လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း နိုင္ငံတကာအဆင့္မီ စက္မႈဇုန္ တည္ေထာင္ရန္ စင္ကာပူကုမၸဏီက ေလ့လာဆန္းစစ္ေနၿပီး

javascript

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း နိုင္ငံတကာအဆင့္မီ စက္မႈဇုန္ တည္ေထာင္ရန္ စင္ကာပူကုမၸဏီ Sembcorp ကေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ယင္းစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခ်က္ရယူကာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေမ ၂၉ ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ (YRIC) တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“စိတ္ဝင္စားမႈ ႏွစ္ခုရထားပါတယ္။ တစ္ခုက ဒီထန္းတပင္ကို လုပ္နိုင္ဖို႔အတြက္ၿပီးခဲ့တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈဖိုရမ္မွာ စိတ္ဝင္စားမႈ လက္မွတ္ေရးထိုးပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတာ့ ဘာမွလုပ္နိုင္တဲ့ အေျခအေနမရွိေသးဘူး။ စိတ္ဝင္စားလို႔ဆိုၿပီး ေလ့လာစမ္းစစ္မႈ လာလုပ္ေနတာရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ လွည္းကူးမွာ စင္ကာပူနိုင္ငံ Sembcorp က လုပ္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္နိုင္မယ့္ အေျခအေနရလာၿပီဆိုရင္ေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေတြ ဝင္လာနိုင္ဖို႔နဲ႔ ရင္း ႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈလုပ္မယ့္ ေနရာေတြအတြက္ တိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပျခင္းက ဘယ္လိုစီးပြားေရးအမ်ိဳးအစား ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္အလက္အေသးစိတ္ရမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပၿပီးအတည္ျပဳခ်က္ ရယူမယ္။ ဒီကရရင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို တင္ျပမယ္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကေန လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ စီးပြားေရးေကာ္မတီတို႔ ဘာတို႔ကိုတင္ျပၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ႀကီးကေန ခြင့္ျပဳၿပီးလုပ္လို႔ရပါၿပီ။ သူတို႔ကေန ဒါကသင့္ေတာ္မႈ မရွိေသးဘူးဆိုရင္လည္းျပန္ၿပီး Review လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”၎က ဆိုသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္ျပင္ပရွိ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ နိုင္ငံတကာအဆင့္မ ီစက္မႈဇုန္မ်ား တည္ေထာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္ျပင္ပရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား ပိုမိုဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ရည္ရြယ္၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ စက္မႈဇုန္ ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရန္ကုန္မွာ ပဲရွိေနၿပီးေတာ့ စည္ပင္နယ္နိမိတ္ထဲမွာပဲရွိေနေတာ့ လူေတြအကုန္လုံးက စည္ပင္နယ္နိမိတ္ထဲကိုလာေနေတာ့ အလုပ္လုပ္ရတာ မလြယ္ဘူးျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ေနေရးတို႔ အျခားေသာအခက္အခဲေတြရွိပါတယ္။ စည္ပင္နယ္နိမိတ္ထဲမွာက်ေတာ့ ေနေရး၊ ထိုင္ေရးစရိတ္က ပိုႀကီးပါတယ္။ စည္ပင္နယ္နိမိတ္ျပင္ပမွာဆိုရင္ ေျမျဖစ္ျဖစ္၊ ေနစရာဖန္တီးတာ ပဲျဖစ္ျဖစ္ အမ်ားႀကီးလြယ္ကူေသးတဲ့ အေျခအေန ရွိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ဒီၿမိဳ႕ေလးေတြကလည္း ၿမိဳ႕ႀကီးေတြျဖစ္လာနိုင္ပါတယ္”ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

တည္ရွိၿပီးႏွင့္ အသစ္တည္ေဆာက္မည့္ စက္မႈဇုန္မ်ား စနစ္တက်ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ စက္မႈဇုန္ဥပေဒကို ေရးဆြဲလ်က္ရွိရာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ စက္မႈဇုန္ေကာ္မတီမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီး ထြက္ေပၚလာသည့္ စက္မႈဇုန္ဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳက အစိုးရတတိယတစ္ႏွစ္တာအတြင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ခန႔္အတြင္း တည္ေထာင္ထားသည့္ စက္မႈဇုန္ေပါင္း ၃၀ နီးပါးရွိထားေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ စက္မႈဇုန္ဥပေဒမရွိေသးေၾကာင္း လွိုင္သာယာ၊ေရႊလင္ပန္းစက္မႈဇုန္မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စက္မႈဇုန္မ်ားအတြက္ သီးျခားဥပေဒမရွိေသးေသာ္လည္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒမ်ားထြက္ရွိထားၿပီး လက္ရွိတြင္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အေနျဖင့္ နိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ဥပေဒျဖင့္ လည္ပတ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Source : Eleven Media Group
Property.com.mm သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုးေသာ အိမ္ျခံေျမ ဝဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္၍ ေန႔စဥ္ update ျဖစ္ေသာ သတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႕အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္သတင္းမ်ားကို Mobile Phone လြယ္ကူစြာ ဖတ္ရႈနိုင္ရန္ Play Store မွ www.property.com.mm application အား Download ရယူနိုင္ပါသည္။

Facebook comments