တတ္ရိပ္ျပလာေနသည့္ ဒလအိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္

javascript

တတ္ရိပ္ျပလာေနသည့္ ဒလအိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္

 

၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္တည္ေဆာက္မည့္ ဒလတံတားစီမံကိန္း အေျခအေန

ေသခ်ာလာၿပီးေနာက္ စီမံကိန္းကို လာမည့္ႏွစ္တြင္ စတင္ေတာ့မည္ဟု သတင္း

ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ပိုင္း ဒလအိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္မွာ မၾကာမီႏွစ္ပိုင္းမ်ားအတြင္း

အတတ္ဘက္သို႔ ပိုမုိဦးတည္လာႏိုင္ေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ အက်ိဳး

ေဆာင္မ်ားမွ သံုးသပ္ေျပာၾကားၾကသည္။

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္းၿမိဳ႔နယ္မ်ား၌ အိမ္ၿခံေျမ အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္မွာ ၀ယ္ေရာင္းသမား

မ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္အေျခအေန အတတ္အက်အေျပာင္းအလဲမမ်ားႏိုင္ေသာေၾကာင့္

စြန္႔စား၀ယ္ယူလုိမႈ နည္းပါးလ်က္ရိွၿပီး အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ အခ်ိန္

ကာလမ်ားက ၀ယ္ယူရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားသူမ်ားပါ ယခုအခါ ျပန္လည္ေငြေပၚ ေရာင္းခ်ရန္

ခက္ခဲေနသည့္ အေျခအေနရိွေနကာ ၀ယ္ရင္းေပါက္ေစ်းထက္ ေလ်ာ့ေပ့ါေစ်းေခၚေန

ရသည့္အေျခအေနျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။း

 

ဒလတံတားတည္ေဆာက္လာမည့္ အေျခအေနႏွင့္ စပ္လ်င္၍ စီမံကိန္းဧရိယာမ်ားႏွင့္

နီးစပ္ရာ ရြပ္ကြက္ လမ္းပိုင္းမ်ားအတြင္း ၿမိဳ႔တြင္းအေနအထားႏွင့္ နည္းတူ စီးပြားေရး 

အကြက္အကြင္းေကာင္းမြန္လာႏိုင္ျခင္းႏွင့္အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းကြက္ေျပာင္းလဲျဖစ္ထြန္း

လာႏိုင္မႈ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ စိတ္၀င္စားသူမ်ား မ်ားျပားေနသည့္ အေျခအေန

ေတြ႔ရသည္။

 

"လတ္တေလာမွာ ၀ယ္ထားၿပီးအကြက္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရိွေနပါတယ္ စီမံကိန္း

မေသခ်ာခင္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ ၀န္းက်င္ေလာက္ကတည္းက တခ်ိဳ႔ေတြ ၀ယ္ထားတာ

ေတြ တခ်ိဳ႔လည္း မေသခ်ာမေသခ်ာေသးတဲ့ စီမံကိန္းဆုိေတာ့ ျပန္ေရာင္းျဖစ္တာေတြ

ရိွတယ္ ခုေတာ့ စီမံကိန္းက ေသခ်ာေနၿပီဆုိေတာ့ အခ်ိန္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရင္း ေျမကိုင္

ထားတဲ့သူေတြအတြက္ေတာ့ ႀကိဳက္ေစ်း အေျခအေနတစ္ခု ရလာတာေပ့ါ ေလာေလာ

ဆယ္ေတာ့ ေနရာေကာင္း လမ္းေကာင္းၿခံကြက္က်ယ္ေတြဆုိရင္ သိန္း ၁၀၀၀ ေလာက္

ထိ ေပါက္ေစ်းရိွေနပါတယ္ လတ္တေလာေတာ့ ၾကိဳက္ေရာင္းၾကိဳက္၀ယ္အေနအထား

ပါပဲ လမ္းသြယ္ေလးေတြထဲမွာေတာ့ သိန္း ၃၀၀ ကေန ၈၀၀ ၾကား လမ္းအေျခအေနနဲ႔

စီးပြားေရး အကြက္အကြင္းေကာင္းမႈအေပၚ မူတည္ၿပီး ေပါက္ေစ်းအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေနတယ္

အမ်ားစုကေတာ့ ေစ်းေကာင္းလာႏိုင္မွန္း သိေနၾကေတာ့ မေရာင္းၾကပဲ လက္ရိွ အေျခ

အေနထက္ မတန္တဆ ေတာင္းတာေတြလည္း ရိွတယ္ ေစ်းကေတာ့ အက်မရိွပဲ

ပိုတတ္လာဖုိ႔ပဲ မ်ားပါတယ္ ဒါေပမယ့္ ေနာင္ႏွစ္ေတြမွာေတာ့ ဒီထက္ေစ်းပိုေကာင္းလာ

လိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္" ဟု ဒလၿမိဳ႔ေန အိမ္ၿခံေျမ အရပ္အက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ

ကို၀င္းထြန္းက Property.com.mm သတင္းမီဒီယာသုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

 

ဒလ တံတားကို သံမဏိႀကိဳးဆုိင္ ေလးလမ္းသြား တံတားၾကီးအျဖစ္ လာမည့္ႏွစ္တြင္

စတင္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ကာ အရွည္ေပအားျဖင့္ ပင္မတံတားအရွည္ ၁၉၃၆ ေပႏွင့္

တံတားအရွည္စုစုေပါင္း၆၁၄၃ ေပ ရိွမည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း ပါ၀င္

ေနသည့္ အိမ္ေထာင္စု ၆၅ စုအားလည္း ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးအပ္ထားၿပီးျဖစ္ၿပီး

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ထားခ်က္မ်ားအရ တန္ခ်ိန္ ၁၅၀၀၀ ခန္႔ရိွ

သေဘၤာႀကီးမ်ား ေရလမ္းကင္းလြတ္စြာ သြားလာႏိုင္ရန္ အျမင့္ေပ ၁၆၀ ႏွင့္ ေရလမ္း

ကင္းလြတ္အက်ယ္ ၅၂၅ ေပ ထားရိွ ေဆာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ကာ ယာဥ္တစ္စင္းခ်င္း

ခံႏိုင္၀န္အားျဖင့္ ၇၅ တန္ထိ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

 

Property Media Team

www.Property.com.mm

Facebook comments