အျပင္အဆင္ေကာင္းမြန္ေသာ လံုးခ်င္းမ်ား ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား စံုစမ္းမႈမ်ားလာ

javascript

 

အျပင္အဆင္ေကာင္းမြန္ေသာ လံုးခ်င္းမ်ား ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား စံုစမ္းမႈမ်ားလာ

 

စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား အေကာင္းဘက္ ေရွးရႈဦးတည္လာမႈမ်ား

အရ ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ ကုမၸဏီရံုးခြဲ၊ လုပ္ငန္းေနရာမ်ား လာေရာက္

တုိးခ်ဲ႔လုပ္ကိုင္လာၾကျခင္း၊ အခ်ိဳ႔မွာလည္း ေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ား ကနဦး

လာေရာက္ ေလ့လာၾကျခင္း၊ အေျခခ်ၿပီးေသာ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားမွ အိမ္ေနရာ

ထုိင္ခင္း လုိအပ္ခ်က္မ်ား စသည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ယခုလတ္တေလာကာလ

အတြင္း ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ အိမ္ငွားရွာေဖြမႈအေျခအေနမ်ား ပိုမိုအေတြ႔ရမ်ား

လာေၾကာင္း သံလြင္လမ္းရိွ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီတစ္ခသို႔ ဆက္သြယ္

ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ သိရိွရသည္။

 

ဗဟန္းၿမိဳ႔နယ္ ေရႊေတာင္ၾကားပတ္၀န္းက်င္ အေရာင္းအငွားေစ်းကြက္အေျခအေန

မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ ေရာင္း၀ယ္ငွားရမ္းမႈ အေျခအေနမ်ားအား အိမ္ၿခံေျမ

အက်ိဳးေဆာင္ ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးသုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္

"ႏိုင္ငံျခားသားေတြအၾကိဳက္မ်ားတာ ဗဟန္း ေရႊေတာင္ၾကား၀န္းက်င္၊ သံလြင္လမ္း

ပတ္၀န္းက်င္ လံုးခ်င္းေတြရွာၾကတာမ်ားတယ္ အဲဒီဘက္မွာလည္း အငွားေခၚဆုိထား

တဲ့ လံုးခ်င္းတခ်ိဳ႔ေတြလည္း ေတြ႔ရပါတယ္ အထူးသျဖင့္ သူတုိ႔ေတြ ၾကည့္ၾကတာက

အိမ္ကျပင္ဆင္မႈေကာင္းရမယ္ ကားပါကင္ဆုိရင္လည္း ႏွစ္စီးသံုးစီးထားလုိ႔ရမယ့္

အေနအထားဆုိ ပိုၾကိဳက္ၾကတယ္ ေဒၚလာ ၅၀၀၀/ ၅၅၀၀ ၀န္းက်င္ လံုးခ်င္းေတြကို

ပိုၾကည့္ၾကတာမ်ားပါတယ္ ၆၀၀၀ အထက္ အငွားေတြလည္း ရိွေပမယ့္ ေစ်းႏႈန္းအရ

ၾကည့္ၾကတာ နည္းပါတယ္ ေရႊေတာင္ၾကားဘက္ဆုိရင္လည္း ေနရာလည္းေကာင္းသလုိ

တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္းဘက္ေတြ ကမ ၻာေအးဘုရားလမ္းမဘက္ေတြလည္း အလြယ္

တကူ ၀င္ထြက္ႏိုင္တယ္ ပုလဲကြန္ဒို၊ ျမန္မာပလာဇာတုိ႔နဲ႔လည္း နီးတယ္ ဆုိေတာ့

အမ်ားစုက သေဘာက်တာမ်ားပါတယ္ facilitie အျပည္အစံုေပ့ါ wifi,internet စတာ

ေတြလည္း အၿပီးအစီးပါၿပီးသားေတြေရာေပ့ါ ေရႊေတာင္ၾကားဘက္မွာေတာ့ ေငြ၀တ္မႈန္

ရပ္ကြက္ဘက္ အငွားေခၚဆုိထားမႈေလးေတြမ်ားပါတယ္ အိမ္ရွင္ေတြအမ်ားစုကေတာ့

လတ္တေလအေျခအေနမွာေတာ့ အေရာင္းသိပ္မေတြ႔ရဘူး အိမ္အငွားေစ်းကြက္ပိုျဖစ္

တာ ေတြ႔ရပါတယ္" ဟု Estate Myanmar Enterprise အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီ

မွ Sale Manager တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုဇင္ၿဖိဳးထက္က Property.com.mm သတင္းမီဒီယာ

အဖြဲ႔သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

 

Property Media Team

www.Property.com.mm

 

Facebook comments