ရန္ကုန္ မိုးပ်ံရထားလမ္းစီမံကိန္း ဧရိယာအတြင္း ထိခိုက္မႈရွိႏုိင္သူမ်ားကုိ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ စစ္တမ္းေကာက္မည္

javascript

ရန္ကုန္ မိုးပ်ံရထားလမ္း စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း ရွိ ထိခိုက္မႈရွိႏုိင္သူမ်ားကုိ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းအားစတင္ေတာ့မည္ဟု သိရသည္။

ယင္းစစ္တမ္းကုိ ယခုလလယ္ပိုင္းမွစ၍ သံုးလၾကာေကာက္ ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူမည့္ eguard Enviromental Services ကုမၸဏီမွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအးသီဟကေျပာသည္။ '' စီမံကိန္းဧရိယာတစ္ေလွ်ာက္က ထိခိုက္ႏုိင္တဲ့သူေတြကို စစ္ တမ္းေကာက္မယ္။ ငါးၿမိဳ႕နယ္လံုးကို သံုးလေလာက္ေကာက္ဖို႔လ်ာ ထားတယ္''ဟု ၎င္းက ေျပာသည္။

ယင္းရထားလမ္းသည္ လိႈင္သာယာ ၊ မရမ္းကုန္း ၊ ေတာင္ဥကၠလာ ႏွင့္ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ တို႔ကိုျဖတ္သန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းသက္ေရာက္မႈ ခံစားရသူမ်ား၏ မိသားစု ဦးေရ၊ အလုပ္အကိုင္စသည့္ သန္းေခါင္စာရင္းစစ္တမ္း၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈပမာဏ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈအဆင့္အတန္း၊ ဆံုး႐ံႈးမႈစာရင္း၊ ဝင္ေငြ၊ အသံုးစရိတ္၊ ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳျခင္းစသည့္ လူမႈစီးပြားစစ္တမ္းမ်ားကို ေကာက္ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေစ်းကြက္စစ္တမ္းအေနျဖင့္ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မ်ားထံမွ ေျမေစ်းႏွင့္ အေဆာက္အအုံသံုးပစၥည္းမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကိုေကာက္ယူ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ ရွိသူမ်ား၊ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မွတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ကာစစ္တမ္းေကာက္ယူမည္ျဖစ္ၿပီး ရလဒ္မ်ားကို ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕တို႔ထံ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း eguard Enviromental Services ကုမၸဏီမွ သိရသည္။ ပါရမီလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနပုိင္ေျမ၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနပုိင္ေျမ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနပုိင္ေျမ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ပိုင္ေျမ၊ ဂရန္ေျမ၊ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမအခ်ိဳ႕ႏွင့္ အေဆာက္အအုံအခ်ဳိ႕ စီမံကိန္းႏွင့္မလြတ္သျဖင့္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္း ျခင္း ခံရႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္- ပုသိမ္လမ္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာနပုိင္ေျမ၊ ျမန္မာ့မီးရထားပိုင္ေျမတုိ႔ စီမံကိန္းႏွင့္မလြတ္ကင္းႏုိင္ ေခ်ရွိၿပီး လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူမ်ား၊ ေနရာေျပာင္း ေရႊ႕ခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိကာ ဘုရင့္ေနာင္တံတားအနီး လႈိင္ျမစ္အနီးတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားလည္း ထိခိုက္မႈရွိႏုိင္ေၾကာင္း eguard Enviromental Services ကုမၸဏီကသံုးသပ္ထားသည္။

Source : The Kumudra
Property.com.mm သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုးေသာ အိမ္ျခံေျမ ဝဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္၍ ေန႔စဥ္ update ျဖစ္ေသာ သတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႕အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္သတင္းမ်ားကို Mobile Phone လြယ္ကူစြာ ဖတ္ရႈနိုင္ရန္ Play Store မွ www.property.com.mm application အား Download ရယူနိုင္ပါသည္။


Facebook comments