တုိက္ခန္းအေရာင္းအငွားေခၚဆုိေစ်းသည္ ၿမိဳ႔နယ္တူေသာ္လည္းကြာျခားတတ္

javascript

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔အတြင္းလံုးခ်င္းအိမ္ရာတုိက္ခန္း ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားတြင္ ၿမိဳ႔နယ္အလုိက္ ပွ်မ္းမွ်ေစ်းႏႈန္း

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရိွေသာ္လည္းအိမ္ရာတုိက္ခန္းတည္ရိွမႈေနရာႏွင့္ ဆက္စပ္ရာ ၿမိဳ႔နယ္ပတ္၀န္း

က်င္မ်ား၊ လမ္းမေနရာေကာင္းမ်ား အေပၚမူတည္၍ ေစ်းေကာင္းေခၚဆုိမႈမ်ားရိွတတ္ေၾကာင္း

www.Property.com.mm သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔မွ စံုစမ္း သိရိွရသည္။

 

အိမ္ငွားအိမ္၀ယ္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားေဖာ္ျပထားေသာသတင္းအခ်က္အလက္

မ်ားႏွင့္ ဖုန္း အေမးအေျဖေျဖၾကားခ်က္မ်ားကိုသာ ေမးျမန္းေလ့လာၿပီးအေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းႏႈန္း

အားနည္းသည္မ်ားသည္ ေ၀ဖန္ျခင္းထက္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေနရာလမ္းအေနအထားရပ္ကြက္

အေနအထား ေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္ပါကေခၚဆုိေစ်းႏွင့္ အဆင္ေျပထုိက္တန္သည့္ 

အိမ္ခန္းတုိက္ခန္းမ်ားလည္း ရိွတတ္တာေၾကာင့္ အိမ္၀ယ္အိမ္ငွားလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္တုိင္

ကိုယ္ငလုိက္ပါၾကည့္ရႈ၍ အိမ္ရွင္မ်ားေခၚဆုိေစ်းႏွင့္ တန္မတန္ သင့္မသင့္ ဆံုးျဖတ္သင့္ေၾကာင္း

ကိုလည္း အက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူကိုထြန္းထြန္းဦး က ေျပာသည္။

 

"ရန္ကုန္တုိင္းၿမိဳ႔နယ္ေတြမွာပ်မ္းမွ်အေရာင္းေခၚဆုိေစ်းေတြရိွပါတယ္ ၁ စတုရန္းေပဆုိရင္ 

၃ ေသာင္း ၄ ေသာင္း၅ ေသာင္းစသျဖင့္ေပ့ါ တခါတေလေရာင္းခ်င္တဲ့သူကသူ႔အိမ္ေနရာတည္ရိွမႈ 

ၿမိဳ႔နယ္အလုိက္ ေယဘုယ်သတ္မွတ္လုိ႔ ရေပမယ့္ ေစ်းႏႈန္းပိုေကာင္းတဲ့ ၿမိဳ႔နယ္နဲ႔ဆက္စပ္ေနတာရယ္ 

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအရ နီးေနတာရယ္ အေပၚမူတည္ၿပီးေနရာနဲ႔တန္ဖုိးအလုိက္ ေစ်းေကာင္းေခၚ

တာေတြ ရိွၾကတယ္ ဥပမာတာေမြနဲ႔ ရန္ကင္းဆက္စပ္ေနတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ေတြ မရမ္းကုန္းနဲ႔ ေျမာက္

ဥကၠလာပဆက္စပ္ေနတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ေတြမွာဆုိ ဒီလုိေစ်းကြက္ အေနအထားေလးေတြ မၾကာခဏ

ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္ ၿမိဳ႔နယ္အတြင္းေခၚေစ်းက တစ္မ်ိဴးေရာင္းသူက ေစ်းေခၚဆုိတာကတစ္မ်ိးျဖစ္ေနရင္ 

၀ယ္သူေတြဘက္ကနည္းတယ္မ်ားတယ္ ျဖစ္တာမ်ိဳးေတြေပ့ါ ဒါက လက္ေတြ႕မ်က္ျမင္ သြားေလ့လာ

ၾကည့္ျဖစ္မွေနရာထုိင္ခင္းေကာင္းလမ္းခင္းသာၿပီးေခၚေစ်းနဲ႔ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ အေနအထားျဖစ္ရင္ ႏွစ္ဦး

ႏွစ္ဘက္အေရာင္းအ၀ယ္ သို႔မဟုတ္ အငွားျဖစ္တာမ်ိဳးေတြ ရိွတယ္ အမ်ားစုနားလည္တဲ့ ေယဘုယ်

သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ရိွေပမယ့္ ခုနကလုိေစ်းႏႈန္းကြာဟခ်က္ အေျပာင္းအလဲေလးေတြ ရိွတတ္

တာကိုလည္း သတိထားနားလည္သင့္ပါတယ္" ဟု Estate Myanmar Enterprise အိမ္ၿခံေျမ 

အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီမွ ကိုထြန္းထြန္းဦးကေျပာၾကားသည္။

 

 

Property.com.mm Media Team

www.Property.com.mm

 

 

Facebook comments