ေနျပည္ေတာ္ စက္မႈဇုန္တြင္ ေျမတစ္ဧက က်ပ္ ၈၂၅ သိန္းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္

javascript

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးၿမိဳ႕ ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္ ရွိ အေသးစား ႏွင့္ အလတ္စားစက္မႈဇုန္တြင္ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အေျခခံအေဆာက္ အအံုေၾကးအပါအဝင္ ေျမတစ္ဧက က်ပ္ ၈၂၅ သိန္းျဖင့္ေရာင္းခ်ေပးမည္ဟု ေနျပည္ေတာ္စည္ ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ယမန္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေျမတစ္ဧကလွ်င္ ေျမကြက္တန္ ဖိုး က်ပ္သိန္း ၃၂၀၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုေၾကး (Infrastructure) က်ပ္ ၅၀၅ သိန္း၊ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ ၈၂၅ သိန္း သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ပါဝင္သည္။

ျပည္တြင္း၊ျပည္ပမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္ရန္ စိတ္ဝင္စားမႈရွိေသာေၾကာင့္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စက္မႈဇုန္ေျမ ကြက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေရာင္းခ် ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါထုတ္ ျပန္ခ်က္က ဆိုသည္။

တစ္ႏွစ္ေျမငွားရမ္းခတစ္ ဧကလွ်င္ တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ ေငြ (၁/-) က်ပ္ႏႈန္း၊ တစ္ဧကထက္ ေက်ာ္လြန္သည့္ ဧရိယာမ်ားအတြက္ တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ ေငြ (သုည ဒသမ ၅) က်ပ္ ႏႈန္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စက္မႈဇုန္သည္ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ ၌ တည္ရွိၿပီး ေရာင္းခ်ရန္ ေျမကြက္ ၄၁ ကြက္ ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေျမ ၁ ဒသမ ၅ ဧကတစ္ ကြက္၊ ႏွစ္ဧက ေျမေလးကြက္၊ ၂ ဒသမ ၃၂ ဧကေျမရွစ္ကြက္၊ ၂ ဒသမ ၅ ဧက ေျမ ၂၅ ကြက္၊ ၂ ဒသမ ၅၄ ဧက ေျမႏွစ္ကြက္၊ ၂ ဒသမ ၆၇ ေျမတစ္ကြက္တို႔ျဖစ္ သည္။ ထို႔အျပင္ ေၾကညာခ်က္၌ လမ္း၊ ေရေျမာင္းႏွင့္ လမ္းမီးမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ အေျချပ ဇယားႏွင့္ ေရဆိုးသန္႔စင္စြန္႔ထုတ္မႈဆိုင္ရာ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

စက္မႈဇုန္အတြင္းခြင့္ျပဳမည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ အစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ၊ အသားငါး၊ ႏို႔ႏွင့္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္း၊ စားသံုးဆီ၊ သၾကား၊ အရက္ဘီယာ၊ အဝတ္အထည္၊ ပံုႏွိပ္၊ ဓာတုပစၥည္း၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ ျခင္းတို႔ အပါအဝင္အမ်ိဳးအစား ၂၀ ရွိသည္။

Source : 7Daydaily
Property.com.mm သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုးေသာ အိမ္ျခံေျမ ဝဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္၍ ေန႔စဥ္ update ျဖစ္ေသာ သတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႕အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္သတင္းမ်ားကို Mobile Phone လြယ္ကူစြာ ဖတ္ရႈနိုင္ရန္ Play Store မွ www.property.com.mm application အား Download ရယူနိုင္ပါသည္။

Facebook comments