ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ား၏ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းမ်ား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္မည္

javascript

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က က်င့္သံုးခဲ့သည့္ လမ္းတံတားတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ 
ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားကို တင္ဒါေခၚယူရာတြင္ အရည္အေသြးပိုင္းဆိုင္ရာအားနည္းခ်က္မ်ားက
မ်ားစြာေတြ႕ရွိလာရသည့္အတြက္ ယခုအစိုးရလက္ထက္၌ ကမၻာဘဏ္၏အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း
တင္ဒါေခၚယူသည့္နည္းစနစ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းရရွိသည္။

''အရင္လုပ္ခဲ့တဲ့ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္ျဖစ္တဲ့ ေစ်းအနည္းဆံုးလူကို ေပးတဲ့စနစ္ကို သံုးခဲ့တယ္။ 
အဲဒီအိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္နဲ႔ ေဆာက္တဲ့ အေဆာက္အအံုေတြ၊ လမ္းတံတားေတြရဲ႕အရည္အေသြးက 
အရမ္းက်သြားတယ္။ လူေတြက အလုပ္ရခ်င္ေဇာနဲ႔ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ေစ်းေတြေပးၿပီး အမ်ားႀကီး
ေလွ်ာ့ၿပိဳင္တယ္။ အလုပ္လည္းရေရာ ျဖစ္သလို အရည္အေသြးေတြေလွ်ာ့ၿပီး ေဆာက္ၾကတယ္။ 
တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ျပည္သူေတြပဲ ခံစားရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အရည္အေသြးနဲ႔ ေစ်းႏႈန္းႏွစ္ခုပါတ
ဲ့စနစ္ကို ေျပာင္းဖို႔ လုပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္'' ဟုေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ 
ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာသည္။

ကုလသမဂၢလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားဆုိင္ရာ႐ံုး (United Nations Office for Project Service)
၏ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အၾကံျပဳထားသည့္ 
ကန္ထ႐ိုက္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအထဲမွ ကမၻာဘဏ္က အခ်က္သံုးခ်က္ျပန္လည္ျပင္ဆင္၍
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနကို အၾကံျပဳခဲ့သည္။

ကမၻာဘဏ္က ျပန္လည္ျပင္ဆင္လိုက္သည့္ အဆုိပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း သံုးခ်က္သည္
Two Envelop System (အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ျဖင့္ တင္ဒါစစ္ေဆးသည့္စနစ္) ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို 
အပ္ႏွံေစျခင္း၊ သတ္မွတ္ခ်ိန္ထက္အလုပ္အပ္ႏွံျခင္းမရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ေန႔စဥ္ ဒဏ္ေၾကးမ်ား
ေပးေဆာင္ေစျခင္းႏွင့္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို လုပ္ငန္းမ်ားအပ္ႏွံရာတြင္ 
အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ျခင္းမရွိေသးခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္း၏ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ႀကိဳတင္ေငြအျဖစ္ 
ထုတ္ယူေစျခင္း စသည့္ အခ်က္သံုးခ်က္ကို အၾကံျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

''သူတို႔အၾကံျပဳခ်က္အတုိင္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္မယ့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကို 
ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးကိုပို႔မယ္။ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးကအတည္ျပဳတာန႔ဲ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေဝးကိုတင္ျပၿပီး 
တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို အဲဒီစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို ထုတ္ျပန္သြားမယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

တင္ဒါဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ တင္သြင္းမည့္ကုမၸဏီမ်ား၏ စက္ယႏၲရားအင္အား၊ ေငြေၾကးခိုင္မာမႈ၊ 
ကြၽမ္းက်င္အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား အသံုးျပဳႏိုင္သည့္အေျခအေနမ်ားအျပင္ 
တင္ဒါဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကိုပါ ပထမအဆင့္ 
အမွတ္ေပး အကဲျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ပထမအဆင့္ေအာင္ျမင္သြားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို 
ဒုတိယအဆင့္အျဖစ္ ေငြေၾကး အနည္းဆံုးေပးႏိုင္မည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ကာ လုပ္ငန္း
လုပ္ကိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက တင္ဒါေခၚယူလုပ္ကိုင္မည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို 
ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္လိုသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ 
လာေရာက္ မွတ္ပံုတင္ရမည္ျဖစ္သည္။

''အခုသူတို႔လုပ္မယ့္စနစ္က ႏိုင္ငံတကာသံုးစနစ္ျဖစ္ေတာ့ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ကုမၸဏီေတြ 
အလုပ္ရသြားႏိုင္ေပမဲ့ ကုမၸဏီငယ္ေတြ ဝင္တိုးဖို႔ အရင္လိုလြယ္ေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး။ 
ပထမအဆင့္မွာကတည္းက ကုမၸဏီရဲ႕ ေငြေၾကးခုိင္မာမႈ၊ လုပ္ငန္းခြင္ အေတြ႕အၾကံဳ၊ အလုပ္လုပ္ရမယ့္ 
အခ်ိန္ဇယားေတြပါေတာင္းတာဆုိေတာ့ ဒီအဆင့္မေအာင္ရင္ေနာက္တစ္ဆင့္ကို တက္လို႔မရေအာင္ 
လုပ္ထားတဲ့သေဘာပါ။ တင္ဒါေလာကမွာေတာ့ Envelop A နဲ႔ ႏEnvelop B ဆိုၿပီး ေျပာၾကတယ္''ဟု
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္စိုးက
ေျပာသည္။ 

Source: Myanmar Times

Facebook comments