တန္ဖိုးနည္း ပါမစ္ေျမေဈးနဲ႔ လယ္ေျမေဈး တန္းတူျဖစ္လာ

javascript
အိမ္ၿခံေျမေဈးကြက္ထဲမွာ ေလွ်ာ့ေဈးနဲ႔ေရာင္း လာၾကတာေၾကာင့္ ပါမစ္ေျမေဈးနဲ႔ လယ္ေျမေဈးေတြ ေဈးႏႈန္းတန္းတူျဖစ္လာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ၿမိဳ႕စြန္ၿမိဳ႕နယ္ေတြနဲ႔ ဆင္ေျခဖံုးၿမိဳ႕နယ္ေတြရွိ ပါမစ္ေျမေတြကို ေဈးေလွ်ာ့ၿပီးေရာင္းၾက ရာက လယ္ေျမကြက္႐ိုက္ေရာင္းေဈးေတြနဲ႔ တူညီလာတာပါ။ ေပ ၄၀ x ေပ ၆၀ ပါမစ္ ေျမတစ္ကြက္ကို က်ပ္သိန္း ၃၀၊ ၃၅၊  ၄၀၊ ၄၅၊ ၅၀ စတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြျဖစ္လာတယ္။ ကြက္ရိုက္လယ္ေျမေတြရဲ႕ ေဈးႏႈန္းေတြကလည္း ေပ ၄၀ x ေပ ၆၀၊ ေပ ၂၀ x ေပ ၆၀ ကြက္ေတြကို က်ပ္ ၁၅ သိန္း၊ ၂၀၊ ၂၅၊ ၃၀၊ ၃၅၊ ၄၀ ေတြနဲ႔ ေရာင္းၾကတယ္လို႔ ေဈးကြက္အတြင္းက သိရပါတယ္။

ဝယ္ေရာင္းအက်ိဳးေဆာင္ ဦးဝင္းႏိုင္က လယ္ေျမေတြရဲ႕ ေဈးနဲ႔တစ္တန္းတည္းလိုျဖစ္လာတယ္၊  အဝယ္ရွိလားဆိုေတာ့လဲမရွိဘူး၊ ပါမစ္ေျမကိုပဲ လယ္ေျမနဲ႔ယွဥ္ရင္ ပိုခိုင္မာတာေၾကာင့္ဝယ္ယူၾကတဲ့သူေတြရွိလာတာပါ၊ ၿမိဳ႕သစ္ ေတြ ရဲ႕ ေျမေဈးေတြက တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ေတာ္ေတာ္ေလးကိုေအာက္ေဈးတန္းျဖစ္ေနတာလို႔ ေျပာပါတယ္။

အခုလို လယ္ေျမေတြနဲ႔ ပါမစ္ေျမကြက္ တခ်ိဳ႕ရဲ႕ေဈးေတြတန္းတူျဖစ္လာတာကို တခ်ိဳ႕ ကေဈးက်လာတယ္လို႔ေျပာၾကေပမဲ့ ေျမရဲ႕  တန္ဖိုးနဲ႔ ျပန္တြက္ရင္ ပံုမွန္ေဈးတန္းပဲ ျဖစ္တယ္လို႔သိရတယ္။ ေဈးကြက္ထဲမွာေရာင္းခ်ေနတဲ့ တန္ဖိုးနည္းပါမစ္ေျမေတြရဲ႕ ေဈးက လယ္ေျမေတြရဲ႕ ေဈးနဲ႔တန္းတူျဖစ္လာတာက ပါမစ္ေျမဆိုေပမဲ့ လယ္ေျမ သာသာကြင္းျပင္ေတြပါ။  ေရ၊ မီး၊ လမ္း ေတြ မစံုလင္ေသးတာျဖစ္တယ္လို႔ အက်ိဳး ေဆာင္တခ်ိဳ႕ က ေျပာပါတယ္။

ဒဂံုသီးသန္႔  အက်ိဳးေဆာင္ မေကသီက ပါမစ္ေျမေတြဆိုေပမဲ့ လယ္ကြင္းေတြလို ကြင္းျပင္ေတြပါပဲ၊ ေဈးေလွ်ာ့ေရာင္းၾကရင္းေဈးက တျဖည္းျဖည္းနိမ့္လာတာ၊ ေဈးေတြ တန္းတူျဖစ္လာတာ၊ ဒီ ၂၀၁၆ေရာက္မွ  ေဈးတန္းညီလာ တာ၊  ေရာင္းေနတဲ့ပါမစ္ေျမေတြ က အရင္က တစ္ကြက္ကို က်ပ္ ၄၀ဝ,ဝ၀ဝ ၊ ၅၀ဝ,ဝ၀ဝ၊ ၆၀ဝ,ဝ၀ဝ ေတြေလာက္ပဲ ရွိတဲ့ ေျမကြက္ေတြပါလို႔ ေျပာပါတယ္။

Source: The Kumudra

Facebook comments