ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား ျပန္လည္ရရိွေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္သူလယ္ သမားမ်ားသမဂၢဖြဲ႔စည္း

javascript

 ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား ဆံုးရွံဳး ေနမွဳမ်ားကို ျပန္လည္ရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား သမဂၢကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေၾကာင္း ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္သူလယ္ သမားမ်ားသမဂၢ ဥကၠဌ ဦးမ်ိဳးေဆြက ၾသဂုတ္ (၁၀)ရက္တြင္ ေျပာသည္။

အဆိုပါ သမဂၢကို ဇူလိုင္(၂၆)ရက္တြင္ အဖြဲ႔၀င္ (၃၉)ဦးျဖင့္ အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သမဂၢအေနျဖင့္ ေတာင္ သူ လယ္သမားမ်ား၏ ထုိက္သင့္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပန္လည္ရရိွေအာင္ အဓိက လုပ္ေဆာင္ေပးသြားရန္ ရည္ ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဥကၠဌ၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ သိရသည္။

“ေတာင္သူေတြ ဆံုးရွဳံးေနတဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ျပန္လည္ရရိွေအာင္ မရရိွႏုိင္ေသးတဲ့အခြင့္အေရးေတြကို ရရိွလာေအာင္၊ ထုိက္သင့္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြရရိွေအာင္ အဓိကကေတာ့ ေတာင္သူလယ္သမား အက်ိဳးကို ေဆာင္ရမယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ ဆံုးရွဳံးေနတဲ့ အရာေတြကိုျပန္ လည္ေဖာ္ထုတ္ေပးမယ္။ မရေသးတာေတြကို လွမ္းၿပီးေတာင္းေပးမယ္” ဟု ဦးမ်ိဳးေဆြက ေျပာသည္။

လက္ရိွတြင္ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အမႈတြဲသံုးခုအျဖစ္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ရိွ ေတာင္သူ(၂၃)ဦး၏ ဆံုးရွံဳး ေျမဧက (၄၂၀)၊ ေတာင္သူလယ္သမား(၃၃)ဦး၏ ေျမဧက(၁၇၀)အသိမ္းခံထားရျခင္းမ်ားႏွင့္ အျခားေတာင္သူ မ်ား၏ လယ္(၂၅)ဧက တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေျမယာ ျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတဦးဗန္ထီးယူႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သမဂၢအေနျဖင့္ လစဥ္ေၾကးအျဖစ္ အလွဴေငြ တစ္ဦး(၅၀၀၀)က်ပ္ သို႔မဟုတ္ (၃၀၀၀) က်ပ္ ေစတနာအရ လွဴဒါန္း ထည့္၀င္ႏုိင္ၿပီး ဘာသာေရး၊လူမွဳေရး၊လွဴေရးတန္းေရး ေပၚေပါက္ခဲ့ ပါက အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတုိင္း ရွင္း တမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။

လက္ရိွတြင္ အဆိုပါ သမဂၢတြင္ အဖြဲ႔၀င္အင္အား (၁၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ရိွေနၿပီျဖစ္ကာ သမဂၢအေနျဖင့္ မည္သည့္ပါတီ၊ မည္သည့္အဖြ႔ဲ၏ ၾသဇာခံမဟုတ္ဘဲ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွ႕ရႈ၍ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Source: Mizzima

Facebook comments