စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ စက္မႈရပ္ကြက္ စီမံကိန္း ေျမကြက္မ်ားကို ၿခံစည္း႐ိုးမခတ္ရန္ သတိေပး

javascript
စစ္ေတြၿမိဳ႕ဆတ္႐ိုးက်တို႔ႏွင့္ ေက်းေတာရပ္ကြက္တြင္ စက္မႈရပ္ကြက္ စီမံကိန္းအတြက္ န၀တအစိုးရလက္ထက္က သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေျမမ်ား ၀ယ္ယူထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ၿခံ စည္း႐ိုးမ်ား ဆက္လက္မကာရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္ကဆတ္႐ိုး က်ရပ္ကြက္ရွိ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး႐ံုး တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေျမသိမ္းဆည္းခံေတာင္သူမ်ား ေတြ႕ဆံုစဥ္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ က အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကား ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆတ္႐ိုးက်ရပ္ ကြက္ေန ေတာင္သူတစ္ဦးကေျပာ ၾကားသည္။

ဆတ္႐ိုးက်ႏွင့္ေက်းေတာရပ္ ကြက္တို႔တြင္ စက္မႈရပ္ကြက္ေဖာ္ ေဆာင္မည္ဆိုကာ သိမ္းဆည္း ထားသည့္ေျမမ်ားကို လက္ရွိ၀ယ္ ယူထားသူမ်ားက အကြက္လိုက္ ၿခံစည္း႐ိုးကာရံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ လာသည့္အတြက္ ေျမသိမ္းဆည္း ခံ ေတာင္သူမ်ားက ေျမမ်ားျပန္ လည္ရရွိေရး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တင္ ျပၿပီးေနာက္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ က ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳ လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ ပါေတာင္သူက ဆိုသည္။

‘‘ေျမသိမ္းခံရတယ္ ဆိုရင္ လည္း ဘယ္လိုသိမ္းပံုသိမ္းနည္းနဲ႔ သိမ္းတယ္။ အမ်ားေကာင္းက်ိဳး အတြက္ သိမ္းတဲ့အေနအထား လား၊ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳးစီးပြားအ တြက္ သိမ္းတဲ့အေနအထားလား။ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ သိမ္းတယ္ဆို ရင္ေတာ့ သိမ္းခဲ့တဲ့သူေတြကိုတည္ ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူသြားမယ္။ အမ်ားအက်ိဳးစီးပြားအတြက္သိမ္း တယ္ဆိုရင္ေတာ့ လယ္သမားေတြ ရဲ႕နစ္နာမႈေတြကို တည္ဆဲဥပေဒ ႏွင့္အညီ ျပန္လည္အက်ိဳးျပဳေပး မယ္လို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကေျပာၾကားခဲ့ ပါတယ္’’ဟု သိမ္းဆည္းခံေတာင္ သူမ်ားအေရးေဆာင္ရြက္ေပးေန သည့္ ဦးေအာင္သန္းေ၀ကေျပာ ၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္နယ္၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္က လက္ရွိကာရံထားသည့္ ၿခံစည္း႐ိုးမ်ား ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား မ ျပဳလုပ္ဘဲ ၿခံစည္း႐ိုးအသစ္ကာရံ ပါက ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ တားျမစ္ႏိုင္သည္ဟု ေျပာၾကား ေၾကာင္း ေျမသိမ္းဆည္းခံ ေတာင္ သူမ်ားကေျပာသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕ ဆတ္႐ိုးက်ႏွင့္ ေက်းေတာရပ္ကြက္မွ လယ္ေျမ၊ အိမ္ရာေျမ၊ ဆန္စက္ေျမ၊ သု သာန္ေျမ၊ သာသနာ့ေျမ၊ ေရကန္ ေျမ၊ ေခ်ာင္းေျမႏွင့္ လမ္းေျမဧက ငါးရာေက်ာ္ကို ၁၉၉၃ န၀တ အစိုးရလက္ထက္က အေၾကာင္း ျပခ်က္တစ္စံုတစ္ရာမရွိဘဲ သိမ္း ဆည္းၿပီး ၂၀၀၁ တြင္စက္မႈရပ္ကြက္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ေသာ္လည္း စက္မႈရပ္ကြက္အျဖစ္ ေပၚေပါက္လာျခင္းမရွိဘဲ လူ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသို႔သာ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ယင္းေျမကြက္၀ယ္ယူသူမ်ားက အကြက္လိုက္ ၿခံစည္း႐ိုးကာရံ လာၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

လက္ရွိ တည္ဆဲဥပေဒျဖစ္ေသာ လယ္ယာေျမဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၂ တြင္ ‘‘ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳးျဖစ္ ထြန္းေစမည့္ စီမံကိန္းမ်ားအ တြက္ လယ္ယာေျမကို သိမ္းယူ ရာတြင္ အနည္းဆံုးလိုအပ္ေသာ ပမာဏကိုသာ သိမ္းယူရမည္။ စီမံကိန္းအား သတ္မွတ္ကာလ အတြင္း အျမန္ဆံုးၿပီးစီးေစရန္ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳ ေတာ့ပါက မူလလယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိထားေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္’’ ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။


Source: 7DayDaily

Facebook comments