အစုိးရအကူးအေျပာင္းကာလအတြင္း ခ်ထားေပးခဲ့သည့္ ေျမယာမ်ား စည္ပင္ဂရန္ထုတ္ေပးျခင္းယာယီရပ္ဆုိင္းထား

javascript
အစုိးရအကူးအေျပာင္း ကာလအတြင္း စည္ပင္သာယာ ႏွင့္ အမ်ားပုိင္ေျမယာမ်ားကုိ ပု ဂၢလိကသုိ႔ တစ္ဦးတည္းပုိင္အျဖစ္္ ခ်ထားေပးခဲ့မႈမ်ားအေပၚ ဥပေဒ ႏွင့္ ညီၫြတ္မႈရွိ၊မရွိျပန္လည္ စိ စစ္ေနခ်ိန္တြင္ အဆုိပါေျမယာမ်ား အတြက္ စည္ပင္သာယာက ဂရန္ ထုတ္ေပးျခင္း ယာယီရပ္ဆုိင္းထားေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ သတင္းရရွိသည္။

‘‘ဂရန္ထုတ္ေပးတဲ့လုပ္ငန္း ေတြရပ္နားထားပါတယ္။ ၿမိဳ႕ ေတာ္၀န္ႀကီးကလည္း ရပ္နားခုိင္း ထားတယ္’’ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ တြဲ ဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏုိင္ထြန္းကေျပာသည္။

အစုိးရအကူးအေျပာင္းကာ လတြင္း ခ်ထားခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္ ေျမယာမ်ားကို ဂရန္ထုတ္ယူႏုိင္ရန္ ပုဂၢလိကမွ စည္ပင္သာယာသို႔ ေငြေၾကးေပးသြင္းထားမႈ က်ပ္ ၈ဒသမ ၇ ဘီလီယံခန္႔ရရွိထားၿပီးလက္ရွိတြင္ပုဂၢလိကသုိ႔ လႊဲေျပာင္းခ်ထားေပးခဲ့သည့္ ေျမယာမ်ားအနက္ ေျမကြက္ထက္၀က္ခန္႔ကိုဂရန္ထုတ္ေပးၿပီးျဖစ္သည္ဟု စည္ပင္ သာယာမွ သတင္းရရွိသည္။

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအ စိုးရသည္ အစိုးရအလႊဲအေျပာင္း ကာလအတြင္း အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဧရိယာက်ယ္၀န္း ေသာေျမကြက္မ်ား၊ ပလပ္ေျမ မ်ားကုိ လူပုဂၢဳိလ္အမည္မ်ားျဖင့္ တစ္ဦးတည္းပုိင္အျဖစ္ ေျမေနရာခ်ထားေပးခဲ့မႈမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္မႈရွိ၊မရွိ ျပန္လည္စိစစ္ရန္ အဖြဲ႕၀င္ ၁၇ ဦးပါ ေကာ္မတီတစ္္ရပ္ကို ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ျပန္လည္စိစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္လုပ္ ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္။

‘‘တနလၤာေန႔အေရာက္ စာ ရင္းေတြ ေတာင္းထားတယ္။စည္ ပင္ သာယာပုိင္ေျမေတြ ဘယ္ ေလာက္မ်ားမ်ားပုဂၢလိကကို ခ် ထားေပးခဲ့သလဲဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ အတိအက်မသိရေသးပါဘူး။ ဧကရာခ်ီရွိႏိုင္တယ္။ ျပည္ႀကီးတံ ခြန္ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာကို ဧကတစ္ရာ ေက်ာ္ေလာက္ရွိႏုိင္တယ္။အဆင့္ ဆင့္စိစစ္တာေတြလုပ္ေဆာင္မွာ ပါ’’ဟု တုိင္းအစုိးရအဖြဲ႕က ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ျပန္လည္စိစစ္မည့္ေကာ္မတီတြင္ပါ၀င္သည့္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) မွ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ေအာင္မုိးကေျပာသည္။

Source: 7Daydaily

Facebook comments