ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ B.O.T စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္စီစဥ္

javascript

ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္စာတမ္း စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ B.O.T (Build, Operate and Transfer) စနစ္ျဖင့္ လုပ္ကုိင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးဝင္းတင့္က ေျပာၾကားသည္။

B.O.T ကုမၸဏီမ်ားအပိုင္းမွ လမ္း၊ တံတားတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေငြေၾကးမ်ားစြာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ လုပ္ကိုင္ရသည့္အတြက္ အစိုးရပိုင္းမွလည္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ႏွစ္ကန္႔သက္ခ်က္အတြင္း B.O.T ကုမၸဏီမ်ား၏ အရင္းေၾကျပန္ရႏိုင္မႈ၊ ထိုက္သင့္သည့္ ဝင္ေငြျပန္ရႏိုင္မႈမ်ားကို ခ်ိန္ဆၿပီး ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္တြက္ခ်က္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူႏွင့္ ျပည္သူ႔အစိုးရ၊ B.O.T ကုမၸဏီမ်ားအားလုံး ေအာင္ျမင္ၿပီး ေရွ႕ဆက္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

“ဒီလိုတိုးတက္ရရွိဖို႔ ေခတ္စနစ္နဲ႔ မကိုက္ညီေတာ့တဲ့ ပဋိဉာဥ္စာခ်ဳပ္ေတြကို ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားနဲ႔ ညီၫြတ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ဖို႔ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးဝင္းတင့္က ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္သည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္လာေစရန္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ၏ နည္းပညာအေထာက္အပံ့ျဖင့္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႔မ်ား၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ B.O.T ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါဝင္သည့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း၊ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္စာတမ္း စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ B.O.T ကုမၸဏီမ်ား၏ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

“ျပန္ခ်ဳပ္လိုက္တာ ေကာင္းတယ္လို႔ပဲ ယူဆတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈပတ္ဝန္းက်င္က ႀကီးလာတယ္။ ျပည္တြင္းသမားေတြ တစ္ႏိုင္ေလာက္နဲ႔လုပ္ေနတာက တိုင္းျပည္ရဲ႕ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈက အခ်ိန္နည္းနည္းပိုၾကာတာေပါ့။ ႏိုင္ငံတကာက ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြဝင္လာဖို႔ၾကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အေျခခံဥပေဒတို႔၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတို႔ကလည္း ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ရွိမွ လုပ္လို႔ရမယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဝန္ႀကီးဌာန ကိုယ္၌က ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္တဲ့အခါမွာ ရွိရင္းစြဲ B.O.T ကန္ထ႐ိုက္ေတြ ျပတဲ့အခါမွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြမ်ားလာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ဒါေတြကို ျပင္မွရမယ္ဆိုၿပီး ျပင္ၾကတာေပါ့။ ဒါေတြက ႏိုင္ငံတကာအႀကံေပးအဖြဲ႔ေတြ၊ ဥပေဒပညာရွင္ေတြနဲ႔ လုပ္ၾကတယ္။ ဒီလိုလုပ္တာက ေကာင္းတယ္လို႔ပဲ ယူဆပါတယ္”ဟု Oriental Highway ကုမၸဏီ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေမာင္ေက်းက ေျပာၾကားသည္။

B.O.T (Build, Operate and Transfer) အစုိးရပုိင္ေျမ (သုိ႔မဟုတ္) ပုဂၢလိကပိုင္ေျမမ်ားကုိ ႏွစ္အကန္႔အသတ္ (ပထမ ႏွစ္ ၅၀ ခြင့္ျပဳ၊ ဒုတိယႏွင့္ တတိယအႀကိမ္ ၁၀ ႏွင့္စီသက္တမ္းတုိးခြင့္ျပဳ) ျဖင့္ အေဆာက္အအုံ၊ လမ္း၊ တံတား၊ ေလဆိပ္၊ သေဘၤာဆိပ္စသည္မ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ရသူက တည္ေဆာက္ၿပီး ရင္းႏွီးေငြႏွင့္ အျမတ္အစြန္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ထားသည့္အေဆာက္အအုံမွ အခေၾကးေငြမ်ားကို ႏွစ္အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေကာက္ခံၿပီး ႏွစ္ျပည့္သြားပါက စာခ်ဳပ္ပါအတိုင္း မူလပိုင္ရွင္သို႔ ျပန္လည္အပ္ႏွံရသည့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

Source : The Voice
Property.com.mm သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုးေသာ အိမ္ျခံေျမ ဝဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္၍ ေန႔စဥ္ update ျဖစ္ေသာ သတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႕အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္သတင္းမ်ားကို Mobile Phone လြယ္ကူစြာ ဖတ္ရႈနိုင္ရန္ Play Store မွ www.property.com.mm application အား Download ရယူနိုင္ပါသည္။

Facebook comments