တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ေနထိုင္ရန္ ခ်ထားေပးသည့္ အခန္းမ်ားကို ျပန္လည္ ငွားစားထားပါက အေရးယူသြားမည္

javascript

တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ေနထိုင္ရန္ ခ်ထားေပးသည့္ အခန္းမ်ားကို ျပန္လည္ငွားစားထားသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ကာလအတြင္းေနထိုင္နိုင္ရန္ အမည္ေပါက္ျဖင့္ အိမ္ခန္းမ်ားခ်ထား ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ယင္း အခန္းကိုေနထိုင္ျခင္းမရွိဘဲ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ငွားရမ္းျခင္းမ်ား၊ ေနထိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ေသာ့ပိတ္ထားျခင္းမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ အခန္းပိုင္ရွင္မ်ားကို အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

'' လူမေနဘဲ ေသာ့ပိတ္ထားတဲ့ အခန္းေတြကို ျပန္သိမ္းမယ္။ ၿပီးရင္ တကၠသိုလ္အလိုက္ တကယ္လိုအပ္ေနတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမ ေတြကို ျပန္ၿပီးခြဲေပးမယ္။ အိမ္ခန္းေတြကို ျပန္ငွားစားထားတဲ့ သူေတြကိုေတာ့ အမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းၿပီး အိမ္ခန္းခ်ထားတဲ့ စာရင္းကေန ပယ္ဖ်က္မယ္။ ေနာက္လိုအပ္လာရင္လည္း ရမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ လက္ရွိ အမည္ေပါက္မဟုတ္ဘဲ ေနေနတဲ့သူ ေတြကိုေတာ့ ဧၿပီလေလာက္ဆင္းခိုင္းမယ္''ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္း မ်ားေနထိုင္နိုင္ရန္အတြက္ ၁၂ ထပ္တိုက္မ်ားကို လွိုင္တကၠသိုလ္ နယ္ေျမအတြင္းတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး အေဆာက္အအုံအမ်ိဳး အစားမ်ားကို ခုနစ္ခန္းတြဲ၊ ၁၅၆ ခန္းပါဝင္ေသာ ၁၂ ထပ္တိုက္ ႏွစ္လုံး၊ ခုနစ္ခန္းတြဲ အခန္းေပါင္း ၁၆၂ ခန္းပါဝင္ေသာ ၁၂ ထပ္တိုက္ ႏွစ္လုံး၊ အခန္းေပါင္း ၆၃၂ ခန္းပါဝင္ေသာ ရွစ္ခန္း တြဲ ၁၂ ထပ္တိုက္ခုနစ္လုံးႏွင့္ တစ္ထပ္ခြဲရွိေသာ Community Center တစ္လုံးတို႔ပါဝင္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

''ေဆာက္ေနတာေတြလည္း ၿပီးသေလာက္ျဖစ္ေနၿပီ။ ေနာက္ ထပ္အသစ္ထပ္ခ်ေပးဖို႔ေတြလည္း ရွိတယ္။ ဒီတစ္ခါ အိမ္ခန္း ေတြေပးတဲ့အခါက်ရင္ တစ္ဦးခ်င္းမေပးေတာ့ဘူး။ သက္ဆိုင္ ရာတကၠသိုလ္အလိုက္ရတဲ့ ခြဲတမ္းေတြကို တကၠသိုလ္စီမံခန႔္ခြဲ ေရးအဖြဲ႕ေတြကေနတစ္ဆင့္ ခ်ေပးလိမ့္မယ္''ဟု ယင္းကဆက္ လက္ေျပာၾကားသည္။ မတ္ ၁၆ ရက္က အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန(ေအာက္ ျမန္မာျပည္႐ုံးခြဲ)တြင္ အိမ္ခန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစည္း အေဝးတစ္ခုကိုျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယခုလ ပထမအပတ္ကလည္း အိမ္ ခန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာစစ္ေဆးမႈမ်ား ေရွာင္တခင္ျပဳလုပ္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

Source : Yangon Media Group
Property.com.mm သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုးေသာ အိမ္ျခံေျမ ဝဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္၍ ေန႔စဥ္ update ျဖစ္ေသာ သတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႕အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္သတင္းမ်ားကို Mobile Phone လြယ္ကူစြာ ဖတ္ရႈနိုင္ရန္ Play Store မွ www.property.com.mm application အား Download ရယူနိုင္ပါသည္။

Facebook comments