စည္ပင္ခြင့္ျပဳခ်က္အတုိင္း ေဆာက္ပါက ငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္ရည္အားပိုရွိမည္

javascript

လြန္ခဲ့ေသာရက္သတၱပတ္က ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပိုင္းကို ဗဟိုျပဳလႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ ငလ်င္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေဒသအႏွံ႔ အျပားတြင္ ငလ်င္ဒဏ္ခံစားခဲ့ရၿပီး အခ်ဳိ႕ ၿမိဳ႕ေဒသမ်ားရွိ အေဆာက္ အအံုမ်ားႏွင့္၊ ေစတီပုထိုးမ်ား ၿပိဳက်ပ်က္စီးသည္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ယင္းငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈတြင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သည္ ငလ်င္ဒဏ္အနည္းငယ္သာ ခံစားခဲ့ရသည့္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အေဆာက္အအံုမ်ားၿပိဳက်မႈတစ္စံုတစ္ရာ မရွိခဲ့ေသာ္လည္း အထပ္ျမင့္အေဆာက္ အအံုမ်ားတြင္ ေနထုိင္ ၾကသည့္ျပည္သူမ်ားမွာ စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔ ခဲ့ၾကသည္။

ႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပအဖြံ႕ၿဖိဳးဆံုးျဖစ္ၿပီး အထပ္ ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ား အမ်ားဆံုးရွိသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ငလ်င္ျပတ္ေရြ႕ေၾကာမ်ား ရွိသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ငလ်င္ဇုန္မ်ား ခြဲျခားသတ္ မွတ္ထားရွိမႈ ငါးခုအနက္ ပ်က္စီးမႈအသင့္ အတင့္ဇုန(္ Zone 2 B) တြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း ငလ်င္ဇုန္မ်ားျပေျမပံုမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္ အအံု)ႏွင့္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုတည္ ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္စိစစ္ေရး ပညာရွင္အဖြဲ႕ (CQHP) က အဆုိပါ ပ်က္စီးမႈ အသင့္အတင့္ဇုန္ (Zone 2 B)၏ ခံႏုိင္ရည္အားရွိသည့္ တည္ေဆာက္ေရးဒီဇိုင္း ျဖင့္ တြက္ခ်က္ေဆာက္လုပ္ရန္ ၫႊန္ၾကား ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအံု) ၏ လက္ေထာက္ဌာနမႉး ဦးေန၀င္းကေျပာသည္။

"ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ေလာက္ကတည္းက ျမန္မာ ငလ်င္အသင္းတုိ႔က ေသခ်ာေလ့လာၿပီး ရန္ကုန္ကို ဇုန္ ၂ ဘီထဲ ထည့္လုိက္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အဲဒီေနာက္ပိုင္း ရန္ကုန္မွာ အထပ္ျမင့္အေဆာက္တဲ့ အခါ အေဆာက္အအံု ဒီဇိုင္းကို CQHP က စိစစ္ေရးပညာရွင္ေတြက လည္း ဒီအေပၚမွာပဲ အေျခခံၿပီး တြက္ဖုိ႔ပဲၫႊန္ၾကားထားၿပီးသား အဲလိုတြက္ထားတဲ့ နည္းနဲ႔ပဲ အေဆာက္အအံုေတြကို စိစစ္ခြင့္ျပဳေပးတယ္" ဟု ၎ကေျပာသည္။

အဆုိပါစည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က ေဆာက္လုပ္ရန္ ၫႊန္ၾကားထားသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားသည္ ေျမႀကီးအေရြ႕ ၀ ဒႆမ ၂ ဂ်ီ (0.2G) ထိ ခံႏိုင္ရည္ရွိသည့္ အေဆာက္အအံုဒီဇိုင္းျဖစ္သာ တည္ေဆာက္ရန္ ၫႊန္ၾကားထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

(ကမၻာေျမႀကီး၏ ဆြဲငင္အားသည္ G ရွိၿပီး ကမၻာေျမေရြ႕လ်ားမႈ ၀ ဒႆမ ၂ ဂ်ီ (0.2G) ျဖစ္ေပၚမႈအထိ ခံႏုိင္ရည္အား ရွိမည္ျဖစ္သည္။) "ေကာ္မတီရဲ႕ ၫႊန္ၾကားထားတဲ့အတုိင္း ေဆာက္တဲ့ အထပ္ျမင့္ေတြကေတာ့ အေရြ႕ ၀ ဒႆမ ၂ ဂ်ီ (0.2G) အထိ ခံႏိုင္ရည္အားရွိ မွာပါ၊ ဒါေပမဲ့ ဒါက ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈ ရစ္ခ်္္တာစေကး အနည္းအမ်ားနဲ႔ မဆုိင္ ဘူး။ ရစ္ခ်္တာစေကး နည္းေပမဲ့ အေရြ႕က ျပင္းေနရင္ (0.2G) ေက်ာ္သြားရင္ေတာ့ အေဆာက္အအံုေတြက ခံႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူး၊ ဒါေပမဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္အတုိင္း ေဆာက္မယ္ ဆုိရင္

ငလ်င္လႈပ္လာခဲ့ရင္ ခ်က္ျခင္းေတာ့ ၿပိဳမက်သြားဘူး။ အသက္ကယ္လုိ႔ရေအာင္ လူေတြေျပးခ်ိန္ရွိတဲ့ အထိေတာ့ ေတာင့္ခံႏုိင္ မယ့္အေနအထားရွိတယ္"ဟု ဦးေန၀င္းက ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။ သံုးထပ္ႏွင့္အထက္မွ ရွစ္ထပ္ခန္႔ထိ အေဆာက္အအံုမ်ားကိုမူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကေျမငလ်င္ ဒဏ္ခံ အေသးစိတ္ပံုစနစ္ကို ထုတ္ျပန္ထား ၿပီးျဖစ္ကာ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တည္ေဆာက္သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့အေဆာက္ အအံုမ်ားထက္ ငလ်င္ဒဏ္ခံႏုိင္မႈမ်ားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"တရား၀င္ခြင့္ျပဳၿပီး ဒီဇိုင္းတုိင္းတြက္ခ်က္ၿပီးေဆာက္တဲ့ အေဆာက္အအံုေတြက ငလ်င္ဒဏ္ကို ေတာ္႐ံုခံႏိုင္တယ္။ ပါမစ္မပါဘဲ လုပ္တဲ့ဟာေတြ၊ ဒဏ္ေၾကးနဲ႔ ပါမစ္ေပးလိုက္တဲ့ အေဆာက္ အအံုေတြကေတာ့ ငလ်င္ေၾကာင့္ ၿပိဳႏိုင္တဲ့ အေနအထားမ်ားတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ တရားစြဲထားတာ အလံုး ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိတယ္။ အားလံုးကိုေတာ့ မေျပာပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ အမ်ားစုကေတာ့ ငလ်င္ခပ္ျပင္းျပင္း လႈပ္လာရင္ ၿပိဳႏုိင္ေျခမ်ားတယ္" ဟု ဦးေန၀င္းက ေျပာသည္။

Source : The Myanmar Times

Facebook comments