ေဆာက္လုပ္ေရး ကန္ထရိုက္လုပ္ငန္းမ်ား ေစ်းကြက္ အေျခအေနေကာင္း ေစာင့္ဆုိင္းေန

javascript

ေဆာက္လုပ္ေရး ကန္ထရိုက္လုပ္ငန္းမ်ား ေစ်းကြက္

အေျခအေနေကာင္း ေစာင့္ဆုိင္းေန

 

အခ်ိဳ႕ကန္ထရိုက္တာမ်ားအေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေစ်းကြက္ေအး

ေနသည့္အတြက္ အျခားဆက္စပ္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းအသင့္အတင့္

ေနရာေကာင္း ေျမကြက္မ်ား ရွာေဖြ၀ယ္ယူျခင္း၊ တဆင့္ျပန္လည္ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္အေနျဖင့္လည္းေကာင္း အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ ျပန္လည္ေကာင္း

လာပါကလည္း ကန္ထရိုက္တုိက္ ေဆာက္လုပ္ေရာင္းခ်ႏိုင္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း

လုပ္ငန္းအေျချပဳပံုစံ ေျပာင္းလဲ၍ လုပ္ကိုင္လာၾကေၾကာင္း ေလ့လာစံုစမ္းခ်က္မ်ား

အရ သိရသည္။

 

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႔နယ္အတြင္းရိွ ကန္ထရိုက္တုိက္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ

တစ္ခုအား သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းရာတြင္

"ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ငန္းက လက္ရိွ အေရာင္းေခၚထားတာေတြကေတာ့ ေဆာက္ၿပီး

သားတုိက္ေတြက လက္က်န္အခန္းေတြနဲ႔ ေဆာက္လက္စတုိက္သစ္ေတြက အခန္း

ေတြပါပဲ လက္ရိွ အိမ္ၿခံေျမ အေရာင္း၀ယ္ေစ်းကြက္ အေျခအေနအရ ၀ယ္လက္

နည္းေနေသးေတာ့ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ဖုိ႔ရာအတြက္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ဖုိ႔ပဲ ေစာင့္

ၾကည့္ေနရေသးတာေပ့ါ လုပ္ငန္းအသစ္အပ္မယ့္ ကန္ထရိုက္တုိက္ေတြေတာင္

ခုေနာက္ပိုင္း လက္မခံရဲေသးပဲ ဆုိင္းထားရတဲ့ အေနအထားပါ အရင္ႏွစ္ေတြက

ေတာ့ အေရာင္းအ၀ယ္ေလးေတြ မဆုိးေပမယ့္ ခု ၂၀၁၆ ထဲမွာေတာ့ အေတာ္ေလး

အေရာင္းအ၀ယ္ပါးတဲ့ အေျခအေနပါတယ္ " ဟု ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႔နယ္ ေ၀ပုလႅ

လမ္းရိွ"သီရိသဇင္" ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမွ တာ၀န္ခံတစ္ဦးမွ Property.com.mm

သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

 

ကန္ထရိုက္တာမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ တုိက္ခန္း

အိမ္ရာမ်ားအား အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္ ကုမၸဏီမ်ား၊ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား

တြင္ ထည့္သြင္းေၾကာ္ညာၾကသည္မ်ားလည္း ရိွသလုိ အခ်ိဳ႕ကန္ထရိုက္တာမ်ားႏွင့္

အဆင့္ျမင့္ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္ ရရိွ

ေစရန္အတြက္ အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းျပပြဲကဲ့သုိ႔ေသာ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ ပါ၀င္ျပသ

ျခင္းမ်ားကိုလည္း စိတ္၀င္စားမႈ ရိွေနၾကေၾကာင္း Property.com.mm သတင္း

မီဒီယာအဖြဲ႔မွ ေလ့လာစံုစမ္းခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

 

Property Media Team

www.Property.com.mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook comments