ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ စက္မႈဇုန္ အဂၤါရပ္ႏွင့္ ညီသည့္ ဇုန္အသစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ စက္မႈဇုန္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဦးစားေပး ဖိတ္ေခၚမည္

javascript

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ စက္မႈဇုန္ အဂၤါရပ္ႏွင့္ ညီသည့္ ဇုန္အသစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ စက္မႈဇုန္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဦးစားေပး ဖိတ္ေခၚမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ၾသဂုတ္ ၂ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနတြင္ က်င္းပသည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း မ်ားစြာ ရရွိေရးအတြက္ ႏုိင္ငံအတြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပး လုပ္ကိုင္ ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစေရးအတြက္ စက္မႈဇုန္ အသစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚသြားရန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ပထမ အခ်က္ကေတာ့ ႏုိင္ငံသားေတြ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း မ်ားမ်ား ရရွိဖို႔ အတြက္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြမွာ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္မယ္။ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္တဲ့ အခါမွာ ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရတာ အဆင္ေျပဖို႔အတြက္ စက္မႈဇုန္ အသစ္ေတြကို မၾကာခင္မွာ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အစိုးရေတြနဲ႔ ညႇိၿပီးေတာ့ စက္မႈဇုန္ အသစ္ေတြကို Developer ေတြေပါ့။ စက္မႈဇုန္ လုပ္ငန္းေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို ဦးစားေပးၿပီး ဖိတ္ေခၚသြားဖို႔ ရွိပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“စက္မႈဇုန္ အသစ္ေတြက ကိုယ္ထူကိုယ္ထ လုပ္ရတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲနဲ႔ Developer ေတြက စနစ္တက် ထူေထာင္တဲ့ စက္မႈဇုန္ေတြ လိုအပ္တဲ့ ရွိသင့္ ရွိအပ္တဲ့ Facilities ေတြ အားလံုး ျပည့္စံုတဲ့ စက္မႈဇုန္ေတြ သူ႔မွာရွိတဲ့ ေရဆိုးစြန္႔ပစ္တဲ့စနစ္၊ အမႈိက္စြန္႔ပစ္တဲ့ စနစ္ စသျဖင့္ေပါ့ ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ကိစၥမ်ဳိးေတြကို ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ့္ စက္မႈဇုန္မ်ဳိးေတြ ဒါမ်ဳိးေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က အေရအတြက္မ်ားမ်ား ဆက္လက္ အားေပးၿပီးေတာ့မွ ဖိတ္ေခၚသြားဖို႔ ရွိပါတယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ စက္မႈဇုန္မ်ား၌ စက္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္ လုပ္ကိုင္ျခင္း မရိွဘဲ ေျမကြက္ရယူထားသူမ်ားေၾကာင့္ ေျမကြက္လြတ္ မ်ားစြာ ရွိေနသည္။ ထို႔ျပင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သိုေလွာင္သည့္ ဂိုေဒါင္မ်ား အျဖစ္ အသံုးျပဳမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း စက္မႈဇုန္ ၂၉ ခုတြင္ စက္မႈဇုန္မ်ားမွာ ေျမကြက္ ရယူထားသူမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိဘဲႏွင့္ တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ငွားရန္၊ သို႔မဟုတ္ တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရန္ သို႔မဟုတ္ ေစ်းကစားရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ေျမကြက္ ရယူထားေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ စက္မႈေျမကြက္ေစ်းမ်ား ေစ်းႀကီးကာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခက္အခဲ ရွိေနၿပီး အမွန္တကယ္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မည့္ သူမ်ားအတြက္ နစ္နာမႈမ်ား ရွိေနသည္။

Source: Eleven Media Group

Facebook comments