ဝါတြင္းကာလ နိုင္ငံျခားသား အိမ္ၿခံေျမအငွား ပိုအားထားေနရ

javascript

လက္ရွိ ျပည္တြင္းအိမ္ၿခံေျမအငွားေစ်းကြက္သည္ မိုးတြင္းကာလအတြင္း၌ နိုင္ငံျခားသားမ်ားကိုသာ အားထားေနရေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

''မိုးရာသီဆိုရင္ နိုင္ငံျခားသားအငွားကိုပဲ အဓိကအားထားၿပီး ေစ်းကြက္ရွာရတယ္၊ ျပည္တြင္းက အငွားရွိေပမဲ့ ရွားတယ္၊ ဒီဝါတြင္းကာလထဲမွာ လုံးခ်င္းေရာင္းေပးရတာမ်ိဳး မရွိေသးဘူး''ဟု Paradise အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ ကိုၿဖိဳးသူေအာင္က ဆိုသည္။

အမ်ားအားျဖင့္ အငွားေစ်းကြက္တြင္ နိုင္ငံျခားသားအငွားေစ်းကြက္ႏွင့္ ႐ုံးခန္းအငွားေစ်းကြက္တို႔မွာ ဝါတြင္းကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ က်ဆင္းသြားျခင္းမရွိဘဲ ပုံမွန္လည္ပတ္ေနေၾကာင္း

Facebook comments