ဒဂံုၿမိဳ႔သစ္ၿမိဳ႔နယ္မ်ားအတြင္း ေျမကြက္၀ယ္လုိမ်ား မ်ားျပား

javascript

ဒဂံုၿမိဳ႔သစ္ၿမိဳ႔နယ္မ်ားအတြင္း ေျမကြက္၀ယ္လုိမ်ား မ်ားျပား

 

အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ပါးေနေသာ္လည္း တန္ဖိုး

သင့္ ေျမကြက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းသင့္ ေျမကြက္မ်ား ရွာေဖြ

၀ယ္လုိသူမ်ား မ်ားျပားလ်က္ရိွေနေၾကာင္း Property.com.mm သတင္း

မီဒီယာအဖြဲ႔မွ ေလ့လာစံုစမ္း သိရိွရပါသည္။

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႔နယ္မ်ားအတြင္း အိမ္တုိင္ရာေရာက္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားျဖင့္

ေျမကြက္ရွာေဖြမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ ရိွေနၾကကာ ေစ်းေကာင္း၊ ေနရာေကာင္း

ေျမကြက္မ်ားႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေျခအေနအရ ေစ်းအသင့္အတင့္

ျဖစ္ထြန္းမႈရိွေသာ ေျမကြက္မ်ားအား ၀ယ္လုိသူမ်ား ရိွၾကေၾကာင္း ေဒသခံ

အိမ္ၿခံေျမ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္သူတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။  

 

“ေျမကြက္၀ယ္ခ်င္တဲ့သူေတြ မ်ားပါတယ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေစ်းကြက္

အေျခအေနကို နားစြင့္ေနၾကတာပဲ ေစ်းကြက္အေျခအေနက တုိက္ခန္း

လံုးခ်င္းေရာ ေျမကြက္ပါ အေရာင္းအ၀ယ္ ေအးေနေသးေတာ့ ေျမကြက္

ေတြလည္း ေစ်းေလ်ာ႔လာတာေတြ ေတြ႔ရတယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ ၀ယ္ယူထား 

သူေတြကေတာ့ ေစ်းေလ်ာ့ခ်င္တာ မဟုတ္ေပမယ့္ အခုက မူလ ၀ယ္ေစ်းကို 

မေပးခ်င္တဲ့ ၀ယ္လက္ေတြကလည္း ရိွတယ္ ဒါေၾကာင့္ ေငြျပန္ေဖာ္ခ်င္တဲ့ 

သူတခ်ိဳ႔ကေတာ့ ၀ယ္ရင္းျပန္ရရင္ေတာင္ ေတာ္ၿပီဆုိတဲ့ သေဘာနဲ႔ ေရာင္း

တာေတြေရာ မူလ၀ယ္ရင္းေစ်းနီးနီးနဲ႔ ျပန္ထုတ္တာေတြေရာ ရိွလာတယ္ 

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ အေ႔ရွပိုင္းဘက္ေတြ အရင္၀ယ္ထားၿပီးသူတစ္ခ်ိဳ႔ဆုိရင္ ေစ်းျပန္

လႈပ္လာမယ့္အေျခအေနကိုေစာင့္ေနသူေတြလည္း မ်ားတယ္ေလာေလာဆယ္ 

အေျခအေနမွာေတာ့ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ အေ႔ရွ႔ပိုင္း ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ေလးေထာင့္ကန္

ဘက္ေတြေျမကြက္လာလာၾကည့္ၾကတာေတြရိွေနပါတယ္ အစိုးရက

ဒီဘက္ေတြမွာၿမိဳႈသစ္စီမံကိန္းအတြက္ ညိႈႏိႈင္းတုိင္ပင္ေနတာမ်ိဳးေတြ ရိွေနတာ

ကလည္းေစ်းကြက္အေျခအေန ေကာင္းလာႏိုင္မလားဆုိတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

တစ္ခု ရိွေနတာေပ့ါ အေရာင္းအ၀ယ္ေတြကေတာ့ဒဂံုၿမိဳ႔သစ္အေ႔ရွပိုင္းဘက္ကို

ေျမကြက္ရွာသူေတြ ရိွတယ္ တခ်ိဳ႔ဆုိ အခုလုိေစ်းက်ေနတဲ့ အေျခအေနမွာ 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအေနနဲ႔ ပိုၿပီး ၀ယ္ၾကတာေတြေတြ႔ရပါတယ္ ” ဟု ေျမကြက္မ်ား 

၀ယ္ယူထားသူေဒသခံတစ္ဦးက  လတ္တေလာ ေစ်းကြက္ ျဖစ္တည္မႈ 

အေျခအေနမ်ားအားProperty.com.mm သတင္းမီဒီယာ အဖြဲ႔သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

 

ၾသဂုတ္လ အတြင္းက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၏ ဘ႑ာေရးစီမံကိန္း

ႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔သစ္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

မႈမ်ားအတြင္း ၿမိဳ႔သစ္တည္ေဆာက္ရန္ အေကာင္းဆံုးေျမေနရာတစ္ခုအျဖစ္

ေျမဧက ၁၇၀၀၀ အက်ယ္အ၀န္းရိွသည့္ ဒဂံုၿမိဳ႔သစ္ အေ႔ရွပိုင္းၿမိဳ႔နယ္ ေလးေထာင့္

ကန္ေက်းရြာပတ္၀န္းက်င္ေဒသအားလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ၿမိဳ႔ျပပညာရွင္မ်ားမွ

အၾကံျပဳေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အတည္ျပဳခ်က္မရရိွေသးပဲ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပရန္ စီစဥ္

ထားသည့္ အေျခအေနရိွေနသည္။

 

 Property Media Team

www.Property.com.mm

Facebook comments