တုိက္ခန္းႏွင့္လံုးခ်င္းအေရာင္းအငွားေခၚဆုိမႈမ်ား ပိုမိုေတြ႔ရလာ

javascript

တုိက္ခန္းႏွင့္လံုးခ်င္းအေရာင္းအငွားေခၚဆုိမႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာ

 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကထက္စာလွ်င္ ယခု ၂၀၁၆ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွ စ၍ လက္ရိွကာလထိ

လံုးခ်င္းႏွင့္ တုိက္ခန္းအေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈအေနျဖင့္ ယခင္ႏွစ္ကေလာက္ 

မမ်ားျပားေသာ္လည္း အေရာင္းအငွား အပ္ႏွံသည့္ အိမ္ပိုင္အခန္းပိုင္မ်ား ပိုမုိ

မ်ားျပားလ်က္ ရိွေနေၾကာင္း၊ အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္ အေနအားျဖင့္မူ 

အမွန္တကယ္ အိမ္ပိုင္၊ အခန္းပိုင္၀ယ္လုိသည့္ ၀ယ္လက္မ်ားမွလြဲ၍ အေရာင္း

အ၀ယ္ပါးေနသည့္ အေျခအေနရိွေနေသးေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မ်ားအား 

စံုစမ္းေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

 

"ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္ ကုမၸဏီအမ်ားစုအေနနဲ႔ ခုခ်ိန္မွာ အေရာင္း

ထက္ေျမကြက္၊ တုိက္ခန္း၊ လံုးခ်င္းစသျဖင့္ အငွားေစ်းကြက္ျဖစ္တည္မႈကိုပဲ 

အဓိကအားထားေနၾကပါတယ္ တာေမြပတ္၀န္းက်င္မွာေတာ့ ၄ သိန္း ၅ သိန္း

၀န္းက်င္ တုိက္ခန္းေတြအငွားျဖစ္ပါတယ္ ကြန္ဒုိတုိက္ခန္းေတြလည္း အငွားေခၚ

ဆုိထားတာေတြရိွတယ္ႏိုင္ငံျခားသားေတြအေနနဲ႔ဆုိ ၇ သိန္း ကေန၈ သိန္း 

ပတ္၀န္းက်င္ ကြန္ဒိုအငွားေလးေတြအငွားျဖစ္တာေတြရိွပါတယ္ အငွားကေတာ့

အၿမဲျဖစ္ေနပါတယ္ ကြန္ဒို၊ တုိက္ခန္းလံုးခ်င္းေတြ အေရာင္းအပ္ထားတာေတြ 

ရိွေပမယ့္လည္း ၀ယ္သူေတြအေနနဲ႔ေစ်းကြက္အေျခအေနအရ စိတ္၀င္စားမႈ 

နည္းပါးေနေသးတယ္လုိ႔ ယူဆရပါတယ္ ေနဖုိ႔ အိမ္ရွာေနတဲ့သူေတြ တုိက္ခန္း

ရွာေနတဲ့သူေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ေနရာေကာင္းရင္အိမ္၊ အခန္းအေနအထား 

ႀကိဳက္ရင္ ၀ယ္ၾကတာေတြလည္းရိွပါတယ္"ဟု တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ဗညားဒလလမ္း

ေပၚရိွ "ထက္ေအာင္သွ်ိင္း" အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမွ

တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးက Property.com.mm သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

 

တာေမြၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အိမ္ၿခံေျမ တုိက္ခန္း အေရာင္းအငွားေခၚဆုိမႈ ေစ်းႏႈန္းမ်ား

အေနျဖင့္  တာေမြ က်ိဳက္ကၠဆံလမ္းမေပၚတြင္ ၁၅'x၅၀' ဒုတိယထပ္ အေရာင္း သိန္း

၆၅၀၊ တာေမြ အင္း၀လမ္းေပၚ  ၁၅'x၅၀' ပထမထပ္ အေရာင္း သိန္း ၅၅၀၊ အငွား

အေနအားျဖင့္ တာေမြ ၁၄၇ လမ္း ၂၅'x၅၀' 2RC  လံုးခ်င္းအငွား ၁၅ သိန္း၊  တာေမြ

ဗညားဒလလမ္းေပၚ ၁၅'x၆၀' ဒုတိယထပ္ တုိက္ခန္းအငွား ၂ သိန္းခြဲ၊ တာေမြ

ေစ်းေဟာင္းလမ္း ၁၆'x၆၀' ၃ လႊာ တုိက္ခန္းအငွား ၂ သိန္း ၈ ေသာင္း ခန္႔

အေရာင္းအငွားေခၚဆုိမႈမ်ား ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

 

Property Media Team

www.property.com.mm

 

Facebook comments