လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္အတြင္း ဂိုေဒါင္ေျမကြက္ အငွားျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားရိွ

javascript

အိမ္ၿခံေျမေရာင္း၀ယ္ငွားေစ်းကြက္တြင္ လူေနအိမ္ခန္းတုိက္ခန္းမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္ အတန္ငယ္ ေအးေနေသးေသာ္လည္း စက္မႈဇုန္ ဂိုေဒါင္မ်ား၊ ေျမကြက္မ်ားအေနျဖင့္ အငွားေစ်းကြက္ အသင့္အတင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေနရိွေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားမွ ေျပာၾကားသည္။

လိႈင္သာယာၿမိဳ႔နယ္ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္အတြင္း Property.com.mm သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔မွ ယခုတစ္ပတ္အတြင္း

ေလ့လာစံုစမ္းရရိွေသာ သတင္းမ်ားအရ စက္မႈဇုန္အတြင္းႏွင့္ အနီးပတ္၀န္းက်င္မ်ား၌ ဂိုေဒါင္အငွားမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ဆဲ ဂိုေဒါင္စက္ရံုမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရိွရသည္။ အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္အေနျဖင့္ ႀကိဳၾကား ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားရိွၿပီး အေရာင္းေခၚဆုိထားမႈမ်ားလည္း ရိွကာ ေစ်းႏႈန္းအေနျဖင့္ ၁ ဧက လွ်င္ သိန္း ၆၀၀၀ ပတ္၀န္းက်င္

ခန္႔ ေခၚဆုိၿပီး အမွန္တကယ္အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည္မွာ သိန္း ၄၆၀၀ - ၄၈၀၀ ပတ္၀န္းက်င္ခန္႔ျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည္မ်ားရိွေၾကာင္း ဗဟန္းၿမိဳ႔နယ္၊ သံလြင္လမ္းရိွ Estate Myanmar အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ ကိုမ်ိဳးထုိက္ က ေျပာၾကားသည္။

 

စက္မႈဇုန္အတြင္း၌ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း စက္ရံုမ်ား၊ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ အေသးစားစက္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မႈမ်ား

ေတြ႔ရၿပီး စက္ရံုဂိုေထာင္ေဆာက္လုပ္ရန္ ရွင္းလင္းထားသည့္ ေျမကြက္ႏွင့္ အငွားေခၚဆုိထားေသာ ဂိုေထာင္ မ်ားလည္း ရိွကာ ဂိုေထာင္အငွားေစ်းကြက္အေနျဖင့္ တစ္ေပ ပတ္လည္လွ်င္ ၃၀၀ မွ ၃၅၀ ၀န္းက်င္ျဖင့္ အငွားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စက္မႈက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လက္ရိွ စက္မႈဇုန္မ်ားအား အဆင့္ျမွင့္တင္၍ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ မူ၀ါဒမ်ားအရလည္း စက္မႈဇုန္အတြင္း လုပ္ငန္းစီးပြားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလုိၾကသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစီးပြားရပ္တည္မႈအတြက္ စိတ္၀င္စားစရာ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။


Property.com.mm

Property Media Team

Facebook comments