ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ ၿမိဳ႔နယ္မ်ား အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အတြင္း အေရာင္းအငွား ေခၚဆုိမႈ အားသာေနၿပီး ကန္ထရိုက္မ်ား လုပ္ကြက္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားရိွလာ

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ ၿမိဳ႔နယ္မ်ား အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အတြင္း အေရာင္းအငွား

ေခၚဆုိမႈ အားသာေနၿပီး ကန္ထရိုက္မ်ား လုပ္ကြက္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားရိွလာ

 

 

ကန္ထရိုက္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ႏိုင္သည့္

လုပ္ကြက္အေျခအေနအေပၚ ခ်ိန္ဆလုပ္ကိုင္လာၾကၿပီး အခန္းေပးအခန္းယူ

စနစ္ေဆာက္လုပ္မႈမ်ားကို ေနရာအကြက္အကြင္းေကာင္းမြန္ၿပီး ၀ယ္လုိမ်ား

စိတ္၀င္စားမႈရိွႏိုင္သည့္ ေနရာေကာင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္း

မြန္သည့္ လုပ္ကြက္မ်ားကိုသာ ပိုမိုအားျပဳလာသည္ကို ေတြ႔ရကာ အက်ိဳးတူ

ေဆာက္လုပ္မႈပံုစံထက္ အခန္းမယူေတာ့ပဲ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ မျဖစ္မႈကို

ၾကည့္စရာမလုိသည့္ PAE စနစ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းလက္ခံျခင္းမ်ားကိုလည္း ပိုမုိ

ေရြးခ်ယ္လာသည္မ်ားေတြ႔ရေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားမွ

ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

 

အေရာင္းေခၚဆုိမႈမ်ားအေနျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ေစ်းကြက္

ဖြံၿဖိဳးစဥ္ကာလမ်ားက ၀ယ္ယူပိုင္ဆုိင္ထားေသာ လံုးခ်င္းအခ်ိဳ႔ႏွင့္ ေစ်း

အျမင့္၊ ေစ်းသင့္တုိက္ခန္းမ်ားအား အေရာင္းေခၚဆုိမႈမ်ား ေတြ႔လာရၿပီး

အထူးသျဖင့္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႔နယ္ႏွင့္ သကၤန္းကြ်န္း၊ သု၀ဏၰဘက္မ်ား၌

ပိုမုိေတြ႔လာရၿပီး အခ်ိဳ႔ေနရာမ်ားတြင္ ၿခံေျမတုိက္ခန္း ၀ယ္ယူရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ

ထားသူမ်ား ေစ်းအျမင့္ျဖင့္ ၀ယ္ယူထားခဲ့သူမ်ားအေနျဖင့္ ၀ယ္ခဲ့သည့္

ေစ်းထက္ အတန္ငယ္ေလ်ာ့နည္းေနသည့္ လက္ရိွေစ်းကြက္အေျခအေန

ေၾကာင့္ ျပန္လည္ကာမိေစရန္ အငွားေခၚလုိမႈမ်ား အငွားေစ်းႏႈန္း ေလ်ာ့ခ်

ငွားရမ္းေပးမႈမ်ားလည္း ရိွလာေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦးမွ

ေျပာသည္။

 

"လက္ရိွေစ်းကြက္အေျခအေနက အငွားပိုျဖစ္လာတယ္ အေရာင္းေခၚတာ

ေတြလည္း ၿမိဳ႔နယ္တုိင္းလုိလုိ ေတြ႔ရပါတယ္ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ ကန္ထရိုက္တုိက္

ေဆာက္လုပ္တာေတြလည္း နည္းပါးလာသလုိေတြ႔ရတယ္ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့

အေဆာက္အအံုေတြနည္းလာတာက သက္ဆုိင္ရာကလည္း စနစ္တက်

စီမံထိန္းခ်ဳပ္လာတာရယ္ အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္အေျခအေန

ေကာင္းေကာင္းျပန္မျဖစ္ေသးတာရယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါမယ္ နဂို၀ယ္ၿပီးသား

အခန္းေတြ ေရာင္းလုိသူေတြမ်ားၾကတယ္ တခ်ိဳ႔ကလည္း ၀ယ္ေရာင္းသမား

ေတြနဲ႔ တခ်ိဳ႔က်ေတာ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအရ တစ္ခန္းႏွစ္ခန္း ၀ယ္ထားတာမ်ိဳး

ေတြေပ့ါ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ နယ္ဘက္က လုပ္ငန္း

အပ္တာေတြကို ရွာေဖြေလ့လာၿပီး ေဆာက္လုပ္ေပးေနပါတယ္" ဟု

ေဆာက္လုပ္ေရး ကန္ထရိုက္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ ကိုျမင့္သက္ေမာင္က

Property.com.mm သို႔ ေျပာသည္။

 

Property Media Team

www.Property.com.mm

 

Facebook comments