စံခ်ိန္မမီ အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္မႈမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ဥပေဒေရးဆြဲေန

javascript
ေနျပည္ေတာ္(ဩဂုတ္ ၁၆၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္)။ ။ သတ္မွတ္ထားသည့္ စံခ်ိန္၊ စံညႊန္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိဘဲ အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ေနမႈမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ ဥပေဒတစ္ရပ္ေရးဆြဲေနသည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာသည္။

Construction Industry Development Board(CIDP Laws)ဟူသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္အား ေရးဆြဲေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ဥပေဒ အသက္ဝင္လာပါက ႏုိင္ငံအဝွမ္းရွိ စံခ်ိန္မမီေဆာက္လုပ္မႈမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္သြားႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္လင္းကေျပာသည္။

"ဥပေဒအတည္ျပဳၿပီးသြားရင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးသည္ ဒီဥပေဒအတုိင္းပဲ ေဆာက္ရြက္ရမယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္မူ အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္ သက္ဆုိင္ရာ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ားက ကိုင္တြယ္သလို အျခား တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရမ်ားက ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

စံခ်ိန္မမီ အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ေနမႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ေရးဆြဲေနသည့္ CIDP ဥပေဒၾကမ္းကို ကိုရီးယားႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံတို႔က ကူညီေရးဆြဲေနၿပီး "မၾကာခင္မွာ ဒီဥပေဒေရးဆြဲၿပီးသြားရင္ေတာ့ အားလံုးတေျပးညီ ျဖစ္သြားပါမယ္"ဟု ဦးေက်ာ္လင္းက ဆိုသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန႐ံုးတြင္ ဩဂုတ္ ၁၆ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရသစ္ ရက္(၁၀၀)စီမံခ်က္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ မဇၩိမ၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဦးေက်ာ္လင္းက ထိုသို႔ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ စံခ်ိန္၊ စံညႊန္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိဘဲ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ အေဆာက္အဦကို ေတြ႔ရွိပါက ခ်မွတ္မည့္ ျပစ္မႈ၊ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ဥပေဒတြင္ မည္သည့္သတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲမည္ကိုမူ တိတိက်က် ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

စံခ်ိန္၊ စံညႊန္းမမီဘဲ အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ေနမႈမ်ားအေပၚ ၿပီးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက 'ဆီးသီးဗန္းေမွာက္' ဟူသည့္ စကားလံုးျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ား ေလလႊင့္ရျခင္းအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပစ္တင္ေဝဖန္ခဲ့ဖူးသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္အတြင္းကပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေဆး႐ံုဝင္းအတြင္း အသစ္တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ ငါးထပ္အေဆာက္အဦတြင္ ျငမ္းၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားတစ္ဦး အသက္ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသည္။

Source: Mizzima

Facebook comments