အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ျမန္မာကို ယန္းေငြ ၁၀၀ ဘီလီယံေခ်းရန္ ဂ်ပန္ ကမ္းလွမ္း

javascript

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ အေျခခံအေဆာက္အအံုဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးက႑အတြက္ အသံုးျပဳရန္ ယန္း ေငြ ၁၀၀ ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၉၅ သန္းဝန္းက်င္) ထုတ္ေခ်းရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေခ်းေငြထုတ္ေပး မည့္အစီအစဥ္ကို ဂ်ပန္အစိုးရ အရာရွိ တစ္ဦးက ဩဂုတ္ ၂၆ ရက္တြင္ ထုတ္ ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာအစိုးရသစ္ စတင္အာဏာရလာသည့္ မတ္လေနာက္ပိုင္း ဂ်ပန္က ယင္းကဲ့သို႔ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ိဳး ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာ ေဘးသည္ လာမည့္ စက္တင္ဘာ လဆန္းတြင္ အာဆီယံအဖြဲ႕ ညီ လာခံ အစီအစဥ္မ်ား တက္ေရာက္ ခ်ိန္၌ အဆိုပါအစီအစဥ္ကို အ ေသးစိတ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာဖြယ္ ရွိေၾကာင္း အဆိုပါ အစိုးရအရာရွိ က ဆိုသည္။ အာဆီယံသည္ ျမန္မာအပါအဝင္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ၁၀ ႏုိင္ငံ စုစည္းထားသည့္ အဖဲြ႕ျဖစ္သည္။ သယံဇာတ အလြန္ႂကြယ္ဝၿပီး စီးပြားေရး တိုးတက္မႈလ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ထြန္းေနသည့္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဂ်ပန္၏ ႏုိင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္ တ႐ုတ္၏ ဩဇာသက္ ေရာက္မႈကို တြန္းလွန္ရန္ နည္း လမ္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ဂ်ပန္က ျမန္မာ အစိုးရကို ကူညီေထာက္ပံ့ မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုလားေန ေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်ပန္၏ ေခ်းေငြကို ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး ၿမိဳ႕ႀကီးႏွစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးတို႔ ၾကား ဆက္သြယ္ထားသည့္ ရထား လမ္းပိုင္းမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရး ကဲ့သို႔ အေျခခံ အေဆာက္အအံု မြမ္းမံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း အဆို ပါ ဂ်ပန္အစိုးရ အရာရွိက မွတ္ ခ်က္ေပးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း အရပ္သား အစိုးရတစ္ရပ္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အာဏာရလာၿပီးေနာက္ အကူအ ညီေပး ကမ္းလွမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အျခားႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားက လိုလားေနၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တ႐ုတ္ ခရီးစဥ္တြင္ သမၼတ စီက်င္းပင္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး က႑၌ ပူးေပါင္းကူညီရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာအစိုးရကို လက္ေတြ႕က်က် ဦးေဆာင္ေနသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အစိုးရသစ္အာဏာရလာၿပီးေနာက္ပိုင္း အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ ျပင္ပပထမဆံုး ႏိုင္ငံရပ္ျခား ခရီးစဥ္အျဖစ္ တ႐ုတ္သို႔ သြားေရာက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Source : 7daydaily

Facebook comments