သန္လ်င္ၿမိဳ႔နယ္ လတ္တေလာ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ား

javascript

သန္လ်င္ၿမိဳ႔နယ္ လတ္တေလာ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ား

 

 

ေျမယာက်ယ္ျပန္႔မႈႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းသာယာမႈမ်ားက ဆြဲေဆာင္မႈတစ္မ်ိဳး

အေနျဖင့္ ရိွေနသည့္ သန္လ်င္ၿမိဳ႔ ပတ္၀န္းက်င္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အေနအထားမွာ

အေရာင္းအ၀ယ္ပါးေနသည့္ အေျခအေနရိွေသာ္လည္း အိမ္ၿခံေျမ စိတ္၀င္စားသူမ်ား

အတြက္ ပိုမုိမ်က္စိက်သည့္ ၿမိဳ႔နယ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

 

လက္ရိွ ေစ်းကြက္အေျခအေနအားျဖင့္ စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းေနရာပတ္၀န္းက်င္

တ၀ိုက္၌ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားၿပီး ေခၚဆုိေစ်း အေနျဖင့္ ေနရာေကာင္း အကြက္မ်ားအား

သိန္းတစ္ေသာင္း၀န္းက်င္ခန္႔အထိ ေခၚဆုိမႈ ရိွေနကာ အေရာင္းအ၀ယ္အားျဖင့္မူ

လတ္တေလာတြင္ ေစ်းကြက္ေအးေနဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေစ်းအနိမ့္ပိုင္း ေျမကြက္

အခ်ိဳ႕စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ား ရိွၿပီး  ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ားအား ပိုင္းျဖတ္

၀ယ္ယူမႈမ်ားလည္း ေတြ႔လာရေၾကာင္း အေရာင္းအ၀ယ္အားျဖင့္ ေအးေနေသာ္လည္း

အငွားျဖစ္မႈ မ်ားျပားေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မ်ားမွ ေျပာၾကားသည္။

 

သန္လ်င္ၿမိဳ႔နယ္အတြင္း လတ္တေလာေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ားအား သန္လ်င္

ၿမိဳ႔နယ္ရိွ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦးသုိ႔ ေမးျမန္းရာတြင္

"အန္တီက ေဒၚလာအိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းက ေဒၚလွလွေဌးပါ အိမ္ၿခံေျမ

လုပ္ငန္းကို ၁၉၉၅/၉၆ ၀န္းက်င္ထဲက အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္အေနနဲ႔

လုပ္ခဲ့ပါတယ္ အေရာင္းအငွားေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား တာ၀န္ယူအက်ိဳးေဆာင္

ေပးခဲ့ဖူးတယ္ လက္ရိွ သန္လ်င္ အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းကြက္အေျခအေနကို ေျပာရရင္ေတာ့

ႀကိဳက္ေရာင္းႀကိဳက္၀ယ္ အေနအထားပါပဲ ရန္ကုန္ေစ်းကြက္နည္းတူ သန္လ်င္

ဘက္မွာလည္း အေရာင္းအ၀ယ္ပါးေနတဲ့ အတြက္ အငွားေစ်းကြက္ကို ဦးစားေပး

ေဆာင္ရြက္ေပး ေနရတယ္ အငွားေတြကေတာ့ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယားေတြ လံုးခ်င္းလုိက္

ငွားတာေတြမ်ားတယ္ ျမတ္ရတနာ အိမ္ရာဘက္ေပ့ါအငွားေစ်းကေတာ့ ၈ သိန္း

ေလာက္ကေန ၁၅ သိန္းထိ ရိွတယ္ ရပ္ကြက္ထဲဆုိရင္အိမ္ေကာင္းအိမ္သန္႔ေတြ

ကိုလည္း ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ငွားတတ္ပါတယ္ ေစ်းကေတာ့၇ သိန္းကေန ၁၀ သိန္း

ပတ္၀န္းက်င္ေပ့ါ အေရာင္းအ၀ယ္အေျခအေနကေတာ့ ခုခ်ိန္မွာ ေစ်းကြက္ေအး

ေနတဲ့အတြက္ တတ္ေစ်းမိထားတဲ့သူေတြအေနနဲ႔ကလည္း သိန္း ၅၀၀နဲ႔ ၀ယ္ထား

တဲ့အကြက္ကို သံုးရာေလးရာေပးရင္ မေရာင္းခ်င္ဘူးေပ့ါ မျဖစ္မေန ေငြေပၚခ်င္တဲ့

သူေတြေလာက္ပဲ ေစ်းခ်ၿပီး ျပန္ေရာင္းတာေတြလည္း ေတြ႔ရတယ္ ၿပီးေတာ့

အမွန္တကယ္ အိမ္ရာပိုင္ဆုိင္ခ်င္တဲ့သူေတြအေနနဲ႔ေတာ့ ေနရာေကာင္း ၾကိဳက္ေစ်း

ရရင္ ၀ယ္တာေတြလည္းရိွပါတယ္ ေအာင္ခ်မ္းသာလမ္းမပိုင္းဆုိရင္ ေပ ၆၀ ပတ္လည္

ႏွစ္ ၉၀ ဂရံ အိမ္ၿခံကိုသိန္း ၄၀၀၀ နဲ႔ လတ္တေလာ အေရာင္းျဖစ္ထားတာရိွပါတယ္

အန္တီ့အျမင္အရေတာ့ အိမ္ၿခံေျမေစ်းေတြက အက်ေစ်းကေန ဆက္ၿပီးမတတ္ႏိုင္

ေတာ့ဘးလုိ႔ ထင္ပါတယ္ အိမ္လုိခ်င္တဲ့သူေတြကလည္း ေစ်းထပ္က်လာမလား

ေစာင့္ေနတယ္ အိမ္ၿခံေျမကြက္ ၀ယ္ထားသူေတြကလည္း ေစ်းျပန္ေကာင္းလာမလား

ေစာင့္ၾကည့္အေျခအေန ရိွေနပါတယ္ အစိုးရကခ်ေပးမယ့္ ၿမိဳ႔သစ္စီမံကိန္းေတြ

အိမ္ရာသစ္ေတြ ေပၚလာရင္ေတာ့ ေစ်းကြက္ျပန္ၿပီး လႈပ္လာလိမ့္ဦးမယ္လုိ႔ ယူဆ

ပါတယ္" ဟု သန္လ်င္ၿမိဳ႔နယ္ ေဒၚလာ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ

ေဒၚလွလွေ႒းက Property.com.mm သတင္းမီဒီယာသုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

 

သန္လ်င္ၿမိဳ႔နယ္အတြင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔သစ္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္

စီမံခ်က္မ်ားအား သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ျပစီမံကိန္း ၂၀၄၀ ႏွင့္ ၿမိဳ႔ျပ

ေျမအသံုးခ်မႈဇုန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္၌ အဆုိျပဳတင္သြင္းခဲ့မႈမ်ား ရိွခဲ့

ေသာ္လည္း ယခုလ တတိယပတ္အတြင္းက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္

အစည္းအေ၀းတြင္ ၿမိဳ႔သစ္စီမံကိန္းအား အသစ္ျပန္လည္ ေရးဆြဲမည္ဟု တုိင္း ေဒသ

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိအစည္းအေ၀းတြင္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ျပစီမံကိန္း ေရးဆြဲရာတြင္ သမုိင္းအေမြအႏွစ္မ်ားျဖင့္ လံုၿခံဳ ေအးခ်မ္း၍

စိမ္းလန္းၿပီး ေနခ်င္စဖြယ္ေကာင္းေသာ ၿမိဳ႔ျပ ျဖစ္လာႏိုင္ေစေရးအတြက္ စီမံကိန္းသစ္ကို 

အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲသြားမည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္။

 

Property Media Team

www.property.com.mm

 

 

 

 

 

 

Facebook comments