ကန္ထ႐ိုက္ငယ္ေတြစုေပါင္းၿပီး အစိုးရတင္ဒါေတြကို ဝင္ေလွ်ာက္ထားလာၾက

javascript
အစိုးရကေခၚယူတဲ့ တင္ဒါအိမ္ရာစီမံကိန္းေတြကို ကုမၼဏီအႀကီးေတြနဲ႔တန္းတူ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၼဏီငယ္ေတြကလည္း စုေပါင္းၿပီး တင္ဒါလာေရာက္ေလွ်ာက္ထားတာေတြ အခုေနာက္ပိုင္းရွိလာတယ္လို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္တခ်ိဳ႕ဆီက သိရပါတယ္။

ေဆာက္လုပ္ေရးေဈးကြက္အတြင္း အက်ိဳးတူကန္ထ႐ိုက္ေဈးကြက္ ၿငိမ္သက္ေနတာနဲ႔ အစိုးရရဲ႕အထပ္ျမင့္ေဆာက္လုပ္မႈ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းငယ္ေတြအေနနဲ႔ အစိုးရကေခၚယူတဲ့ေဆာက္ လုပ္ေရးတင္ဒါကိုသာအဓိကထား ေမွ်ာ္လင့္လာၾကပါတယ္။ အရင္ကအစိုးရတင္ဒါေတြကို လုပ္ငန္းႀကီးေတြကတစ္ဆင့္ အပိုင္းလိုက္ျပန္လည္လုပ္တာေတြရွိေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့လုပ္ငန္းအေသးေတြစုေပါင္းၿပီး လုပ္ငန္းႀကီး ေတြနဲ႔အၿပိဳင္ တင္ဒါေလွ်ာက္ထားလာၾကပါတယ္။

ကုမၼဏီႀကီးေတြကျပန္ခ်ေပးတဲ့ လုပ္ငန္းေတြက်ေတာ့ သူတို႔ဘက္ကအျမတ္ကိုစားထားၿပီး  လုပ္ငန္းျပန္အပ္တာဆိုေတာ့ အျမတ္နည္းသလိုတစ္ခါတေလအ႐ံႈးေပၚတာေတြရွိတယ္၊ လုပ္ငန္းငါးခုေလာက္ခိုင္းရင္ႏွစ္ခုေလာက္ က႐ံႈးၿပီး သံုးခုေလာက္ပဲ အျမတ္က်န္ တာလို႔ အေသးစားေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

အေသးစားေဆာက္လုပ္ေရလုပ္ငန္းေတြ စုေပါင္းတင္တဲ့ တင္ဒါေတြကေတာ့ ကုမၼဏီခ်င္းနားလည္မႈနဲ႔ အေကာင္းဆံုးေဆာက္လုပ္ေရးတစ္ခုရဲ႕ ပ႐ိုဖိုင္ကိုသာယူၿပီးေငြေၾကး  အင္အားစုထည့္ၾကတဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ သည္လို စုေပါင္းတင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကေတာ့အနည္းဆံုးကုမၼဏီႏွစ္ခုမွငါးခုေလာက္အထိစုစည္းတည္ ေထာင္လာၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရတင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့ရင္ေတာ့ ကိုယ္ကြ်မ္းက်င္တဲ့အပိုင္းလိုက္တည္ေဆာက္ၾကတာ ေတြရွိသလို စုေပါင္းေဆာက္လုပ္ၿပီး ရွယ္ယာေဝစုအလိုက္အျမတ္ခြဲယူ ၾကတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။

အစိုးရက ေနာက္ပိုင္းေခၚယူတဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးတင္ဒါအမ်ားစုက  အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြမ်ားတာေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရတဲ့ပမာဏကလည္း အနည္းဆံုး သိန္း ၃၀ဝ၀ဝန္းက်င္ ေလာက္ျဖစ္တာေၾကာင့္ အခုလိုတင္ဒါေတြကိုစုေပါင္း လုပ္ကိုင္လာၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အစိုးရကအခုေနာက္ပိုင္း တင္ဒါလာေရာက္ေလွ်ာက္ထားတဲ့ကုမၼဏီေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တင္ဒါတရားဝင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္တဲ့ မွတ္ပံုတင္ပံုစံေတြစာရင္းေပးသြင္းခိုင္းတာေတြေၾကာင့္ေဆာက္လုပ ္ ေရးေဈးကြက္အတြင္းမွာ အင္အားေတာင့္တင္းတဲ့လုပ္ငန္း ေတြ စုေပါင္းဖြဲ႕စည္းလာၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

‘ကုမၼဏီေတြအက်ိဳးတူေပါင္းဖြဲ႕လာၾကတာကေနာက္ပိုင္းပိုမ်ားလာတယ္၊ အမ်ားစုကပညာရွင္ေတြနဲ႔ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သူေတြေပါင္းၿပီးလုပ္ငန္းႀကီးလုပ္လာၾကတာ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းမွာပဲ သင္တန္းေပးတာ ေရာ၊ drawing ဆြဲတာေရာ၊cost တြက္တာေရာ ေဆာက္လုပ္တာေတြေရာ လုပ္လာၾကတယ္လို႔ UK ေဆာက္လုပ္ေရးက မန္ေနဂ်ာ ကိုထက္ေဝက ေျပာပါတယ္။

တခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းႀကီးလုပ္ကိုင္တဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔လည္းေငြေၾကးနဲ႔ နည္းပညာပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားကကုမၼဏီႀကီးေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေဆာက္ရြက္တာေတြရွိလို႔ ႏိုင္ငံျခားက အိမ္ျခံေျမနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အက်ိဳးေဆာင္ေတြဝင္ေရာက္လာမႈမ်ားလာတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Source: The Kumudra

Facebook comments