကတည္းကစၿပီး စီစဥ္လာတာ  တျဖည္းျဖည္း နဲ႔ တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ စနစ္တက်နဲ႔ လုပ္လာတာ ပါ"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တင္ဒါစိစစ္ေရးအဖြဲ႕က ၎တို႔လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည့္ ယင္းစီမံကိန္းသည္ ေဒသခံမ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၏ အၾကံျပဳ ခ်က္မ်ားအျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ေရးဆြဲထား သည့္ စီမံကိန္းျဖစ္သည့္အတြက္ မည္သည့္ အစိုးရတက္တက္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြား ေရးဇုန္ စီမံကိန္းသည္ အက်ဳိးနစ္နာမႈမ်ားရရွိ ႏိုင္မည့္ စီမံကိန္းမဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ဦးေအာင္ေက်ာ္သန္းက ေျပာသည္။ "ဒီစီမံကိန္းကို စလုပ္ကတည္းက ေဒသခံေတြရဲ႕ စကားကို နားေထာင္တယ္၊ ပညာရွင္ ေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ အၾကံေပးမႈေတြနဲ႔ တကယ့္ စီးပြားျဖစ္ႏုိင္မယ့္ အေျခအေနေတြကို ထည့္သြင္းၿပီး ျပည္သူလူထုကို အဓိက ရည္ရြယ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ စီမံကိန္းျဖစ္လုိ႔ ဘယ္အစုိးရပဲ တက္တက္ ကိုယ္လုပ္ထားတဲ့ စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အာမခံရဲပါတယ္"ဟု ၎က

 ေျပာသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္လံုးဆုိင္ရာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖုိရမ္သုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၁၀၇ ဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၂၅ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို လက္ရွိအစိုးရ သက္တမ္းတြင္ ရပ္ဆုိင္းရန္ေတာင္းဆုိျခင္း သည္ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို မလုိလား၍ ကန္႔ကြက္ျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ လက္ရွိ အစိုးရမူ၀ါဒမ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္ သာမႈ အားနည္းေနသည့္အတြက္ 
ရပ္ဆုိင္းရန္ ေတာင္းဆုိျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔က ေဒသခံေတြနဲ႔ ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာဖုိ႔ကို အဓိကရည္ရြယ္တဲ့ အတြက္ ဒီအပိုင္းမွာ အားနည္းေနတဲ့ လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္က မူ၀ါဒေတြကို သေဘာ မက်လို႔ ရပ္ဆုိင္းဖို႔ ေတာင္းဆုိၿပီး အစိုးရသစ္ မွာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္လည္း ေပၚေပါက္လာ ရမယ္၊ ေဒသခံေတြရဲ႕ အက်ဳိးခံစားခြင့္လည္း အျပည့္ရရမယ့္ အေျခအေနႏွစ္ခုကို ျပန္ ညိႇႏိႈင္းၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေစခ်င္ပါတယ္"ဟု ဦးထြန္းၾကည္က ေျပာသည္။ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ရွယ္ယာခြဲေ၀မႈပိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ရန္ ျမန္မာတုိင္းရင္း သားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားကို ဖိတ္ေခၚထားေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားမွာ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ်သာ ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္၍ အက်ဳိး အျမတ္ရရွိႏႈန္း နည္းပါးသည့္ပမာဏ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားက ကန္႔ကြက္ျခင္းေၾကာင္းေျပာသည္။

"ေဒသခံလုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိမႈႏႈန္းက နည္းပါးေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ေပၚလာဖို႔ အေျခအေနကေတြကလည္း နည္းတဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ဒီလက္က်န္အစိုးရမွာ လုပ္ငန္း မစေစခ်င္ေတာ့တာပါ"ဟု ဦးထြန္းၾကည္က ေျပာသည္။ တင္ဒါစိစစ္ေရးအဖြဲ႕က ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းသည္ လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္တြင္ စတင္ခဲ့သည့္အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားသည့္ အေနအထား ျဖစ္ေစခ်င္သည့္အတြက္ ကုမၸဏီေရြးခ်ယ္မႈ ၿပီးစီးပါက လာမည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ေျမညိႇျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ဟု သိရသည္။
"ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလေလာက္မွာ ေတာ့ အနည္ဆံုး စႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားပါမယ္။ ဒီစီမံကိန္းႀကီးက အဆင့္ဆင့္ လုပ္လာ တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီအစိုးရလက္ထက္မွာ စသြားၿပီးေတာ့ က်န္တဲ့အပုိင္းေတြကိုေတာ့ အစိုးရသစ္ တက္လာတဲ့အခ်ိန္ တာ၀န္ရွိတဲ့သူ ေတြနဲ႔ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ဖုိ႔ စီစဥ္ထားပါတယ္"ဟု ဦေအာင္ေက်ာ္သန္းက ေျပာသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြား ေရးဇုန္ စီမံကိန္းကို ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ စက္မႈ ဇုန္ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားပါ ထည့္သြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ရာ လုိအပ္သည့္ ေျမဧရိယာ ၄,၂၈၉ ဒသမ ၃၂ ဧကကို အထူးစီးပြားေရးဇုန္ နယ္နိမိတ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ေၾကညာစာထုတ္ျပန္ႏိုင္ ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕က ဒီဇင္ဘာလ ဆန္းပိုင္းတြင္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပခဲ့သည္။ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း နယ္ေျမဧရိယာမ်ားအျဖစ္
ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း အမွတ္ (၁) တြင္ ၃၇၀ ဒသမ ၆၆ ဧက၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္း အမွတ္ (၂) တြင္ ၂၃၇ ဒသမ ၂၂ ဧက၊ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းနယ္အျဖစ္ ၂,၄၄၆ ဒသမ ၀၇ ဧက၊ အဆင့္ျမင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းကို ၁,၂၃၅ ဒသမ ၃၇ ဧက သတ္မွတ္ထားသည္ဟု သိရသည္။


Source : http://myanmar.mmtimes.com/

Facebook comments