အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္၌ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ေရာင္း၀ယ္ငွားရမ္းမႈ အေျခအေန

javascript

အစိုးရသစ္ အကူးအေျပာင္းကာလ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္ပရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား စီးပြားေရးေစ်းကြက္ ပြင့္လင္းေကာင္းမြန္ လာမႈမ်ားႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံၿခားသားမ်ား၏ ရံုးသံုး အိမ္ခန္းမ်ား၊ ေနထုိင္ရန္ အခန္းလုိအပ္ခ်က္သည္လည္း ပိုမုိမ်ားျပား လာမည့္ အေနအထားရိွေနေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္အခ်ိဳ႔၏ သံုးသပ္ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။ ယခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ဒိုတုိက္ခန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား အငွား စနစ္ျဖင့္သာ ေနထုိင္ခြင့္ေပးခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလက လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ခဲ့ရာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအေနျဖင့္ စုစုေပါင္းအေဆာက္အအံု၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေရာင္းခ် ၀ယ္ယူ ႏိုင္ခြင့္အား  သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခု လပိုင္းမ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံျခားသား ၀ယ္လုိမ်ား စိတ္၀င္စား ေမးျမန္းမႈမ်ား ရိွလာေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္ အခ်ိဳ႔မွ Property.com.mm သတင္းမီဒီယာသုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

 

ကြန္ဒိုတုိက္ခန္းအေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းကြက္ေအးစက္ တည္ၿငိမ္မႈမ်ားႏွင့္ အတူ ကြန္ဒုိအေရာင္းအ၀ယ္မ်ားပါ သိသိသာသာေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။ ျပည္တြင္း၀ယ္လုိအား နည္းပါးၿပီး အငွား ေစ်းကြက္ ကိုသာ အားျပဳရသည့္ အေနအထားရိွခဲ့ကာ ငွားရမ္းမႈ  အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား၏ လုပ္ငန္းသံုး၊ ရံုးသံုးႏွင့္ ေနထုိင္မႈအတြက္ ငွားရမ္းေသာ ကြန္ဒိုအခန္းမ်ားကုိ အေတြ႔ရမ်ားသည္။ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအေနျဖင့္ မျဖစ္မေန လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္အတြက္ ကြန္ဒုိတုိက္ခန္းငွားရမ္းပါကလည္း ေစ်းႏႈန္းၾကီးမားလွသည့္ ဒဏ္မ်ား ၾကံဳေတြ႔ ခဲ့ၾကၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က စတင္ေရးဆြဲသည့္ ကြန္ဒုိမီနီယံဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ အၾကား သေဘာထားအျမင္ကြဲလြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ အၿပီးသတ္ အတည္ျပဳ ႏိုင္ျခင္း မရွိပဲ အခ်ိန္သုံးႏွစ္နီးပါး ၾကန္႔ၾကာေနခဲ့ရာ အိမ္ၿခံေျမဥပေဒျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲလာမႈ မ်ားအေပၚ၌ စိတ္၀င္တစားေစာင့္ၾကည့္သူ ႏိုင္ငံျခား သားမ်ား၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း ရိွခဲ့ၾကသည္။ ကြန္ဒိုမီနီယံ ဥပေဒထြက္ေပၚလာေသာ္လည္း  ယခင္ ကြန္ဒိုဥပေဒတြင္ ေဆာက္လုပ္သည့္ေျမသည္ စုေပါင္းပိုင္ ျဖစ္ရမည္ ဆုိေသာ္လည္း ေဆာက္လုပ္သူအမ်ားစုမွာ  ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ အစိုးရဌာနမ်ားအၾကား BOT စနစ္ျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ ေျမငွားရန္းမႈ အေနအထားျဖင့္သာ ငွားရမ္းလုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ေျမေပၚတြင္ ကုမၸဏီအား အငွား ခ်ထားေသာ ေျမတြင္ ကြန္ဒိုတုိက္ခန္း ပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ေျမပိုင္ဆုိင္မႈအခ်က္မ်ား ျပည့္စံုရွင္းလင္းစြာ ျပ႒ာန္း ႏိုင္ေစရန္ လုိအပ္မႈမ်ား ရိွေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

 

"ႏိုင္ငံျခားသားေတြ မၾကာခဏေမးျမန္းပါတယ္ အဓိက ကြန္ဒုိအခန္းေတြေပ့ါ အငွားအတြက္ေရာ အ၀ယ္အတြက္ပါ စံုစမ္းၾကတာေတြရိွပါတယ္ ႀကံဳရသေလာက္မွာ အမ်ားစုက ေသေသခ်ာခ်ာ စစ္စစ္ေပါက္ေပါက္ ေမးျမန္း ၾကည့္ရႈၾကတယ္ ကြန္ဒို ၾကမ္းခင္းနံရံ အထပ္အျမင့္၊ အက်ယ္အ၀န္း စတာေတြ သူတုိ႔ စိတ္ၾကိဳက္ျဖစ္တဲ့ ကြန္ဒုိကို ေသခ်ာ အခ်ိန္ေပးရွာေဖြရတယ္    ျမန္မာျပည္မွာက ဓာတ္ေလွကားပါ အခန္းထုိက္သင့္သေလာက္ အက်ယ္ရိွရင္ပဲ ကြန္ဒုိ သတ္မွတ္ ေရာင္းခ်ေနၾကတာေတြကလည္း မ်ားေတာ့ ခုနကလုိ အေသးစိတ္ လုိက္လံၾကည့္ရႈၿပီးမွ စိတ္ၾကိဳက္ ျဖစ္မွ လုိခ်င္တဲ့ ျပည္ပက ၀ယ္လုိေတြ ရိွလာတဲ့အခါ ေသခ်ာဂရုစိုက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရပါတယ္" ဟု Estate Myanmar Enterprise အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ ကုမၸဏီမွ ကိုထြန္းထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

 

အထပ္ျမင့္ကြန္ဒို ေဆာက္လုပ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ စံညႊန္းမီ အရည္အေသြးႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ တုိက္ခန္းအိမ္ရာမ်ားျဖစ္ေစဖုိ႔ စနစ္တက် ေဆာက္လုပ္ရန္လိုအပ္ၿပီး အဆင့္ျမင့္ ကြန္ဒိုအခန္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာလည္း   ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးေစ်းကြက္ႏွင့္ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမုိ ဖြံ႔ၿဖိဳး ေကာင္းမြန္လာ သည္ႏွင့္ အမွ် ၿမိဳ႔ျပ အဆင့္ျမင့္ လူေနမႈစနစ္၏ အဓိကအခ်က္ျဖစ္ေသာ ေနထုိင္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ေနရာ မ်ားအတြက္ အေျခခံၿမိဳ႔ျပ အဂၤါရပ္မ်ား ျဖစ္လာမည့္အျပင္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျပည္သူမ်ား လုပ္ငန္းစီးပြား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္ႏွင့္အမွ်လည္း  အိမ္ၿခံေျမ အေရာင္းအ၀ယ္ ေစ်းကြက္အေနျဖင့္လည္း ႏွစ္မ်ားမၾကာမီ ပိုမုိ တုိးတက္ ခုိင္မာ လာႏိုင္ဖြယ္ရိွေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပလုိက္ပါသည္။  


Property Media Team

www.Property.com.mm

Facebook comments