အိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မႈဥပေဒ သုံးလအတြင္း ျပ႒ာန္းနိုင္မည္

javascript

အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မ်ား ေမၽွာ္လင့္ေနသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ အိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မႈဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ သုံးလအတြင္း ျပ႒ာန္းနိုင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာသည္။

မတ္ ၂၃ ရက္က ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ အိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးပြဲတြင္ ယင္းသို႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

"ဒီဥပေဒက နိုင္ငံတကာမွာလည္း ရွိေနတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ယူဆတယ္။ ဒီဥပေဒမွာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနတဲ့သူေတြအားလုံးရဲ့သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေတြကို ေတာင္းခံၿပီးေတာ့ ျပန္စိစစ္ၿပီး တင္ထားတယ္။ သုံးလအတြင္း ျပ႒ာန္းနိုင္မယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္တယ္"ဟု ၎ကဆိုသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ အိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းသည္ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားႏွင့္လည္း ေဈးကြက္ခ်ိတ္ဆက္နိုင္ရန္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုး ထားသည္။ ထိုသို႔ အာဆီယံႏွင့္ ေဈးကြက္ခ်ိတ္ဆက္နိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထား ျခင္းေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအၾကား တိက်သည့္ဥပေဒ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးတင္ေမာင္ဝင္းက ဆိုသည္။

ဥပေဒထြက္ရွိပါက ေရာင္းသူ၊ ဝယ္သူႏွင့္ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး အိမ္ၿခံေျမေရာင္းဝယ္ရာတြင္ အမွားအယြင္းမ်ားလည္း နည္းပါးလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားလည္း ေဈးကြက္အတြင္း ဝင္ေရာက္လာနိုင္ေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

"ဒီဥပေဒမွာ အက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ကိစၥေတြလည္း ပါတဲ့အတြက္ အိမ္ၿခံေျမေရာင္းဝယ္မႈေတြဟာ တိတိက်က်ျဖစ္သြားၿပီး နိုင္ငံေတာ္လည္း အခြန္ရေစမွာ ျဖစ္တယ္။ ေဈးႏႈန္းႀကီးမားမႈေတြကိုလည္း ထိန္းလာနိုင္မယ္"ဟု ျမန္မာနိုင္ငံ အိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မႈအသင္းဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္သန္းက ေျပာသည္။

အိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မႈဥပေဒၾကမ္းတြင္ အိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူႏွင့္ ရယူသူ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အၾကား ဥပေဒနဲ႔အညီ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ရရွိေစရန္ အခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းထားၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအတြက္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ ယာယီလိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း၊ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

"လက္ရွိသေဘာတူညီခ်က္ေတြအရ နိုင္ငံျခားကလူေတြ ျမန္မာအိမ္ၿခံေျမေလာကကို ဝင္ေရာက္လာမယ္။ အဲဒီလိုဝင္ေရာက္လာတဲ့အခါမွာ ျမန္မာနိုင္ငံမွာရွိတဲ့ အက်ိဳးေဆာင္ေတြက အရည္အေသြးအပိုင္းေတြ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ အပိုင္းေတြကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားဖို႔လိုတယ္"ဟု အိမ္ၿခံေၿမ အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ ဦးေအာင္ကိုကိုဦးက ဆိုသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အိမ္ၿခံေျမေဈးကြက္သည္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရွိေနၿပီး ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားမွ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္လာနိုင္ရာ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားသည္ နိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံ အိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မႈဥပေဒ ျပ႒ာန္းနိုင္ရန္လိုေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံ အိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေက်ာ္တင္က ေျပာသည္။

Source : The Myanmar Times
Property.com.mm သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုးေသာ အိမ္ျခံေျမ ဝဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္၍ ေန႔စဥ္ update ျဖစ္ေသာ သတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႕အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္သတင္းမ်ားကို Mobile Phone လြယ္ကူစြာ ဖတ္ရႈနိုင္ရန္ Play Store မွ www.property.com.mm application အား Download ရယူနိုင္ပါသည္။

Facebook comments