တန္ဖိုးနည္း အိမ္ခန္းမ်ားကို စနစ္သစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ရန္ ေဆြးေႏြး ညိႇႏိႈင္းလ်က္ရွိ

javascript

အစိုးရသစ္တာ၀န္ယူခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ျပည္သူမ်ားကို ေရာင္းခ်သြားမည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ခန္းေပါင္း ၂,၀၀၀ ေက်ာ္၏ ေရာင္းခ်မည့္ စနစ္သစ္မ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းလ်က္ရွိၿပီး၊ ျပည္သူမ်ားကုိ လည္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးယုခိုင္က ယမန္ေန႔ကေျပာသည္။

"ဘယ္လိုပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ အခန္းေတြကို ေရာင္း ေပးမလဲဆိုတာကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ကို တင္ျပေဆြးေႏြးထားပါတယ္။ အခုေရာင္းမယ့္ အခန္းေတြက အေပၚထပ္ အခန္းေတြပဲ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေအာက္ႏႈန္းပါ။ က်န္တဲ့အထပ္ေတြကေတာ့ အရင္ေျပာထား တဲ့အတိုင္းပဲ ေျမညီထပ္ကို သိန္း ၁၂၀ ႏႈန္း နဲ႔ေရာင္းဖို႔ သတ္မွတ္ထားတယ္" ဟု ၎က ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ျပည္သူမ်ားကို တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား ေရာင္းခ်ရာတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရထံသို႔ လိပ္မူ ေလွ်ာက္ထားသည့္ တိုက္ခန္းေလွ်ာက္လႊာ မ်ားကိုစိစစ္ကာ အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္ တြင္ မဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္သည့္စနစ္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ေရာင္းခ် သြားမည့္ အိမ္ခန္းမ်ားက ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ နယ္တြင္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္ ယုဇန တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းမွ အခန္းေပါင္း ၈၆၄ ခန္း၊ ကေနာင္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံ ကိန္းမွ အခန္းေပါင္း ၈၄၀ ႏွင့္ လိႈင္သာယာ ေရႊလင္ပန္းအိမ္ရာ အပိုင္း (၂) ႏွင့္ (၃) မွ အခန္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အိမ္ရာစီမံကိန္းသံုးခုမွ အခန္းေပါင္း ၂,၂၀၈ ခန္းကို ေရာင္းခ်ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

အခန္းေပါင္း ၂,၂၀၈ ခန္းအနက္မွ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည့္ အခန္းေပါင္း ၁,၅၄၅ ခန္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ လႊဲအပ္ခဲ့ၿပီး က်န္ရွိသည့္အခန္းေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ကို ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၏အစီအစဥ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။ ယခုေရာင္းခ်မည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ခန္းမ်ားမွာ ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ စတင္ေဆာက္ လုပ္ခဲ့သည့္ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာစီမံကိန္း မ်ားမွ အိမ္ခန္းမ်ားျဖစ္သည္။

"တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအစည္းအေ၀းကို တင္ျပၿပီး ေရာင္းေပးဖို႔လည္း အစီအစဥ္ေတြ လုပ္ေနပါၿပီ။ တခ်ဳိ႕အေဆာက္အအံုေတြက အေခ်ာသတ္ၿပီးတာရွိသလို ေဆာက္ဖုိ႔က်န္ ေနေသးတဲ့အလံုးေတြလည္းရွိလို႔ပါ။ ၿပီးရင္ ေတာ့ အမ်ားျပည္သူကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္"ဟု ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈ လက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ ခန္းမဲေပါက္သူမ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ရာတြင္ လက္ငင္းေငြအေက် ေပးေခ်ရသည့္စနစ္၊ ေလးလအတြင္း ေလးရစ္ေပးေခ်ရသည့္စနစ္ (တစ္ရစ္လွ်င္ တန္ဖုိး၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းစီ) ႏွင့္ ႏွစ္ရွည္ေငြေပးသြင္းသည့္စနစ္ျဖစ္သည့္ ကနဦးေပးေငြ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးသြင္းၿပီး က်န္ေငြမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ကာ
ေလးႏွစ္ (သို႔မဟုတ္) ေျခာက္ႏွစ္ (သို႔မဟုတ္) ရွစ္ႏွစ္ ျဖင့္ လစဥ္ေပးသြင္းေစသည့္ စနစ္မ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ အမ်ားျပည္သူအိမ္ရာပိုင္ဆိုင္ရန္ ခက္ခဲမႈမ်ားကို ေျဖရွင္း ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ၿမိဳ႕ႀကီး မ်ားတြင္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားမွ အိမ္ခန္းေပါင္း
၂၀၀,၀၀၀ ခန္႔ကို တည္ ေဆာက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္ အမ်ားဆံုးရွိေနသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ ပထမအဆင့္ အေနျဖင့္ သန္လ်င္၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းႏွင့္ မဂၤလာဒံု ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေအာက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ခန္းေပါင္း ၈,၀၀၀ ခန္႔ကို ေဆာက္လုပ္ရန္ အေဆာက္အအံုဒီဇိုင္းေရး ဆြဲျခင္း၊ တင္ဒါေခၚယူမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပ ႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးမင္းေအာင္ေအးက ေျပာသည္။

"ယုဇနနဲ႔ ကေနာင္ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ ေတြက အခန္းေတြကို ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ အဖြဲ႕ကို လႊဲထားၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ က ေရာင္းေပးလိမ့္မယ္။ ဒီလထဲမွာပဲ လႊဲထား ၿပီးၿပီ။ 
သူတို႔က ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဆိုေတာ့ အခန္း ေပါင္း ၁,၅၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ သူတို႔အစီအစဥ္ နဲ႔ ေရာင္းလိမ့္မယ္။ ေလွ်ာက္လႊာကိစၥေတြ လည္း သူတို႔ပဲလုပ္ပါလိမ့္မယ္။ က်န္တဲ့အခန္း ေတြကိုေတာ့ ဌာနက ေရာင္းမွာပါ" ဟု ၎က ေျပာသည္။

Source : http://myanmar.mmtimes.com/

Facebook comments