လူေနတိုက္ခန္းမ်ားကုိ ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူႏုိင္မည့္အစီအစဥ္ ျဖစ္လာဖြယ္ရွိ

javascript
ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ျပင္ပ တြင္ ေရာင္းခ်ေနေသာ လူေန တိုက္ခန္းမ်ားကုိ ၀ယ္ယူႏုိင္ရန္ ဘဏ္မွ ေခ်းေငြယူႏုိင္မည့္ အ ေသးစိတ္အစီအစဥ္ စတင္မည္ ဟု သတင္းရရိွသည္။

‘‘ကုိယ့္ရဲ႕ ၀င္ေငြနဲ႔ မွ်တတဲ့ ကုိယ္၀ယ္မယ့္အိမ္ကုိ ရည္ရြယ္ ထားပါ။ ဘယ္နားမွာ ၀ယ္မယ္၊ ဘယ္ေလာက္တန္လဲ ဆုိတာမ်ိဳး ေပါ့။ ဒီလိုမ်ိဳး ေငြေခ်းလို႔ရမယ့္ အစီအစဥ္ေတြကုိ ဘဏ္ကေန အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ ခ်ျပေပး သြားမယ္’’ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး ႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ဒါ ႐ုိက္တာ ဦး၀င္းေဇာ္ကဆုိသည္။

အဓိကအားျဖင့္ ဘဏ္ေခ်း ေငြ၊ အတုိးႏႈန္းႏွင့္ လစဥ္ေခ်းေငြဆပ္ရမည့္ ပမာဏတုိ႔ကုိ ဘဏ္ကတြက္ခ်က္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ အား မၾကာမီအသိေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဦး၀င္းေဇာ္က ေျပာ သည္။

‘‘ေခ်းေငြ ဘယ္ေလာက္ယူ ရင္ အတုိးႏႈန္းက ဘယ္ေလာက္ ဆုိတာမ်ိဳး ဘဏ္ကုိ လာၿပီးအ ေသးစိတ္ေဆြးေႏြးစံုစမ္းလို႔ရမယ့္ အေျခအေနေတြကို စီစဥ္ေပးသြား ဖို႔ ရိွပါတယ္’’ဟု ဦး၀င္းေဇာ္က ေျပာသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ လက္ရိွတြင္ ၀န္ႀကီးဌာနက တည္ေဆာက္ေန သည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားကို ႏွစ္ ရွည္အစီအစဥ္ျဖင့္ ေခ်းေငြထုတ္ ေခ်းလ်က္ရိွသည္။

မၾကာမီကာလအတြင္း ျပင္ပတြင္ ပုဂၢလိကက ေရာင္းခ်ေန သည့္ လူေနတုိက္ခန္းအိမ္လံုးခ်င္း အားလံုးကုိ ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူရန္ ကူညီေပးမည့္အစီအစဥ္ လည္း ေဖာ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ လက္ရိွတြင္က်ပ္ ၁၃၀ ဘီလီယံေက်ာ္ ထုတ္ေခ်းထားေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကုိ အစိုးရအပါ အ၀င္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ား၊ ျပင္ပစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ား စုစည္း၍ ၂၀၁၄ က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Source: 7Daydaily

Facebook comments