အထပ္ျမင့္ေတြကို ေဘးပတ္ဝန္းက်င္က အထပ္ျမင့္ေပၚမူတည္ျပီး တည္ေဆာက္ခြင့္ေပးေန

javascript
အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုေတြကို ေဘးပတ္ဝန္းက်င္းမွာရွိတဲ့ အထပ္ျမင့္ အတိုင္း တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳေနတယ္လို႕ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအံု) ကသိရပါတယ္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းမွာ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုေတြ တည္ေဆာက္ဖို႕ အေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ခြင့္ မူဝါဒသစ္ေရးဆြဲျပီး သည္မူဝါဒအသစ္က လက္ရွိအခ်ိန္မွာ မထြက္ႏိုင္ေသးတာေၾကာင့္ ေလးထပ္ကေန ရွစ္ထပ္ခြဲအထိ အထပ့္ျမင့္ေတြကို ေဘးပတ္ဝန္းက်င္နဲ႕ အဲသည္လမ္းထဲမွာရွိေနတဲ့ အထပ္ျမင့္ေတြရဲ႕ အတိုင္း တည္ေဆာက္ခြင့္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ေဆာက္လုပ္ေရးေလာကမွာ ေျမအက်ယ္ ေပ ၄၀ x ေပ ၆၀ (စတုရန္းေပ ၂၄၀၀ )ဆို ကို္ယ္ပိုင္ ကားပါကင္တည္ေဆာက္ခိုင္းတာနဲ႕ ေျမအက်ယ္ ၂၅ ေပ xေပ၅၀ ေတြကိုရင္ခြဲပုံစံတည္ေဆာက္ခြင့္မေပးေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ အသံေတြထြက္ေပၚေနပါတယ္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရဲ႕
ေဆာက္လုပ္ခြင့္မႈေဟာင္းမွာေတာ့ ကိုယ္ပိုင္ကားပါကင္ကို ၂၅၀၀စတုရန္ေပေက်ာ္မွသာထည့္သြင္းတည္ေဆာက္
ရတာျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အင္ဂ်င္နီယာဌာန ( အေဆာက္အအံု ) က တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ‘ မူဝါဒ မေၾကညာေသးဘူး ၊ အခုခြင့္ျပဳေပးေနတာ ေတြက လမ္းထဲမွာ နဂိုကတည္းကရွိေနတဲ့ အထပ္ျမင့္ေတြေပၚမူတည္ျပီး ေပးေနတာ၊ ကားပါကင္ေတြ ရင္ခြဲေဆာက္ဖို႕ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ တရားဝင္းမထုတ္ျပန္ေသးဘူး ‘ လို႕ ေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕အတြက္ အေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ခြင့္ မူက လက္ရွိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အေနအထားနဲ႕မကိုက္ေတာ့တာေၾကာင့္ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ရဲ႕ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ခြင့္ ဥပေဒကို (review) ျပန္လည္ ဆန္းသစ္တာျဖစ္ပါတယ္။
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အင္ဂ်င္နီယာဌာနက ျပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လအတြင္း အေဆာက္အအံုအထပ္အနိမ့္အျမင့္ တည္ေဆာက္ခြင့္တင္တဲ့ အမႈတြဲလက္ခံတာကို 
ပိတ္ထားျပီး ဇူလို္္င္လ ၁ရက္ေန႕က စျပီး တည္ေဆာက္ခြင့္ ပါမစ္ေတြ ျပန္လက္ခံေနတာျဖစ္ပါတယ္။

Source: The Modern

Facebook comments