လယ်ယာမြေကို အခြားနည်း အသုံးပြုခြင်း လယ ၃၀ ခွင့်ပြုမိန့် ကျပြီးမှ ပြန်လည် ပယ်ဖျက်နိုင်ကြောင်း၊ မြေကိုပါ သိမ်းယူနိုင်ကြောင်း ဥပဒေပြဌာန်း ထားသည်ကို သတိပြုမိပါသလား။

javascript

လယ်ယာမြေကို အခြားနည်း အသုံးပြုခြင်း လယ ၃၀ ခွင့်ပြုမိန့် ကျပြီးမှ ပြန်လည် ပယ်ဖျက်နိုင်ကြောင်း၊ မြေကိုပါ သိမ်းယူနိုင်ကြောင်း ဥပဒေပြဌာန်း ထားသည်ကို သတိပြုမိပါသလား။

------------------------------------------------------------------------

လယ်ယာမြေကို အိမ်ဆောက်၊ ဆိုင်ဆောင်၊ ဆီဆိုင်ဖွင့် စသည်ဖြင့် အခြားနည်း အသုံးပြုရန် လိုအပ်သဖြင့် ဥပဒေနဲ့အညီ ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထား ကြပါတယ်၊ လယ်မြေဆိုရင် မြို့နယ်ကနေ အဆင့်ဆင့် တင်ပြလိုက်လို့ ခွင့်ပြုသင့်ရင် ဗဟိုလယ်စီက ခွင့်ပြုပေးတယ်။ ပုံစံ ၁၅-က နဲ့။ လယ်မြေမှအပ အခြား လယ်ယာမြေကို ခွင့်ပြုသင့်ရင် တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ်က ခွင့်ပြုတယ်၊ ပုံစံ ၁၅-ခ နဲ့။ ဒီနေရာမှ သတိပြုရမှာက စတင် လျှောက်ထားချိန်က ဆီဆိုင်လို့ပြောပြီး လျှောက်တယ်၊ ခွင့်ပြုချက် ကျလာပြီးမှ စိတ်ပြောင်းပြီး တခြားလုပ်ငန်း ပြောင်းလုပ်တယ်။ ကိုယ်ကတော့ ခွင့်ပြုချက် ကျပြီးသား၊ ဒါကြောင့် အဆင်ပြေရာ လုပ်တယ်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဥပဒေ ပြဌာန်းချက်နဲ့က မညီတော့ဘူး။ သတိထားဖို့လိုပါတယ်။ ပြီးတော့ အချိန်ကာလ သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်၊ သတ်မှတ်အချိန်အတွင်း မပြီးရင်လည်း ဥပဒေနဲ့ မညီပါဘူး။ ပြန်လည် ပယ်ဖျက်ပြီး မြေကိုပါ သိမ်းယူ နိုင်တာကို သတိပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။


၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လယ်ယာမြေဥပဒေ ပုဒ်မ -၃၀ (က/ခ) အရ ဗဟိုလယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့က ထုတ်ပေးသော လယ်မြေကို အခြားနည်းအသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုမိန့်ပုံစံ (၁၅) နှင့် နေပြည်တော် ကောင်စီ / တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့များက ထုတ်ပေးသော လယ်မြေမှတစ်ပါး လယ်ယာမြေကို အခြားနည်းအသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုမိန့် ပုံစံ (၁၅-က) များကိုလည်း အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုပါက ပြန်လည်ပယ်ဖျက်နိုင်သည်-

(က) ခွင့်ပြုသည့်နေ့ရက်မှ ခြောက်လအတွင်း သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းအတိုင်း စတင် အသုံးမပြုလျှင်သော် လည်းကောင်း၊

(ခ) သတ်မှတ်သည့် ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးခြင်း မရှိကြောင်းကို သော်လည်းကောင်း တွေ့ရှိပါက ခရိုင်/ မြို့နယ် လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည် သီးခြား ကိစ္စတစ်ရပ်အဖြစ် အမှုတွဲဖွင့်လှစ်၍ နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သို့ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများနှင့် အတူ တင်ပြရမည်။


လယ်ယာမြေ နည်းဥပဒေ ၉၂ နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည် နည်းဥပဒေ ၉၁ အရ တင်ပြချက်ကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ လယ်ယာမြေ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၁ နှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဗဟိုလယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သို့ တင်ပြရမည်။ လယ်ယာမြေ နည်းဥပဒေ ၉၃ ဗဟိုလယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့သည် နည်းဥပဒေ ၉၂ အရ တင်ပြချက်ကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ စိစစ်သုံးသပ်ပြီး လိုအပ်ပါက -

(က) လယ်မြေကို အခြားနည်းဖြင့် အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုမိန့်ကို ပယ်ဖျက်ရမည်။

(ခ) လယ်မြေမှတစ်ပါး လယ်ယာမြေနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့က ထုတ်ပေးထားသော ခွင့်ပြုမိန့်ကို ပယ်ဖျက်စေရန် အကြောင်းကြားရမည်။


ဗဟိုလယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့သည် နည်းဥပဒေ ၉၃၊ နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ ခွင့်ပြုမိန့်ပယ်ဖျက်သည့် လယ်ယာမြေကို လည်းကောင်း၊ နည်းဥပဒေခွဲ (ခ) အရအကြောင်းကြားသဖြင့် နေပြည်တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် အစိုးရအဖွွဲ့က ခွင့်ပြုမိန့် ပယ်ဖျက်သည့် လယ်ယာမြေကိုလည်းကောင်း ပြန်လည်သိမ်းယူရမည်။


#Crd:

Facebook comments