ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း ေက်းရြာေျမအငွားဂရန္ ထုတ္ေပးရန္ ေျမကြက္ေပါင္း ၁၅,၀၀၀ ေက်ာ္ က်န္ရွိေန

javascript
ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ေက်းရြာေျမအငွားဂရန္ ထုတ္ေပး ရန္ ေျမကြက္ေပါင္း ၁၅,၀၀၀ ေက်ာ္ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

ေက်းရြာေျမအငွားဂရန္ကို ယခင္အစိုးရ သက္တမ္းမကုန္မီ ကတည္းက အေကာင္အထည္ ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ၿပီး ယခုအ ခ်ိန္အထိ ဂရန္ထုတ္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္အေရအတြက္ ၂၈,၄၇၉ ရွိသည့္အနက္ ေျမကြက္ ၁၂,၇၉၃ ကြက္ကို ဂရန္ထုတ္ေပး ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးတင္ျမင့္ကေျပာၾကားသည္။


‘‘ေက်းရြာေျမအငွားဂရန္ ေတြက တကယ္ပိုင္ဆုိင္မႈ မွန္ကန္ရင္ ဆက္ၿပီးစိစစ္ခ်ေပးဦးမွာပါ’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

ေျမအငွားဂရန္မ်ားကို ၿမိဳ႕ ေပၚရပ္ကြက္မ်ားတြင္သာ ခ်ထား ေပးမႈရွိခဲ့ၿပီး ေက်းလက္ေဒသမ်ား ၌ မရွိသည့္အတြက္ ယခင္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ျဖင့္ ဂရန္ထုတ္ေပးႏုိင္ရန္ ယင္းအစိုးရ လက္ထက္ကတည္းက မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေျမအငွား ဂရန္မ်ားရွိပါက ပိုင္ဆုိင္မႈအာမခံ ခ်က္ရရွိေစၿပီး ေျမကြက္အေရာင္း အဝယ္ျပဳလုပ္ရာ၌လည္း ခုိင္မာ မႈ ပိုမုိရရွိလာေစမည္ဟု ဦးတင္ ျမင့္ကဆုိသည္။

ထိုသို႔ ေျမအငွားဂရန္ ထုတ္ ေပးမႈကို သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသ ႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ား၏ စည္ပင္သာ ယာေရးနယ္နိမိတ္ ျပင္ပတြင္ရွိ သည့္ ေက်းရြာေျမကြက္မ်ားအ တြက္သာ လုပ္ေဆာင္ေပးေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးဦးစီးဌာန အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘စည္ပင္နယ္နိမိတ္ထဲက ေျမကြက္ေတြကေတာ့ စည္ပင္ သာယာက ဂရန္သီးသန္႔ထုတ္ေပးေနတာဆုိေတာ့ သီးျခားျဖစ္ ေအာင္ စည္ပင္ျပင္ပက ေက်းရြာ ေျမေတြကိုပဲ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူဂရန္ ထုတ္ေပးပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ေျမအငွားဂရန္ ထုတ္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္က ၆,၂၈၉ ကြက္ ျဖင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနၿပီး စစ္ကိုင္း တုိင္းေဒသႀကီးက ၃,၀၂၁ ကြက္ ျဖင့္ ဒုတိယေလွ်ာက္ထားမႈ အမ်ားဆံုးရွိေၾကာင္း အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

Source: 7Daydaily

Facebook comments