The Heart of Yangon and Beyond ( INFINITY Luxury Condominium )

Ready At: 2018-12-31
Share :
INFINITY ကုိႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီစံခ်ိန္ စံညႊန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အထူးတလည္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး မိုးပ်ံအထပ္ျမင့္  လူေနမႈစနစ္ကုိ ၾကိဳဆုိေသာအားျဖင့္ သမာရုိးက်ပံုစံမ်ားမွ ေဖာက္ထြက္ျပီး အဆင့္ျမင့္ ဗိသုကာပညာမ်ားျဖင့္ ဖန္တီးထားမႈမ်ားကုိ ျမင္ေတြ ့ႏုိင္ပါသည္။ ေခတ္မီဆန္းသစ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သန္းက်င္ ေအးခ်မ္းဆိတ္ျငိမ္ျခင္း အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေနေသာ INFINITY သည္ ျမိဳ ့ျပပတ္၀န္းက်င္၏ ရႈပ္ေထြးဆူညံမႈမ်ားမွ ကင္းလြတ္ရာ သုခဘံုတစ္ခုအလား ျဖစ္လာပါမည္။ 

အေဆာက္အဦးအတြင္းရွိ အဆင့္ျမင့္ ဧည့္ခန္းမ ၊ ဧည့္ၾကိဳေနရာ ႏွင့္ INFINITY Sky Terrace တုိ ့ေၾကာင့္အပန္းေျဖ စခန္း တစ္ခုအလား 
ခံစားမႈကုိ ေပးစြမ္းႏုိင္ပါသည္။  INFINITY Sky Terrace ဆုိသည္မွာ အေဆာက္အဦး၏ ၁၆ ထပ္ ကုိ ေခၚေ၀ၚျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အထပ္တြင္ ေရကူးကန္ ၃ ခု ၊ ကစားကြင္း ၊ ျပင္ပအားကစားေလ့က်င့္သည့္ေနရာ ၊ အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပႏုိင္သည့္ ခန္းမၾကီးႏွင့္ barbecue ျပဳလုပ္ရန္ေနရာမ်ား ပါရွိပါသည္။ INFINITY တြင္ေရာက္ရွိေနစဥ္ အခ်ိန္အတြင္း မိမိကုိယ္တုိင္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ျမိဳ ့လယ္ေနရာတြင္ ေရာက္ရွိေနျခင္းကုိပင္ ေမ့ေလ်ာ့ေနေစေလာက္သည့္ ခံစားမႈမ်ိဳးခံစားရႏုိင္ပါသည္။

အေဆာက္အဦး အထပ္မ်ားကုိ အျမင္ ၂ မိ်ဳးျဖင့္ ဖြဲ ့စည္းတည္ေဆာက္ထားပါသည္။ ျမင္ကြင္းမ်ားကုိ ေထာင့္တန္းအေနအထားျဖင့္ တမူထူးျခားစြာ ျမင္ေတြ ့ႏုိင္ရန္ အထပ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ေဒါင္လုိက္ ဆက္စပ္ဖြဲ ့စည္းေဆာက္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အေပၚယံအျမင္ အလွအပ တစ္ခုတည္း အတြက္သာ မဟုတ္ပဲ ၊ အေဆာက္အဦး တစ္ခုလံုးကုိ အပုိအလုိမရွိေအာင္ အေသးစိတ္ အလွဆင္ထားရွိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  INFINITY ကုိျမင္ရသူတုိင္း၏ စိတ္အာရံုတြင္ တဖ်က္ဖ်က္လင္းလက္ေနသည့္ အရည္အေသြးေကာင္း ေက်ာက္တစ္ပြင့္ကုိ ၾကည့္ရႈေနရသကဲ့သုိ ့ ရင္သပ္ရႈေမာဖြယ္ခံစားေနရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 INFINITY ၏ အလွတရားတုိ ့စုစည္းရာ ေနရာကေတာ့ အေဆာက္အဦး၏ ၁၆ ထပ္အလႊာ Sky Terrace ျဖစ္ပါသည္။ ေလထဲတြင္လမ္းေလွ်ာက္ေနရသည့္ ခံစားမႈကဲ့သုိ ့ လြတ္လပ္ေပါ့ပါးမႈရွိျပီး လန္းဆန္းတက္ၾကြမႈကုိ အမွန္တကယ္ ေပးစြမ္းႏုိင္မည့္ ေနရာကေတာ့ Sky Terrace အထပ္တြင္ တုိက္ႏွစ္ခုကုိ ဆက္သြယ္ေပးထားသည့္ Sky Bridge ပဲ ျဖစ္ပါသည္။ အနားယူအပန္းေျဖစရာစံုလင္လွသည့္ အဆုိပါ အထပ္မွ တဆင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ ့၏ လွပေသာျမင္ကြင္းအစံုအလင္ကုိ အျပည့္အ၀ ျမင္ေတြ့ ခံစားႏုိင္ပါသည္။ 


၃၆၀ ဒီဂရီျမင္ကြင္းစံု INFINITY ၏ ၁၆ ထပ္အလႊာသည္ ျပီးျပည့္စံုေသာ အပန္းေျဖအနားယူစရာစံုလင္စြာျဖင့္ မိသားစုမ်ား၏
 ေအးခ်မ္းသာယာမႈ အျပည့္အ၀ ရယူႏုိင္ေစရန္ အတြက္ - 
- ေရကူးကန္စပ္ 
- မီတာ ၂၀ ေလွ်ာက္လမ္းပါ အဆင့္ျမင့္ေရကူးကန္ 
- ဇိမ္ခံေရစိမ္ကန္ ပါေသာ ေရကူးကန္ 
- ကေလးေရကူးကန္ 
- ကေလးကစားကြင္း 
- အမ်ိဳးသား ေရေႏြးေပါင္းခန္း ႏွင့္ အ၀တ္လဲခန္း 
- အမ်ိဳးသမီး ေရေႏြးေပါင္းခန္း ႏွင့္ အ၀တ္လဲခန္း 
- ေလေကာင္းေလသန္ ့ရ အားကစားေလ့က်င့္ရန္ေနရာ 
- စက္ကိရိယာ ျပည့္စံုေသာ အားကစားခန္းမ 
- Barbecue လုပ္ရန္ေနရာ 
- ပန္းဥယ်ာဥ္ 
- အခမ္းအနားျပဳလုပ္ရန္ခန္းမ 

အစဥ္အဆက္ပုိင္ဆုိင္မႈအစစ္အမွန္ 
****************************************
KHG Development အဖြဲ ့မွ  INFINITY အေဆာက္အဦးတစ္ခုလံုးကုိ စကၤာပူႏုိင္ငံစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ အညီတာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုိးဘြားပုိင္ ေျမအမ်ိဳးအစားေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္မည့္ အေဆာက္အဦးျဖစ္သည့္ အေလွ်ာက္ သားစဥ္ေျမးဆက္ ေနထုိင္ရန္ " အိမ္ " ဟု အမွန္တကယ္ ေခၚႏုိင္မည့္ ေနရာျဖစ္ပါသည္။ ယေန ့အတြက္သာမက အနာဂါတ္အတြက္ပါ အစဥ္ထာ၀ရ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ ေနရာျဖစ္ပါသည္။ သင္၏ အနာဂါတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးအေမြ အႏွစ္ တစ္ခုအျဖစ္ လက္ဆင့္ကမ္းႏုိင္မည့္ ေနရာလည္းျဖစ္ပါသည္။

Unit type B2, 1633 sq.ft living area of sale

Room information 
Areas include AC ledge, balcony, roof terrace and void (where applicable). Orientation and facing will differ depending on the unit you are purchasing (please refer to the key plan). All plans are not to scale and subject to changes as may be required by relevant authorities. All floor areas are estimated and subject to final survey.  

Yours for INFINITY 
Unlike many other real estate developers, KHG Development is giving buyers freehold ownership of BOTH the building and the land.  

Expert Consultants 
With your satisfaction in mind - coupled with dedication to excellence - KHG 
Development has engaged consultants of international standards and renown from Singapore. Award-winning architect firm ONG&ONG is leading the project concept and execution under the direction of KHG. 

Luxury Condominium Features 
 - International building design specifications 
 - Design with seismic (earthquake) and flood provisions 
 - Natural cross ventilation in all unit designs 
 - Sky Terrace on 16th floor with infinity relax pool, children's play pool and a 20m lap pool 
 - Well-equipped gym on Sky Terrace 
 - Well-equipped play area on Sky Terrace 
 - Well-equipped barbecue area on Sky Terrace 
 - Other Sky Terrace amenities include a function room and outdoor exercise area 
 - Centralised internet, phone line & TV cabling to all units 
 - Special international sockets in living rooms and master bedrooms 
 - Water heaters in all bathrooms 
 - Mechanical ventilation system in toilets 
 - Cabinetry and solid surface countertop in bathrooms 
 - Kitchen cabinetry (top&bottom) with solid surface countertop 
 - Hob, sink and tap in all kitchens 
 - Warranties on air-conditioning units, kitchen appliances and cabinets 
 - Full-height wardrobes to all bedrooms 
 - Audio/video intercom system 
 - 24-hours security guard and CCTV
 - 24-hour security access control system 
 - Mannned reception in luxuriously appointed lobby 
 - Provision for ATM at lobby level 
 - Fire alarm system 
 - Four quality passenger lifts (2 per tower) 
 - 12-month defect liability period upon vacant possession  

Common Building Areas 
 - Foundation - Pile Foundation 
 - Superstructure - Cast in-situ and/or precast reinforced concrete 
 - Walls - Reinforced concrete and/or brick walls 
 - Roof - Reinforced concrete slab with insulation and waterproofing system 
 - Lighting Protection - Lighting protection system in accordance with CQHP Standard 
 - Waterproofing - Applied to swimming pools, all toilets, flat roof, the Sky Terrace and all balconies. 

Individual Unit Types 
Doors                                     Main door - Solid timber 
                                                Bedrooms - Hollow core timber 
                                                Kitchen door - Hollow core timber 
                                                Others - PVC bi-fold doors 
Wall Finishes                        Cement sand plaster with paint 
Floor Finishes                       Living and dinning room - Quality homogeneous tiles 
                                                Bedrooms - Quality timber strip with skirting 
                                                Balcony and AC ledge - Cement sand screed 
                                                Others - Non-slip quality homogeneous tiles 
Ceiling Finishes                   Living and dinning - Skim coat with paint finish 
                                                Bedrooms - Skim coat with paint finish 
                                                Bathrooms and Kitchen - Moisture resistant plasterboard with paint finish 
                                                Others - Plasterboard with paint finish
Windows                                Powder coated aluminium frames with glass 
Ironmongery                         Quality locksets 
Sanitary Ware & Fittings     Master Bathroom    - Glass shower screen 
                                                                                   - Shower set 
                                                                                   - Double wash basin with taps 
                                                                                   - Water closet with cistern 
                                                                                   - Toilet paper holder    
                                                                                   - Towel rail 
                                                                                   - Mirror 
                                                 Other Bathrooms   - Glass shower screen 
                                                                                   - Shower set 
                                                                                   - Single wash basin with tap 
                                                                                   - Water closet with cistern 
                                                                                   - Toilet paper holder
                                                                                   - Mirror 
Yard                                       Bib water tap 
Railings                                 Balcony - Tempered glass railing with stainless steel capping AC Ledge and Yard - Vertical MS railing with paint finish


Unit type DK1 (Duel Key), 2965 sq.ft living area for sale

Room information 
Areas include AC ledge, balcony, roof terrace and void (where applicable). Orientation and facing will differ depending on the unit you are purchasing (please refer to the key plan). All plans are not to scale and subject to changes as may be required by relevant authorities. All floor areas are estimated and subject to final survey.  

Yours for INFINITY 
Unlike many other real estate developers, KHG Development is giving buyers freehold ownership of BOTH the building and the land.  

Expert Consultants 
With your satisfaction in mind - coupled with dedication to excellence - KHG 
Development has engaged consultants of international standards and renown from Singapore. Award-winning architect firm ONG&ONG is leading the project concept and execution under the direction of KHG. 

Luxury Condominium Features 
 - International building design specifications 
 - Design with seismic (earthquake) and flood provisions 
 - Natural cross ventilation in all unit designs 
 - Sky Terrace on 16th floor with infinity relax pool, children's play pool and a 20m lap pool 
 - Well-equipped gym on Sky Terrace 
 - Well-equipped play area on Sky Terrace 
 - Well-equipped barbecue area on Sky Terrace 
 - Other Sky Terrace amenities include a function room and outdoor exercise area 
 - Centralised internet, phone line & TV cabling to all units 
 - Special international sockets in living rooms and master bedrooms 
 - Water heaters in all bathrooms 
 - Mechanical ventilation system in toilets 
 - Cabinetry and solid surface countertop in bathrooms 
 - Kitchen cabinetry (top&bottom) with solid surface countertop 
 - Hob, sink and tap in all kitchens 
 - Warranties on air-conditioning units, kitchen appliances and cabinets 
 - Full-height wardrobes to all bedrooms 
 - Audio/video intercom system 
 - 24-hours security guard and CCTV
 - 24-hour security access control system 
 - Mannned reception in luxuriously appointed lobby 
 - Provision for ATM at lobby level 
 - Fire alarm system 
 - Four quality passenger lifts (2 per tower) 
 - 12-month defect liability period upon vacant possession  

Common Building Areas 
 - Foundation - Pile Foundation 
 - Superstructure - Cast in-situ and/or precast reinforced concrete 
 - Walls - Reinforced concrete and/or brick walls 
 - Roof - Reinforced concrete slab with insulation and waterproofing system 
 - Lighting Protection - Lighting protection system in accordance with CQHP Standard 
 - Waterproofing - Applied to swimming pools, all toilets, flat roof, the Sky Terrace and all balconies. 

Individual Unit Types 
Doors                                     Main door - Solid timber 
                                                Bedrooms - Hollow core timber 
                                                Kitchen door - Hollow core timber 
                                                Others - PVC bi-fold doors 
Wall Finishes                        Cement sand plaster with paint 
Floor Finishes                       Living and dinning room - Quality homogeneous tiles 
                                                Bedrooms - Quality timber strip with skirting 
                                                Balcony and AC ledge - Cement sand screed 
                                                Others - Non-slip quality homogeneous tiles 
Ceiling Finishes                   Living and dinning - Skim coat with paint finish 
                                                Bedrooms - Skim coat with paint finish 
                                                Bathrooms and Kitchen - Moisture resistant plasterboard with paint finish 
                                                Others - Plasterboard with paint finish
Windows                                Powder coated aluminium frames with glass 
Ironmongery                         Quality locksets 
Sanitary Ware & Fittings     Master Bathroom    - Glass shower screen 
                                                                                   - Shower set 
                                                                                   - Double wash basin with taps 
                                                                                   - Water closet with cistern 
                                                                                   - Toilet paper holder    
                                                                                   - Towel rail 
                                                                                   - Mirror 
                                                 Other Bathrooms   - Glass shower screen 
                                                                                   - Shower set 
                                                                                   - Single wash basin with tap 
                                                                                   - Water closet with cistern 
                                                                                   - Toilet paper holder
                                                                                   - Mirror 
Yard                                       Bib water tap 
Railings                                 Balcony - Tempered glass railing with stainless steel capping AC Ledge and Yard - Vertical MS railing with paint finish