ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား၊ အစားထိုးေပးရတဲ့ေနရာမ်ားနဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေရးအခက္အခဲမ်ား

javascript
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစု သတ္မွတ္ထားတဲ့ ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းမျပီးစီတဲ့ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ ေနရာအစားထိုးျပန္ေပးရတာနဲ႕ေန႕အလိုက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရတာေတြေဈးကြက္ထဲမွာျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။

သည္လိုျဖစ္ေပၚရတဲ့ အေျခအေနအမ်ားစုကေတာ့ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကခြင့္ျပဳထားျပီး အခုေနာက္ပိုင္းမွ ေဆာက္လုပ္မႈနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ အထပ္ျမင့္ ကန္႕သတ္ခ်က္ ဒီဇိုင္း ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈစတာေတြေၾကာင့္ ရွိသလို ကန္ထရုိက္ေပးေဆာက္လုပ္တဲ့ ပုတ္ျပတ္လုပ္ငန္းေတြမွာလည္းသတ္မွတ္ခ်က္နဲ႕မညီလို႕ ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ရတာေတြ ရွိေနတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

‘ ေဆာက္လုပ္ရးလုပ္ငန္းၾကီးအမ်ားစုက ျပီးစီးမယ့္ကာလကို ၾကိဳတင္သက္မွတ္ျပီး ၾကိဳပြိဳင့္ေတြေရာင္းထားတယ္၊ တခ်ိဳ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြက ဝယ္ထားတဲ့အခါ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္မျပီးရင္ ေန႕အလိုက္ေလ်ာ္ေၾကေပးရတာေနတြရွိသလို ေနရာအစားထိုးျပန္ရွာေပးရတာေတြရွိ္တယ္ ' လို႕ ယူေကေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက မန္ေနဂ်ာကိုထက္က ေျပာပါတယ္ ။ 

သတ္မွတ္ခ်ိန္

ေဆာက္လုပ္ေရးအမ်ားစုရဲ႕ အဓိကျပႆနာကေတာ့ သတ္မွတ္အခ်ိန္အတြင္း မျပီးစီးရင္ ဝယ္ယူထားတဲ့ ဝယ္လက္ေတြကိုစာခ်ဳပ္အရ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရတာေတြရွိသလို တခ်ိဳ႕ဝယ္ယူထားသူေတြကိုေငြျပန္အမ္းရတာမ်ိဳးေတြ အထိရွိပါတယ္။ သည္လိုသတ္မွတ္ၾကတဲ့ စာခ်ဳပ္အမ်ားစုကေတာ့ ျပည္တြင္းက ဝယ္ယူသူေတြ ထက္ ျပည္ပက လာေရာက္ဝယ္ယူၾကတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္လုပ္ကိုင္ၾကသူေတြနဲ႕ အဓိက ျဖစ္ေပၚရတဲ့ ျပႆနာ ျဖစ္တယ္။

‘ ေဆာက္လုပ္ရးလုပ္ငန္းေတြ အတြက္ အျမင့္ေပ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို ျဖစ္္ႏိုင္ရင္ ျမိဳ႕နယ္အလိုက္ လမ္းအလိုက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ႏႈန္းထားမူပိုင္းေတြ လိုခ်င္တယ္၊အခုဟာက ဒီဇိုင္အားလံုး ေရးဆြဲျပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈေကာ္မရွင္ဘက္က PASS (ခြင့္ျပဳ) ရင္ေတာင္ စည္ပင္က ျပန္စစ္ျပီး ျပန္ျပင္ခိုင္းရင္ အကုန္ အစကျပန္ ေရးဆြဲေတာ့ ကုန္က်စရိတ္အပိုင္းေတြပါျပန္တြက္ရတာေတြက လုပ္ငန္းဘက္မွာ ခက္ခဲေစတယ္ ‘ လို႕ စီးပြားေရးပညာရွင္ေဒၚမိုးမိုး ကေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အစိုးရအသစ္ရဲ႕ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲကိစၥေတြေၾကာင့္ လည္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ေဆာက္လုပ္မႈျပန္လည္စစ္ေဆးတာေတြေၾကာင့္သံုးလေလာက္ ေစာင့္ဆိုင္းရတာေတြနဲ႕အထပ္အကန္႕အသတ္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ရတာေတြလည္းရွိပါတယ္။

ပုတ္ျပတ္ကန္ထရိုက္ကန္ထရုိက္လုပ္ငန္းေတြ ေဈးကြက္ျငိမ္ေနတာေၾကာင့္ေငြေၾကးအင္အားနည္းတဲ့ လုပ္ငန္းအမ်ားစုက ပုတ္ျပတ္စနစ္နဲ႕ ေျမရွင္ကိုယ္တိုင္ေဆာက္လုပ္တဲ့ အထပ္ျမင့္ေတြကို ေဆာက္လုပ္လာၾကပါတယ္။သည္လိုေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ေတာ့ ျပီးစီးမယ့္ရက္နဲ႕အခ်ိန္ကို ကန္ထရိုက္ဘက္က သတ္မွတ္ရတာျဖစ္ေပမဲ့ ေဆာက္လုပ္တဲ့အလုပ္သမား အသံုးျပဳမႈအပိုင္းမွာ အဆင္မေျပရင္ သတ္မွတ္ရက္ထက္ ေနာက္က်တဲ့လုပ္ငန္းေတြအတြက္ တစ္ရက္ကို စာခ်ဳပ္ပါ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ အတိုင္း ကန္ထရုိက္ဘက္က ေပးေဆာင္ရတာေတြ ရွိပါတယ္။

‘ ဒီလိုလုပ္ရက္ေတြက်ေေတာ့ ကန္ထရို္က္ဘက္က ခိုင္းတဲ့ အလုပ္သမားေပၚမႈတည္တယ္၊ အခ်ိဳ႕က ေန႕စားအလုပ္သမားေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ဖို႕ အခက္အခဲျဖစ္ရင္ ပုတ္ျပတ္ေခၚျပီး ခိုင္ၾကတယ္၊ အဲ့ဒီမွာ ပုတ္ျပတ္သမားကပံုစံလႊဲေဆာက္တဲ့အခါ ျပန္အစကလုပ္
ရေတာ့ အခ်ိန္ေတြက ၾကာျပီး မျပီးဘဲ ကိုယ္ဘက္က ေနာက္က်ေၾကးေပးရတာ ‘ လို႕ အ့ံထူးေဆာက္လုပ္ေရးက ကိုမင္းမင္း ကေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အက်ိဳးတူစနစ္နဲ႕ ေဆာက္လုပ္ၾကတဲ့ ကန္ထရိုက္လုပ္ငန္းမွာလည္း ေျမရွင္ကို ေနထိုင္စရိတ္ထုတ္ေပးတဲ့ကိစၥမွာလည္း ေငြေၾကးအင္အားနဲ႕ ေဈးကြက္ေၾကာင့္ အခ်ိန္ၾကန္႕ၾကာတဲ့ အပိုင္းမွာ ေျမရွင္ကို ငွါးရမ္းခေပးရတဲ့စရိတ္ေတြ အပိုထပ္ကုန္ၾကရပါတယ္။

တခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းေတြမွာ ဆို အခ်ိန္သံုးနွစ္ေလာက္အထိေဆာက္လုပ္မႈမျပီးစီးတာေၾကာင့္ တျခားေနထိုင္စရိတ္ေငြနဲ႕အစိုးရဝန္ၾကီးဌာနေတြကို ေဆာက္လုပ္မႈ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရတာမ်ိဳးေတြ ရွိပါတယ္။

‘ အိမ္တစ္လံုကို ျပန္ျဖိဳျပီး ကန္ထရိုက္ေပးေတာ့မယ္ဆိုရင္ ေျမရွင္ကို ေရႊ႕ေျပာင္းစရိတ္ ေပးရတယ္၊ လုပ္ငန္းမျပီးမခ်င္းေပးရတာဆိုေတာ့ အခ်ိန္ၾကာရင္ၾကာသလို စရိတ္ေထာင္းတယ္ ‘ လို႕ ကိုမင္းမင္း ကပဲေျပာပါတယ္။

ေနရာအစားထိုး သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း မျပီးစီးလို႕ ေနရာ အစားထိုးေပးရတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကေတာ့ ရုံးခန္းေနရာေတြနဲ႕ စီးပြားေရလုပ္ငန္းရုံးေတြကိုအဓိကျပန္လည္အစားထိုးေပးရတာေတြျဖစ္ပါတယ္။အမ်ားစုကတာ့ နာမည္ၾကီး ျမိဳ႕ထဲကအဆင့္ျမင့္အိမ္ရာေတြမွာ ျဖစ္တဲ့ ျပႆနာျဖစ္ျပီး၊ ဝယ္ယူသူနဲ႕ ႏွစ္ရွည္ငွါးရမ္းသူက လက္ခံႏိုင္တဲ့ အခန္းေနရာကို ျပန္လည္ေပးရတဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။

သည္လိုျပန္လည္ေနရာခ်ေပးရတဲ့ လုပ္ငန္းေတြက ႏိုင္ငံျခားကလာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံတဲ့ ကုမၸဏီၾကီးေတြျဖစ္ျပီး စတင္ဖြင့္လွစ္မယ့္အခ်ိန္ကို အစိုးရဆီ ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားထားတဲ့လုပ္ငန္းေတြမ်ားပါတယ္။ေနရာအစားထိုးေပးတဲ့ကိစၥမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းဘက္က ပိုင္ဆိုင္တဲ့ တျခားေဆာက္လုပ္ေရးတစ္ခုက အခန္းေတြကို ျပန္လည္ေပးရတာေတြရွိတယ္လို႕ ဝယ္ယူသူဘက္က ေတာင္းဆိုတဲ့ေနရာကိုျပန္လည္ငွါးရမ္းခေပးရတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။

သည္လိုသတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း မျပီးစီးတဲ့လုပ္ငန္းေတြကေတာ့ ႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းေတြ အဓိကျဖစ္ျပီး အစိုးရသစ္နဲ႕ အစိုးရေဟာင္း အကူးအေျပာင္းကာလမွာ ေဆာက္လုပ္ရင္း မျပီးစီးဘဲက်န္ခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းေတြမ်ားပါတယ္။
တခိ်ဳ႕ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာေတာ့ ၾကိဳတင္ေရာင္းခ်မႈေတြသာ ၈၀ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ျပီးစီးေပမဲ့ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာေတာ့ လက္ရွိအခိ်န္ထိ Basement လုပ္ငန္းေလာက္သာ စတင္ေသးတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ မ်ားျပားေနတယ္လို႕ သိရပါတယ္။

Source: Kumudra

Facebook comments