၀ယ္လက္မ်ားအတြက္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ အခ်ိန္အခါေကာင္းျဖစ္ေန

javascript

၀ယ္လက္မ်ားအတြက္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ အခ်ိန္အခါေကာင္းျဖစ္ေန

 


ၿမိဳ႔နယ္မ်ားအတြင္း အငွားေစ်းကြက္ ပိုမုိျဖစ္ထြန္းမႈႏွင့္အတူ တုိက္ခန္းႏွင့္ လံုးခ်င္း

အေရာင္းမ်ား ပိုမိုေတြ႔လာရေၾကာင္း Property.com.mm သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔မွ

ေလ့လာ စံုစမ္းသိရိွရပါသည္။

 

တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာမ်ား ေဖာ္ေဆာင္လာျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ေအးေနျခင္းက မူလ

၀ယ္ယူရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားသူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်လုိသည့္ တြန္းအား

တစ္ရပ္အျဖစ္ ရိွေနၿပီး ေစ်းေကာင္းရႏုိင္သည့္ ေနရာေကာင္း၊ လမ္းပန္းဆက္

သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္သည့္ ေနရာမ်ားမွလြဲ၍ ေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့ခ် အေရာင္းေခၚ

ဆိုမႈမ်ား ရိွေနေၾကာင္း သိရသည္။

 

 

"အ၀ယ္အတြက္ စိတ္၀င္စားတဲ့ လူေတြမ်ားလာတာ ေတြ႔ရပါတယ္ အိမ္ခန္းေတြ

ဆုိတာ အရင္ေစ်းေကာင္းတဲ့ကာလတုန္းကေရာ လုိခ်င္တဲ့သူေတြက မ်ားပါတယ္

အမ်ားစုက ေခၚဆုိေစ်းမႏိုင္တာရယ္ တုိက္ခန္းေတြကလည္း ေဆာက္လုပ္မႈစရိတ္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအရေရာ ေစ်းကြက္အေျခအေနအရ ေစ်းေလွ်ာ႔ေရာင္းလုိ႔လည္း

မလြယ္တာေၾကာင့္ ပံုမွန္အေရာင္းအ၀ယ္ေလးေတြေလာက္ပဲ ျဖစ္ခဲ့တယ္ ႀကိဳပြိဳင့္

အခန္းေတြကို လူေတြပိုအားသန္တာေပ့ါ ခုအေျခအေနမွာက ေစ်းက်တယ္

ဆုိေပမယ့္လည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဘက္မွာ သိပ္မ်ားမ်ားစားစား က်တာေတာ့ မရိွပါဘူး

ပ်မ္းမွ် သိန္း ၂၀/၃၀ စသျဖင့္ ေစ်းေလွ်ာ႔ေခၚတာမ်ိဳးေတြေပ့ါ ရင္းႏွီးတဲ့အေနနဲ႔

အရင္က အခန္းသံုးေလးငါးခန္း၀ယ္ထားၾကတဲ့သူေတြလုိမ်ိဳးေတြ ျပန္ေရာင္းခ်င္တာ

မ်ိဳးေတြ ပိုေတြ႔ရတယ္ တခ်ိဳ႔ေတြကေတာ့ ရတဲ့ေစ်းနဲ႔ အငွားတင္ၿပီး ၀ယ္ရင္းထားတဲ့

အိမ္တန္ဖုိးကာမိေအာင္ ေစ်းေလွ်ာ႔ငွားလာတာမ်ိဳးေတြလည္း ရိွပါတယ္ ၂၀၁၄

ႏွစ္ကုန္ပိုင္းေလာက္ထိ ေဒါပံု သာေကတဘက္ဆုိရင္ ေပ ၄၀x၆၀ တစ္ကြက္ဆုိ

သိန္း ၈၀၀/ ၁၀၀၀ ေလာက္ ေစ်းေခၚၾကတယ္ ကန္ထရိုက္တုိက္ေတြလည္း

အေဆာက္မ်ားတယ္ေပ့ါ ခု အေျခအေနမွာ ကန္ထရိုက္ေတြလည္း ေဆာက္လုပ္

မႈ နည္းနည္းပါးလာတယ္ ေျမရွင္ေတြလည္း ေစ်းခ်ေခၚလာၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္

တုိက္ခန္းအငွားေစ်းကြက္ကေတာ့ ခုလက္ရိွအေနအထားမွာ အေကာင္းဆံုးပါပဲ"

ဟု ေဒါပံုၿမိဳ႔နယ္မင္းနႏၵာလမ္းမေန အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူမွ

Property.com.mm သို႔ ေျပာၾကားသည္။

 

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ပိုင္းမ်ားက လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အသင့္အတင့္ ေကာင္းမြန္

ေသာ ၿမိဳ႔နယ္မ်ားအတြင္း ေငြပိုေငြလွ်ံ ရိွသူမ်ားအေနျဖင့္ ေပ ၄၀x၆၀ ေျမကြက္

မ်ားအား ၀ယ္ယူစုေဆာင္းသူမ်ားအမ်ားအျပားရိွခဲ့ေသာ္လည္း က်ေစ်းမိေနသည့္

လက္ရိွအေျခအေန၌ ေျမကြက္မ်ားေစ်းခ်ေရာင္းလာျခင္းမ်ားလာ ရိွလာေနသည္။

အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည့္ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာမ်ားအေပၚ လူထုစိတ္၀င္စား

မႈ ပိုအားသာလ်က္ ရိွၾကၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလမ်ားကကဲ့သုိ႔ သာမန္၀င္ေငြ အသင့္

အတင့္သာရိွေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ အိမ္ရာတုိက္ခန္း ပိုင္ဆုိင္ႏိုင္ေရးသည္

ခက္ခဲ့သည့္အေနအထားဟု မယူဆေတာ့ပဲ အခ်ိန္အခါ ကာလတစ္ခုကို ေစာင့္

ေမွ်ာ္လ်က္ ရိွေနၾကကာ အရစ္က်စနစ္မ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်မည့္ အိမ္ရာတုိက္ခန္းမ်ား

အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ ရရိွႏိုင္ရန္ ေငြေၾကးစုေဆာင္းသူမ်ားလည္း ရိွေနၾကသည္။

 

 

အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ အေျခအေနမွာ ၀ယ္ယူရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားသူမ်ားအေနအားျဖင့္

လက္ရိွအေနအထားအရ ေနရာေကာင္း၊ လမ္းေကာင္း၊ ေစ်းကြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးသည့္

ေနရာပတ္၀န္းက်င္မ်ားရိွ ေျမကြက္မ်ားႏွင့္ အိမ္ရာတုိက္ခန္းအခ်ိဳ႔မွ လြဲ၍ သာမန္

အိမ္ရာတုိက္ခန္းအမ်ားစုမွာ ၀ယ္ရင္းေစ်းထက္ပိုမုိရႏိုင္မည့္ အေျခအေနျဖစ္လာရန္

မလြယ္ကူသည့္ ေစ်းကြက္ျဖစ္ေနျခင္း၊ထပ္မံ၍ က်ဆင္းမည့္ အေျခအေန ျဖစ္လာ/

မျဖစ္လာ မွန္းဆရန္ မေသခ်ာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အေရာင္းေခၚဆုိမႈမ်ားျပားကာ ေစ်း

က်သည့္ အခ်ိန္ဟု သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေစ်းကြက္အေျခအေနအရ

အိမ္ၿခံေျမေစ်းမ်ား အတန္သင့္ က်ဆင္းေနခုိက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊

ေနထုိင္မႈအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးအရ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္

ေသာ္လည္းေကာင္း ၀ယ္ယူထားသင့္သည့္ အခ်ိန္အခါေကာင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း

Property.com.mm သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔မွ ေလ့လာေရးသား တင္ျပလိုက္ပါသည္။

 

Property Media Team

www.property.com.mm

 

 

 

Facebook comments