စီမံကိန္း မစတင္ရေသးသည့္ အေဆာက္အအုံ ၁၃၀ ေက်ာ္ကို ထပ္မံ ေျဖေလွ်ာ့ၿပီး ခြင့္ျပဳ

javascript
ေျမျပင္လုပ္ငန္းမ်ားပင္ မစတင္ရေသးဘဲ ၿပီးခဲ့သည့္ အစုိးရလက္ထက္က တည္ေဆာက္ရန္ တင္ျပထားသည့္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအုံ ၁၃၀ ေက်ာ္ကိုတည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးမည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီမွ သတင္းရရွိသည္။

စီမံကိန္းဒီဇုိင္းျပင္ဆင္ၿပီး အထပ္အေရအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ရမည့္ အေဆာက္အအုံမ်ားကို ရန္ကုန္တုိင္းအစုိးရအဖြဲ႕က ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္က ေျဖေလွ်ာ့ၿပီးေနာက္ ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္တြင္ ထပ္မံေျဖ ေလွ်ာ့ေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘သူတုိ႔က ဆက္လက္တင္ျပ စရာေတြ တင္ျပလုိ႔ရၿပီ။ အရင္က လုိ အဆင့္အလုိက္စစ္ေဆးၿပီး လုပ္ငန္းေတြစတင္ႏုိင္ေအာင္ျပန္ ခြင့္ျပဳေပးသြားမယ္’’ဟု အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ အေဆာက္အအုံဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အဂၤါရပ္ႏွင့္အညီ အေဆာက္အအုံမ်ား တည္ေဆာက္မႈစိစစ္ေရး ေကာ္မ တီဖြဲ႕စည္းၿပီး ပါမစ္က်ၿပီး အ ေဆာက္အအုံမ်ား၊ ပါမစ္မက် ေသးသည့္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအုံမ်ား စုေပါင္း၍ ၁၁၉ လုံးကို စုေပါင္းစစ္ေဆးခဲ့သည္။

‘‘အခုခြင့္ျပဳေပးလုိက္တဲ့ စီမံကိန္းေတြထဲမွာ နာမည္ႀကီး အထပ္ျမင့္စီမံကိန္းေတြ ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ဆုိ အခန္းေတြေတာင္ ႀကိဳ ေရာင္းထားတာ’’ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာ သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ ၂၀ ရက္က စ၍ သုံးလေက်ာ္ ရပ္နားထားရေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအုံစီမံကိန္း အမ်ားစုကို ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေပးျခင္းျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ထပ္မံအသစ္တည္ ေဆာက္မည့္ အေဆာက္အအံုံ မ်ားကို ခြင့္ျပဳမိန္႔တင္ျပျခင္း ရပ္ ဆုိင္းထားကာ ေနာက္ပုိင္းတြင္ က်င့္သုံးမည့္ အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ မူအသစ္ ျဖင့္ စိစစ္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။


Source: 7DayDaily

Facebook comments