သထုံခရုိင္အတြင္း ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္ျဖင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္

javascript

သထုံခ႐ိုင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ျပည္သူ႕ အတြက္ ရက္ ၁၀၀ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္း စီမံခ်က္ျဖင့္ သထုံခ႐ိုင္အတြင္း ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ အဓိကလိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေငြက်ပ္ ၁၄၉ သန္း နီးပါးခန္႔အသုံးျပဳကာ ေဆာင္႐ြက္သြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သထုံခ႐ိုင္အတြင္း ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳး ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာရွိေန ေသာ္လည္း ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား အျဖစ္ ေရတြင္းေရကန္တူးေဖာ္ေရးႏွင့္ တံတားေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ အတြင္း အၿပီး သတ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ခ႐ိုင္ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးလွမ်ိဳးဝင္းက ေျပာသည္။
“ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္ေနတဲ့ ေရ၊မီး၊ လမ္း၊ တံတား စတဲ့လုပ္ငန္း ေတြထဲက ရက္ေပါင္း ၁၀၀ အတြင္းမွာ ေရတြင္းေရကန္တူးေဖာ္ေရးနဲ႔ တံတားျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းေတြကုိ ရတဲ့ဘက္ဂ်က္ နဲ႔ အၿပီးေဆာင္႐ြက္ ေပးသြားမယ္။ ဒီႏွစ္မွာ ေရရွားပါးတဲ့အတြက္ လာမယ့္ ႏွစ္ေတြမွာ ေရအခက္အခဲနည္းပါးေအာင္ ေရတြင္းေရကန္ တူးေပးတာျဖစ္ၿပီး တံတားေတြဆိုတာကလည္း သြားလာ ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္လို႔ပါ” ဟု ၎ကေျပာသည္။

သထုံခ႐ိုင္အတြင္း ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြက်ပ္ ၁၄၈ ဒသမ၉၁၅ သန္းျဖင့္ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေပ ၃၀ တံတား ႏွစ္စင္း၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေပ ၅၀ တံတားတစ္စင္းႏွင့္ ေျမသားေရကန္ ႏွစ္ကန္၊ လက္တူးတြင္းေရတြင္း ငါးတြင္း၊ သထုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေပ ၂၀ တံတား တစ္စင္းႏွင့္ ၄၅ ေပ တံတားတစ္စင္း၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမသားေရကန္ တစ္ကန္၊ ၁၅ ေပ တံတားႏွစ္စင္းႏွင့္ ၁၆ ေပ တံတားတစ္စင္းတို႔ကို ရက္ ၁၀၀ အတြင္း အၿပီးသတ္ေဆာင္႐ြက္ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ႐ိုင္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။


Source: MOI Webportal Myanmar

Facebook comments