ဖာပြန္ၿမိဳ႕၌ ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာစီမံကိန္း ရန္ပံုေငြလြဲေျပာင္းေပးအပ္

javascript

ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ေက်းရြာေျခာက္ရြာ၌ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာ စီမံကိန္းအတြက္ ရန္ပံုေငြလႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ပြဲကို ဖာပြန္ခ႐ိုင္ ယြန္းစလင္း ခန္းမ၌ ဇူလိုင္ ၃ဝ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ပံုေငြေပးအပ္ပြဲတြင္ ခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးမွဴးဦးေက်ာ္သူရက ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရ ျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အရင္း မေပ်ာက္လည္ပတ္ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသေနျပည္သူမ်ား၏လူမႈဘဝဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းရည္မွန္းခ်က္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေက်းရြာမ်ားအား တစ္ရြာလွ်င္ ေငြက်ပ္ သိန္းသံုးရာႏႈန္းျဖင္႔ ေက်းရြာ ေျခာက္ ရြာအတြက္ ေငြက်ပ္သိန္း ၁၈ဝဝ ကို ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ ဦးႏွင္႔ ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ဦးစီးမွဴး ဦးေက်ာ္သူရတုိ႔က လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ ရာ ေက်းရြာေကာ္မတီဝင္မ်ားက လက္ခံရယူၾကေၾကာင္း သိရသည္။


Source: MOI Webportal Myanmar

Facebook comments