သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၇၂ သန္းေက်ာ္နဲ႔ စင္ကာပူအမ်ားဆံုးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထား

javascript
သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္မွာ စင္ကာပူႏိုင္ငံက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၇၂ သန္းေက်ာ္နဲ႔ အမ်ားဆံုးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွံျမဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ကသိရပါတယ္။

လက္ရွိသီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၄ ႏိုင္ငံက လာေရာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ ထားျပီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ မႈစုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၃၈ သန္းေက်ာ္ရွိျပီး လုပ္ငန္းစုစုေပါင္း ၆၈ ခုအထိလုပ္ကိုင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္မွာ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ႔ပါတယ္။
သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ဇုန္ A နဲ႔ ဇုန္ B ႏွစ္ပိုင္းခြဲျခားေဆာင္ရြတ္ေနတာျဖစ္ျပီး စုစုေပါင္းေျမဧရိယာ ဟတ္တာေပါင္း၂၄၀၀ က်ယ္၀န္းျပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၅ ဘီလွ်ံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ႔တဲ႔ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရအဖြဲ႔ ျမန္မာဘက္က အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီနဲ႔ ဂ်ပန္ကုမၸဏီေတြ ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္တာျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က စင္ကပူကေန ဂ်ပန္ ၊ယူရုတ္တို႔ ကေနတစ္ဆင့္ခံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံတာ အာဆီယံ စီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္း (AEC ) ခံစားခြင့္ေတြရေအာင္လို႕ စင္ကာပူအေျခစိုက္ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီေတြက လာေရာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံၾကတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သီလ၀ါေက်ာက္ျဖဴနဲ႔ ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ သံုးခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။


Source: Modern Journal

Facebook comments