Golden City

Ready At: 2017-08-31
Share :

အျမင့္ဆုံး ကြန္ဒုိမီနီယံမွ ရႈျမင္ကြင္းမ်ား
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အျမင့္ဆုံးေပ (၃၆၀) ရွိေသာ အေဆာက္အအုံမွ အင္းယားကန္ႏွင့္ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္တုိ႔ကုိ လွမ္းေမၽွာ္ၾကည့္ရႈႏုိင္ျခင္း။
Golden City သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာေနရာသစ္ျဖစ္ေသာ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိၿပီး ပတ္၀န္းက်င္အားသာခ်က္မ်ားစြာရွိ၍ စီမံကိန္းအသစ္မ်ား လည္း ဤေနရာတြင္ စုေ၀းလ်က္ရွိပါသည္။ Myanmar Plaza, Yankin Center ႏွင့္ နီးကပ္ေန၍ ေျခလ်င္လမ္းေလွ်ာက္ႏုိင္ပါသည္။ (၁) မုိင္ပတ္လည္အတြင္း International School, Children Hospital, Media Hotel, Sedona Hotel တုိ႔တည္ရွိပါသည္။ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ႏွင့္ (၇) မုိင္သာကြာေ၀း၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အျမင့္ဆုံး ေသာ ေပ (၃၆၀) ရွိ အေဆာက္အအုံမွ အင္းယားကန္ႏွင့္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္တုိ႔ကုိလည္း ထင္ရွားစြာလွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ရႈႏုိင္ၿပီး စိတ္ႏွလုံးကုိ ၾကည္လင္ေအးခ်မ္းေစပါသည္။

အက်ယ္ဆုံး ႀကီးမားခမ္းနားေသာ ေဂဟာပန္းဥယ်ာဥ္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ပထမဦးဆုံး (၂.၅) ဧက ရွိေသာ ျပင္သစ္ဂႏၱ၀င္ပုံစံပန္းဥယ်ာဥ္
Golden City သည္ လြန္စြာခမ္းနားထည္၀ါလွပ၍ စည္ကားေသာ ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္တြင္တည္ရွိၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ပထမဆုံး (၂.၅) ဧက ရွိေသာ ျပင္သစ္ဂႏၱ၀င္ပုံစံ  ပန္းဥယ်ာဥ္ကုိ ဖန္တီးေပးထားပါသည္။ နည္းပညာပုိင္းတြင္ အထူးဂရုျပဳ၍ အဆက္မျပတ္ ျပင္ဆင္ဆန္းသစ္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ စိမ္းလန္းစုိေျပလွပေသာ ပန္းဥယ်ာဥ္၊ ဆန္းသစ္ ေသာ အေမရိကန္က်ဴဘားပင္မ်ား စုိက္ပ်ိဳးထားေသာ လွပသည့္ အ၀င္လမ္းမႏွင့္ ဒီဇုိင္းေခတ္မွီေသာ ေရကူးကန္၊ ေရပန္းမ်ားျဖင့္ ျမန္မာျပည္၏ အလွပဆုံး ဥယ်ာဥ္ရႈခင္း မ်ားကုိ ဖန္တီးေပးထားပါသည္။

ပထမဦးဆုံး အဆင့္ျမင့္ အိမ္ရာႏွင့္စီးပြားေရးဘက္စုံသုံး အေထြေထြေနရပ္၀န္းႀကီး
ေန႔စဥ္ဘ၀၏ လုပ္ငန္းေနရာႏွင့္ ေနထုိင္မႈပတ္၀န္းက်င္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ တည္ရွိျခင္း။
Golden City သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ပထမဦးဆုံး အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာႏွင့္ စီးပြားေရးဘက္စုံသုံးအေထြေထြ ေနရပ္၀န္း စီမံကိန္းႀကီး တစ္ခုျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ အဆင့္ျမင့္ ေနထုိင္အိမ္ရာ Residential, Grade-A Offices, Service Apartment, International Hotel မ်ားႏွင့္ Shopping Center မ်ား တစ္ေနရာတည္းတြင္ တည္ရွိျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ဘ၀၏ လုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ေနထုိင္မႈဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အလြယ္တကူ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အာရွအႀကီးဆုံး ဇိမ္ခံပစၥည္း အေရာင္းဆုိင္ Reebonz သည္ ကမၻာ့ထိပ္တန္း နာမည္ႀကီးအမွတ္တံဆိပ္ (၁၀) ခုေက်ာ္အား ယူေဆာင္၍ Golden City စီမံကိန္းႀကီးထဲတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။

ကြန္ဒုိမီနီယံ အေထာက္အကူပစၥည္း အျပည့္စုံဆုံး ေနရပ္၀န္းႀကီး
အျပင္ပန္းအေဆာက္အဦးႏွင့္ အတြင္းပုိင္း ၀န္ေဆာင္မႈ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးစုံလင္ေသာေၾကာင့္ လူမႈဘ၀ေနထုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္အားလုံးကုိ ျဖည့္ဆည္း
ေပးႏုိင္ျခင္း။
Golden City သည္ အျပင္ပန္းအေဆာက္အဦးႏွင့္ အတြင္းပုိင္း၀န္ေဆာင္မႈ ရႈေထာင့္ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးမွ ေနထုိင္သူမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ ေနရပ္၀န္းႀကီးအတြက္ ကြန္ဒုိမီနီယံဆုိင္ရာ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားကုိ စုံလင္စြာ စီစဥ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေနရပ္၀န္းႀကီးအတြင္း ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ ပန္းဥယ်ာဥ္၊ ေရကူးကန္၊ အားကစားေလ့က်င့္ခန္း၊ Clubhouse မ်ား၊ ကေလးကစားစရာေနရာမ်ား၊ အမ်ားသုံး မီးဖုိေဆာင္မ်ား စသည္တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းျပင္ဆင္ေပးထားပါသည္။ ထုိ႔အတူ ကမၻာ့ထိပ္တန္း နာမည္ႀကီး Property Management Company ျဖစ္ေသာ Colliers International သည္လည္း ေနထုိင္သူမ်ားကုိ ကမၻာ့အဆင့္မီ သီးျခားေနထုိင္ေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေပးလွ်က္ ေနထုိင္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္အားလုံးကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ပါသည္။

အေကာင္းဆုံး အိမ္ခန္းပုံစံ ဒီဇုိင္းဖန္တီးထားျခင္း
517 Sq.ft မွ 1,996 Sq.ft ရွိေသာ အိမ္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ေနထုိင္ရန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးအတြက္ ၿပီးျပည့္စုံေအာင္ 
ဖန္တီးေပးထားျခင္း။
Golden City တြင္ 517 Sq.ft (1 Bedroom), 760-1,238 Sq.ft (2 Bedrooms), 1,291-1,732 Sq.ft (3 Bedrooms), 1,996 Sq.ft (4 Bedrooms) မ်ား အျပင္ ေခတ္ႏွင့္အညီ ထူးျခားဆန္းသစ္ေသာ Dual Key System (အိမ္ခန္းႏွစ္ခန္းေပါင္း) ႏွင့္ အထပ္ျမင့္ဇိမ္ခံ Penthouse မ်ားကုိ ဖန္တီးေပးထားပါသည္။ အခန္းဒီဇုိင္းပုံစံ ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ဧရိယာမ်က္ႏွာစာမွ်တျခင္း၊ ေလ၀င္ေလထြက္ႏွင့္ အလင္းေကာင္းမြန္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပ ဂုဏ္သေရရွိ ေနအိမ္အဂၤါရပ္ႏွင့္ ကုိက္ညီၿပီးေနထုိင္ရန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးအတြက္ အေကာင္းဆုံးေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္ပါသည္။