ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရ ကုမၸဏီသို႔ အစုိးရသစ္က ျပန္ၾကားမႈမရွိေသးဟုဆို

javascript
ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြား ေရးဇုန္ စီမံကိန္းအေကာင္အ ထည္ေဖာ္ရန္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီက တင္ဒါေအာင္ထားေသာ္လည္း ခုနစ္လေက်ာ္ ၾကာသည္အထိ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ရန္ အစုိးရသစ္မွ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီသုိ႔ တစ္ စုံတစ္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မထုတ္ျပန္ေသးေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

‘‘အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာေတာ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီအေနနဲ႔လုပ္ ေနပါတယ္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီကသူလုပ္စရာရွိတာဆက္လုပ္ ေနပါ
တယ္’’ဟု ေက်ာက္ျဖဴအထူး စီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးဦးေအာင္ေက်ာ္ သန္းကေျပာၾကားသည္။

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရး ဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီကိုယခင္ အစုိးရက ဒု၀န္ႀကီးတစ္ဦးအား ဥကၠ႒အျဖစ္ ခန္႔အပ္ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ တင္ဒါေအာင္ထားသည့္ တ႐ုတ္အစုိးရပုိင္ကုမၸဏီႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မ တီသည္ အစုိးရကုိယ္စားညိႇႏႈိင္းမႈ ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္သန္းက ေျပာသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ေက်ာက္ျဖဴ တြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တ႐ုတ္ CITICကုမၸဏီကို ယခင္အစုိးရ လက္ထက္က ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာ၌ တင္ဒါခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္နည္းပ ညာဥပေဒ၌ တင္ဒါေအာင္ျမင္ၿပီး ကုမၸဏီသည္ေျခာက္လအတြင္း လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ရန္စီမံကိန္းအေသးစိတ္ကို စီမံခန္႔ ခြဲမႈေကာ္မတီသုိ႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္ သည္။ 

ထုိ႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕က ဖြဲ႕စည္းေပးထား သည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဗဟုိအ ဖြဲ႕ထံသုိ႔ ၁၅ရက္အတြင္း တင္ျပရ မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းဗဟိုအဖြဲ႕ သည္ ရက္ေပါင္း ၃၀အတြင္းအ ဆုိပါစီမံကိန္းကို လက္ခံျခင္းႏွင့္ ျငင္းပယ္ျခင္းျပဳရမည္ဟု ဆုိထား သည္။

ယခုတင္ဒါေအာင္ျမင္ထား သည့္ CITICကုမၸဏီသည္ စက္မႈဇုန္ႏွင့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းကို အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုပ္ကုိင္ ခြင့္ရရွိထားသည္။ စက္မႈဇုန္အ တြက္ တင္ဒါေခၚယူစဥ္ကပင္ရွယ္ ယာပုိင္ဆုိင္မႈကို ျမန္မာဘက္က ၅၁ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ ဘက္က ၄၉ရာခုိင္ႏႈန္းသတ္မွတ္ ထားေသာ္လည္း ေရနက္ဆိပ္ကမ္းအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မရွိ ေသးေၾကာင္း အဆုိပါေကာ္မတီ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာၾကားသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ေျပာ ေရးဆိုခြင့္ရွိသူထံ ဆက္သြယ္ေမး ျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း အဆက္အ သြယ္မရေပ။
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေဌးက လာမည့္ တစ္ပတ္အတြင္း အဆုိ ပါစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေၾက ညာခ်က္ထုတ္ျပန္ရန္ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္းသည္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္တြင္ အလ်င္အျမန္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းအတြက္ တ႐ုတ္ထံမွ ျမန္မာအစုိးရေခ်းယူ ရမည့္ေခ်းေငြသည္ အတုိးႏႈန္းမ်ား ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားက စုိးရိမ္ခဲ့ေသာ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။

Source: 7Daydaily

Facebook comments