ေစ်းကြက္ေကာင္းမြန္မႈရိွေနေသာ ရန္ကင္းၿမိဳ႔နယ္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္

javascript


 

ေစ်းကြက္ေကာင္းမြန္မႈရိွေနေသာ ရန္ကင္းၿမိဳ႔နယ္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း အိမ္ၿခံေျမကြက္ အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္

မ်ား၌ေစ်းကြက္ၿငိမ္ေနသည့္ ၿမိဳ႔နယ္မ်ား ရိွသကဲ့သို႔ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေပၚ

မႈမ်ားရိွေနသည့္ ၿမိဳ႔နယ္အခ်ိဳ႔လည္း ရိွေနၿပီး ရန္ကင္းအိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္

သည္လည္း လူအမ်ားစိတ္၀င္စားမႈ ပိုမိုေတြ႔ရေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း

 Property.com.mmသတင္းမီဒီယာမွေလ့လာစံုစမ္း သိရိွရပါသည္။

 

အထူးသျဖင့္ ရန္ကင္းၿမိဳ႔နယ္မ်ားအတြင္း၌ အထင္ကရ အေဆာက္အဦး

တစ္ခုျဖစ္လာဦးမည့္ Golden City ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းကဲ့သုိ႔

အေဆာက္အအံုမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရိွရၿပီး ဟိုတယ္မ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ကုန္တုိက္

မ်ားႏွင့္လူေန ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား မ်ားျပားလာေနျခင္း၊ လမ္းပန္း

ဆက္သြယ္ေရးအေနအားျဖင့္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္းၿမိဳ႔နယ္မ်ားႏွင့္ အနီးနား

ၿမိဳ႔နယ္မ်ားသို႔လည္းဆက္သြယ္သြားလာရ လြယ္ကူျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေစ်းကြက္

အေနအားျဖင့္ လူၾကိဳက္မ်ား၍ ရန္ကင္းၿမိဳ႔နယ္အတြင္းရိွ ေနရာအမ်ားစုမွာ

ေနရာအကြက္အကြင္း ေကာင္းမြန္ေသာ ဆိတ္ၿငိမ္ရပ္ကြက္မ်ားျဖစ္ေသာ

ေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အေနအားျဖင့္ အမ်ား စိတ္၀င္စားမႈ ရိွၾကသည့္

ေနရာပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုအျဖစ္ ေတြ႔ရၿပီး အခ်ိဳ႔ရပ္ကြက္မ်ားတြင္မူ အျခား

ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္မႈမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရိွေနရကာ

အခ်ိဳ႔ေျမညီထပ္ အခန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အိမ္ေဘးအိမ္ေနာက္ အဖီမ်ား

ဆြဲ၍ ေနရာငွားရမ္းမႈမ်ားရိွေနၿပီးက်ဴးေက်ာ္အမ်ားစုမွာ အမွန္တကယ္အိမ္ရာ

မရိွ၍ ေနထုိင္သူမ်ားရိွသလုိအခ်ိဳ႕မွာလည္း စီးပြားေရးအကြက္အကြင္းအေပၚ

အက်ိဳးအျမတ္ၾကည့္၍လာေရာက္ေနထုိင္သူမ်ားလည္း မ်ားျပားၾကေၾကာင္း

လတ္တေလာ ရန္ကင္းၿမိဳ႔နယ္အတြင္း အိမ္ၿခံေျမအေျခအေနမ်ားအား

ေဒသခံ တစ္ဦးမွ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

 

ၿမိဳ႔နယ္အတြင္း အိမ္ၿခံေျမ အေရာင္းအ၀ယ္၊ အငွား ေစ်းကြက္ အေျခအေန

မ်ားအား ေလ့လာစံုစမ္းေမးျမန္းရာတြင္

"ရန္ကင္းထဲမွာကေတာ့ လံုးခ်င္းအငွား၊ တုိက္ခန္းအငွားေတြ မၾကာခဏ

ျဖစ္ပါတယ္ ရန္ကင္း၊ ေတာင္ဥကၠလာပအစပ္ေတြထိေလာက္ေပ့ါ

အေရာင္းအ၀ယ္အားျဖင့္ကေတာ့ လံုးခ်င္းအေရာင္းအ၀ယ္ပါးပါတယ္

ေစ်းအျမင့္ေတြမ်ားေတာ့ ၀ယ္လက္ေတြအေနနဲ႔ တကယ္အိမ္လုိခ်င္တဲ့

ေငြႏိုင္တဲ့သူတခ်ိဳ႕ေလာက္ပါပဲ လာၾကည့္တာေတြေတာ့ရိွပါတယ္ တုိက္ခန္း

တခ်ိဳ႔ကေတာ့ သိန္း ၂၀၀ နဲ႔ ၅၀၀ ၀န္းက်င္ၾကား အခန္းေတြ စိတ္၀င္စား

ၾကတာ ပိုေတြ႔ရတယ္ အငွားေစ်းကြက္အေနနဲ႔ လံုးခ်င္းေရာ တုိက္ခန္းေရာ

ျဖစ္တယ္ လံုးခ်င္းဆုိရင္ သိန္း ၂၀/၃၀ ကေန သိန္းရာေက်ာ္ထိ ေနရာ

အေပၚမူတည္ၿပီး ရိွၾကတယ္သိန္း ၃၀ ကေန သိန္း ၅၀ ၾကား လံုးခ်င္း

အငွားေတြ အမ်ားစု ျဖစ္ပါတယ္"ဟု ရန္ကင္းကန္ဘဲ့လမ္းမွ အိမ္ၿခံေျမ

အက်ိဳးေဆာင္ တစ္ဦးမွ Property.com.mm သတင္းမီဒီယာသုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

 

Property Media Team

www.Property.com.mm

 

 

Facebook comments